Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

Tổng hợp Ebook các bộ truyện tranh cho các bạn

[ 2009-07-10 22:10:35 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

Long phi bất bại [29 tập - đủ bộ]

1-10: http://www.mediafire.com/?y9yyzuczu1o (http://www.mediafire.com/?y9yyzuczu1o)
11-20:http://www.mediafire.com/?aecded3dtwg (http://www.mediafire.com/?aecded3dtwg)
21-29:http://www.mediafire.com/?xhwneenxme2 (http://www.mediafire.com/?xhwneenxme2)

Phong vân [102 tập]

Tập 1-10 http://www.mediafire.com/?3ydhc1w1wtu (http://www.mediafire.com/?3ydhc1w1wtu)
Tập 11-20 http://www.mediafire.com/?z293m7vdj9x (http://www.mediafire.com/?z293m7vdj9x)
Tập 21-30 http://www.mediafire.com/?oxz214ln1md (http://www.mediafire.com/?oxz214ln1md)
Tập 31-40 http://www.mediafire.com/?tmmtm2ymviv (http://www.mediafire.com/?tmmtm2ymviv)
Tập 41-49 http://www.mediafire.com/?y1bmmnikrmy (http://www.mediafire.com/?y1bmmnikrmy)
Tập 50-60 http://www.mediafire.com/?2nrgmialxk4 (http://www.mediafire.com/?2nrgmialxk4)
Tập 61-70 http://www.mediafire.com/?tldyydrnnie (http://www.mediafire.com/?tldyydrnnie)
Tập 71-80 http://www.mediafire.com/?ntmexjnayg8 (http://www.mediafire.com/?ntmexjnayg8)
Tập 81-90 http://www.mediafire.com/?mbn7dd4jgdu (http://www.mediafire.com/?mbn7dd4jgdu)
Tập 91-102 http://www.mediafire.com/?hxnxbvxtd00 (http://www.mediafire.com/?hxnxbvxtd00)

DragonBall [ 58 tập - đủ bộ]

Tập1:http://www.mediafire.com/?mb3wyhmgnyc (http://www.mediafire.com/?mb3wyhmgnyc)
Tập2:http://www.mediafire.com/?va3wemn2fgn (http://www.mediafire.com/?va3wemn2fgn)
Tập3:http://www.mediafire.com/?oz24mgmmjb2 (http://www.mediafire.com/?oz24mgmmjb2)
Tập4:http://www.mediafire.com/?wo4nwtblqnn (http://www.mediafire.com/?wo4nwtblqnn)
Tập5:http://www.mediafire.com/?nqngohxmjiw (http://www.mediafire.com/?nqngohxmjiw)
Tập6:http://www.mediafire.com/?ojmc2nb9myt (http://www.mediafire.com/?ojmc2nb9myt)
Tập7:http://www.mediafire.com/?2zajmwt4lqk (http://www.mediafire.com/?2zajmwt4lqk)
Tập8:http://www.mediafire.com/?vcwyfomgddn (http://www.mediafire.com/?vcwyfomgddn)
Tập9:http://www.mediafire.com/?vohfgxnv3jx (http://www.mediafire.com/?vohfgxnv3jx)
Tập10:http://www.mediafire.com/?btinjysnhqh (http://www.mediafire.com/?btinjysnhqh)
Tập 11-25:http://www.mediafire.com/?dzyjr4v0zin (http://www.mediafire.com/?dzyjr4v0zin)
Tập 26-40:http://www.mediafire.com/?mvquw52arfm (http://www.mediafire.com/?mvquw52arfm)
Tập 41-55:http://www.mediafire.com/?mg1va4wzdgf (http://www.mediafire.com/?mg1va4wzdgf)
Tập 56-58:http://www.mediafire.com/?azj0xumjtmm (http://www.mediafire.com/?azj0xumjtmm)
(Đủ bộ)

Hoàng Phi Hồng [59 tập]

