Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!
[Góc Thơ Văn] [T.Cổ Tích] - Sự Tích Con Sư Tử bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1195
[Góc Thơ Văn] [T.Cổ Tích] - Sự Tích Hoa Chua Me Đất bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1481
[Góc Thơ Văn] [T.Cổ Tích] - Cô Gái Vàng bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1473
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Quân sư bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1141
[Góc Thơ Văn] [T.Cổ Tích] - Nhà Họ Đường Đả Hổ bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1194
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Người máy thành tinh bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1146
[Góc Thơ Văn] [T.Cổ Tích] - Sự Tích Hoa Hồng bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1330
[Góc Thơ Văn] [T.Cổ Tích] - Sự Tích Hoa Nhài bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1753
[Góc Thơ Văn] [T.Cổ Tích] - Sự Tích Con Trăn Nhả Nọc bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1429
[Góc Thơ Văn] [T.Cổ Tích] - Bảy Con Quạ bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1466
[Góc Thơ Văn] [T.Cổ Tích] - Bốn Anh Tài bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1339
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Bấy giờ là mùa xuân bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1555
[Góc Thơ Văn] [T.Cổ Tích] - Bà Chúa Ngọc bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1892
[Góc Thơ Văn] [T.Cổ Tích] - Truyền Thuyết Về Trái Đào bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1423
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Mơ bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1840
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Tiếng nấc đêm đông bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1412
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Ô cửa sổ và câu chuyện bí ẩn bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1381
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Dốc sung bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1457
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Tuyệt đối bí mật bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1536
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Người đàn ông giấu mặt bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1511
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Mưa núi bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1139
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Trò Chơi Mất Trí bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1256
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Điên bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1772
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Xuất ngoại bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1332
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Đôi bàn tay bị hun khói đen bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1542
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Người dũng cảm bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1171
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Mê… thầy bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1188
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Phong lan đỏ bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1855
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Gã làm thuê bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1099
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Buôn vợ bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1755
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Lưỡi câu đen bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1106
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Có một nickname... bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1333
[Truyện Cười] Bạo lực gia đình bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1647
[Góc Thơ Văn] [T.Ngắn] - Yêu dấu xưa bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1204
[Truyện Cười] Bao cao su và kẹo cao su bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1393
[Truyện Cười] Chẳng ai tốt như thế bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1574
[Truyện Cười] Xưng tội bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1630
[Truyện Cười] Trả lời quá chuẩn bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1466
[Truyện Cười] Họp báo sau trận đấu bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1564
[Truyện Cười] Tuổi trẻ tài cao bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1514
[Truyện Cười] Cư xử lịch sự bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1467
[Truyện Cười] Chứa cả xe công nông bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1562
[Truyện Cười] Khám phá mới về đàn ông bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1484
[Truyện Cười] Dân chơi và mưa bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1534
[Truyện Cười] Đặt câu bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1345
[Truyện Cười] Boy và girl bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 2063
[Truyện Cười] Tiền và người yêu bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1425
[Truyện Cười] Ai vô duyên bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1657
[Truyện Cười] Dang ra đi em! bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 2040
[Truyện Cười] Thăm con bvl91 2009-08-09 0 | 0 | 1626