Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!
Tháng 5, 2009 | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >
[Ảnh Vui Cười] nè......đừng có ...nghĩ bậy:)):)) bvl91 2009-05-04 0 | 0 | 996
[Ảnh Vui Cười] Thế hệ 9x là đây ~~ HOT HOT ~~ Click ~~ bvl91 2009-05-04 0 | 0 | 1441
[Ảnh Vui Cười] Việt Nam Vô Đich World Cup - Hài - Chuối Vãi Bài Viết Chú Ý bvl91 2009-05-04 0 | 0 | 2522
[Ảnh Vui Cười] Lâu lâu mới post 1 lần .. 1 lần thì post thật hay !!! bvl91 2009-05-04 0 | 0 | 1021
[Ảnh Vui Cười] Tranh vui: Thiên hạ 36 kiểu ngủ!!!!!!!!! bvl91 2009-05-04 0 | 0 | 1078
[Ảnh Vui Cười] Xem mà cười bằng chết (ko sai đâu) bvl91 2009-05-04 0 | 0 | 1394
[Ảnh Vui Cười] Bí ẩn BMW9999 bvl91 2009-05-04 0 | 0 | 1142
[Góc Thơ Văn] Tiếng Rao Đêm bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1015
[Góc Thơ Văn] Anh là người duy nhất em yêu! bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1263
[Góc Thơ Văn] Giấy chứng nhận làm người bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1136
[Truyện Cười] Chẳng bít lá cải hay lá tre nữa... bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 961
[Góc Thơ Văn] Quà Giáng Sinh - O.Henry bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1016
[Góc Thơ Văn] Cô đơn trên mạng bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1460
[Góc Thơ Văn] Lời hẹn ước cao cả bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1006
[Góc Thơ Văn] Ngôn ngữ câm bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 932
[Góc Thơ Văn] Lại gần anh thêm chút nữa.... bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 964
[Góc Thơ Văn] Mưa và nước mắt bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1010
[Truyện Cười] Đả Kích Vui! bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 998
[Góc Thơ Văn] Bông hồng vàng - Pauxtôpxki bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1230
[Truyện Cười] Ruộng phải cày.... bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 968
[Góc Thơ Văn] Chiều - Xuân Diệu bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 991
[Góc Thơ Văn] Chậm chậm đừng quên... - Xuân Diệu bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1030
[Góc Thơ Văn] Cảm xúc - Xuân Diệu bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1307
[Góc Thơ Văn] Biển - Xuân Diệu bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1031
[Góc Thơ Văn] ThẤt tÌnh bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 916
[Góc Thơ Văn] Thay đổi để... yêu nhiều hơn bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 967
[Góc Thơ Văn] Xin lỗi con - mẹ chỉ là một người mẹ khốn nạn... bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1053
[Góc Thơ Văn] Khi mười bảy tuổi bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1336
[Góc Thơ Văn] Hãy cấm nụ hoa vào một bình khô nước bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 971
[Góc Thơ Văn] Ngụ ngôn về những giọt nước mắt bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 980
[Góc Thơ Văn] Mùa hoa cải bên sông bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 981
[Góc Thơ Văn] Hãy tin vào sự kì diệu của tình yêu bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1264
[Góc Thơ Văn] Vị ngọt tình yêu bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1065
[Góc Thơ Văn] Nơi mặt trời đến bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 886
[Góc Thơ Văn] Giàu nghèo bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 991
[Góc Thơ Văn] TÔi muỐn con tÔi sỐng bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 984
[Góc Thơ Văn] Bộ phận quan trọng nhất bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 931
[Góc Thơ Văn] Nhật ký một tình yêu bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1426
[Góc Thơ Văn] Bây giờ con mới hiểu bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1045
[Góc Thơ Văn] Anh, Tôi Và Máy Tính bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 974
[Góc Thơ Văn] Đêm và Đời (st) bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 930
[Góc Thơ Văn] Sương Muộn ! bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 951
[Góc Thơ Văn] Những niềm riêng ! bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1244
[Góc Thơ Văn] MẸ vÀ dÒng nƯỚc mẮt bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1014
[Góc Thơ Văn] Đi hết đêm nay.... bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1013
[Góc Thơ Văn] Tin nhắn không ăn được bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 909
[Góc Thơ Văn] Mưa ở mãi sau... bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1034
[Góc Thơ Văn] Lãng mạn nửa mùa bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1410
[Góc Thơ Văn] Giọt nước mắt cuối cùng ! (st) bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 912
[Góc Thơ Văn] Mẹ tôi bvl91 2009-05-03 0 | 0 | 1425