Tập 1-10:http://www.mediafire.com/?5inotvgzzwi (http://www.mediafire.com/?5inotvgzzwi)
Tập 11-20:http://www.mediafire.com/?uw5jbhntmnu (http://www.mediafire.com/?uw5jbhntmnu)
Tập 21-30:http://www.mediafire.com/?nffywf6nzte (http://www.mediafire.com/?nffywf6nzte)
Tập 31-40:http://www.mediafire.com/?z02exjygjwy (http://www.mediafire.com/?z02exjygjwy)
Tập 41-50:http://www.mediafire.com/?mtd2kc4ejyt (http://www.mediafire.com/?mtd2kc4ejyt)
Tập 51-59:http://www.mediafire.com/?fshj2sy1m1w (http://www.mediafire.com/?fshj2sy1m1w)

Naruto [43 tập]

Tập 1-10:http://www.mediafire.com/?ymgjyg2y4hg (http://www.mediafire.com/?ymgjyg2y4hg)
Tập 11-20:http://www.mediafire.com/?g1nawhxv4yq (http://www.mediafire.com/?g1nawhxv4yq)
Tập 21-30:http://www.mediafire.com/?bw2tanbogpg (http://www.mediafire.com/?bw2tanbogpg)
Tập 31-40:http://www.mediafire.com/?m1xm1m5mjnd (http://www.mediafire.com/?m1xm1m5mjnd)
Tập 41-43:http://www.mediafire.com/?gjnmkb2gb1g (http://www.mediafire.com/?gjnmkb2gb1g)

Naruto tiếp theo tập 43 (từ chap 331-401)

Vol 37 http://www.mediafire.com/?xjgb3hjn2vj (http://www.mediafire.com/?xjgb3hjn2vj)
Vol 38 http://www.mediafire.com/?xjjksynfcmj (http://www.mediafire.com/?xjjksynfcmj)
Vol 39 http://www.mediafire.com/?yqbxzzvndjy (http://www.mediafire.com/?yqbxzzvndjy)
Vol 40 http://www.mediafire.com/?0dc1nvblllp (http://www.mediafire.com/?0dc1nvblllp)
Vol 41 http://www.mediafire.com/?tolcyy1jezd (http://www.mediafire.com/?tolcyy1jezd)
Vol 42 http://www.mediafire.com/?i44s90qznha (http://www.mediafire.com/?i44s90qznha)
Vol 43 http://www.mediafire.com/?mgyjnnnmzet (http://www.mediafire.com/?mgyjnnnmzet)
Vol 44 (2 chap 400-401) http://www.mediafire.com/?znn1qzm04ji (http://www.mediafire.com/?znn1qzm04ji)
Vol 44 - C400 - 410.rar (http://www.mediafire.com/?2dggozdcynt)
chapter 411 - 420.rar (http://www.mediafire.com/?zgnmomzhwqz)
chapter 420 - 430.rar (http://www.mediafire.com/?zwnd2emvmfz)

Kì thủ cờ vây - Hikaru [33 tập - đủ bộ]

Tập 1-10:http://www.mediafire.com/?n42vrf9ycdr (http://www.mediafire.com/?n42vrf9ycdr)
Tập 11-21:http://www.mediafire.com/?ouyhnde2y2t (http://www.mediafire.com/?ouyhnde2y2t)
Tập 21-33:http://www.mediafire.com/?jdzonn9y44y (http://www.mediafire.com/?jdzonn9y44y)
(Đủ bộ )

Getbackers [28 tập]

Tập 1-10:http://www.mediafire.com/?gdmxngtnbwd (http://www.mediafire.com/?gdmxngtnbwd)
Tập 11-20:http://www.mediafire.com/?ia048yby0ey (http://www.mediafire.com/?ia048yby0ey)
Tập 21-28:http://www.mediafire.com/?l1zzmnmvdin (http://www.mediafire.com/?l1zzmnmvdin)

Teppi [39 tập - đủ bộ

Tập 1-10:http://www.mediafire.com/?njzxymws2mz (http://www.mediafire.com/?njzxymws2mz)
Tập 11-20:http://www.mediafire.com/?n4yvm9msobo (http://www.mediafire.com/?n4yvm9msobo)
Tập 21-30:http://www.mediafire.com/?9ycexdw4y04 (http://www.mediafire.com/?9ycexdw4y04)
Tập 31-39:http://www.mediafire.com/?ddymgtn4n2j (http://www.mediafire.com/?ddymgtn4n2j)
(Đủ bộ)

Jindo

Tập 1-10:http://www.mediafire.com/?4ue1g42rxmd (http://www.mediafire.com/?4ue1g42rxmd)
Tập 11-20:http://www.mediafire.com/?qmjdwqlmumt (http://www.mediafire.com/?qmjdwqlmumt)
Tập 21-30:http://www.mediafire.com/?ctdn11yb3wu (http://www.mediafire.com/?ctdn11yb3wu)
Tập 31-40:http://www.mediafire.com/?cgrm0wls6xt (http://www.mediafire.com/?cgrm0wls6xt)
Tập 41-50:http://www.mediafire.com/?dzeyjc2dtzm (http://www.mediafire.com/?dzeyjc2dtzm)
Tập 51-60:http://www.mediafire.com/?1oxtmpuaht2 (http://www.mediafire.com/?1oxtmpuaht2)
Tập 61-70:http://www.mediafire.com/?djcthwdn1dd (http://www.mediafire.com/?djcthwdn1dd)
Tập 71-80:http://www.mediafire.com/?knngnuhtk2h (http://www.mediafire.com/?knngnuhtk2h)
Tập 81-85:http://www.mediafire.com/?w1dhjmc0tyt (http://www.mediafire.com/?w1dhjmc0tyt)
Vol 14 + 15.rar (http://www.mediafire.com/?xwtod34mkkd)
Vol 16.rar (http://www.mediafire.com/?zmxnmnmggjt)

Conan [64 tập]

1-10:http://www.mediafire.com/?izjamycdgyi (http://www.mediafire.com/?izjamycdgyi)
11-19:http://www.mediafire.com/?zwtyggjomdd (http://www.mediafire.com/?zwtyggjomdd)
20-28:http://www.mediafire.com/?m0megnupuo1 (http://www.mediafire.com/?m0megnupuo1)
29-37:http://www.mediafire.com/?0ky9utn40rw (http://www.mediafire.com/?0ky9utn40rw)
38-46:http://www.mediafire.com/?inoz0qpwtvm (http://www.mediafire.com/?inoz0qpwtvm)
47-55:http://www.mediafire.com/?mn5vednz938 (http://www.mediafire.com/?mn5vednz938)
56-60:http://www.mediafire.com/?d03g5m12zvh (http://www.mediafire.com/?d03g5m12zvh)
61:http://www.mediafire.com/?nzx4cmy1joz (http://www.mediafire.com/?nzx4cmy1joz)
62:http://www.mediafire.com/?1760m2c9lwj (http://www.mediafire.com/?1760m2c9lwj)
63:
http://www.mediafire.com/download.php?sf2nmle2gb5 (http://www.mediafire.com/download.php?sf2nmle2gb5)
http://www.mediafire.com/download.php?zznj7iagnog (http://www.mediafire.com/download.php?zznj7iagnog)
http://www.mediafire.com/?qkz50z5mnqe (http://www.mediafire.com/?qkz50z5mnqe)
http://www.mediafire.com/?fwocnuzjljq (http://www.mediafire.com/?fwocnuzjljq)
http://www.mediafire.com/download.php?hhztzxijf8j (http://www.mediafire.com/download.php?hhztzxijf8j)
http://www.mediafire.com/?dpz7btcexkm (http://www.mediafire.com/?dpz7btcexkm)
http://www.mediafire.com/?gr5sukzwxr2 (http://www.mediafire.com/?gr5sukzwxr2)
http://www.mediafire.com/?dcommkqlbj0 (http://www.mediafire.com/?dcommkqlbj0)
http://www.mediafire.com/?odherzebqtl (http://www.mediafire.com/?odherzebqtl)
http://www.mediafire.com/?msriddw4mld (http://www.mediafire.com/?msriddw4mld)
http://www.mediafire.com/?x3zt1tigmie (http://www.mediafire.com/?x3zt1tigmie)
http://www.mediafire.com/?rdjto5ywhgt (http://www.mediafire.com/?rdjto5ywhgt)

64:
http://www.mediafire.com/download.php?ix0zgnwktm1 (http://www.mediafire.com/download.php?ix0zgnwktm1)
http://www.mediafire.com/?nx03dmghimj (http://www.mediafire.com/?nx03dmghimj)
http://www.mediafire.com/download.php?ojjszix3zip (http://www.mediafire.com/download.php?ojjszix3zip)
http://www.mediafire.com/download.php?wzmmdnavicm (http://www.mediafire.com/download.php?wzmmdnavicm)
http://www.mediafire.com/download.php?vyhj59kzqkp (http://www.mediafire.com/download.php?vyhj59kzqkp)

Anh Em Chim Cánh Cụt (thể loại : tình cảm ,hài. trọn bộ 5 tập)

http://www.mediafire.com/?clicnojwqkz (http://www.mediafire.com/?clicnojwqkz) Tập 1
http://www.mediafire.com/?ewdxwjjzpt3 (http://www.mediafire.com/?ewdxwjjzpt3) Tập 2
http://www.mediafire.com/?x1gdjzhyblg (http://www.mediafire.com/?x1gdjzhyblg) Tập 3
http://www.mediafire.com/?3yi51tjemty (http://www.mediafire.com/?3yi51tjemty) Tập 4
http://www.mediafire.com/?m1o1ym99k4y (http://www.mediafire.com/?m1o1ym99k4y) Tập 5

Chú bé rồng

Tập 1-10: http://www.mediafire.com/?cud33mxjy4t (http://www.mediafire.com/?cud33mxjy4t)
Tập 11-15: http://www.mediafire.com/?fbm41x2ne3s (http://www.mediafire.com/?fbm41x2ne3s)
Tập 16-20: http://www.mediafire.com/?4xipgybzhwn (http://www.mediafire.com/?4xipgybzhwn)
Tập 21-30: http://www.mediafire.com/?4cxjmnz5fxy (http://www.mediafire.com/?4cxjmnz5fxy)
Tập 31-38: http://www.mediafire.com/?midge2pmzgi (http://www.mediafire.com/?midge2pmzgi)
39 + 40 + 41 + 42 http://www.mediafire.com/download.php?9uh9lmr1mxj (http://www.mediafire.com/download.php?9uh9lmr1mxj)
133 => 141 Pass Unrar : onelow4you http://www.megaupload.com/?d=EH04X6H3 (http://www.megaupload.com/?d=EH04X6H3)
Chapter 142 => 153 http://www.mediafire.com/?ausynbyzmsn (http://www.mediafire.com/?ausynbyzmsn)
Chapter 154 => 161 http://www.mediafire.com/?0x0xuizm9z5 (http://www.mediafire.com/?0x0xuizm9z5)

Alo Dr.Rin [8 tập]

http://www.mediafire.com/?tytvmzw9mkf (http://www.mediafire.com/?tytvmzw9mkf)
http://www.mediafire.com/?thgaj92tdgx (http://www.mediafire.com/?thgaj92tdgx)
http://www.mediafire.com/?mprg2vd91sd (http://www.mediafire.com/?mprg2vd91sd)
http://www.mediafire.com/?cjeymmxycgy (http://www.mediafire.com/?cjeymmxycgy)
http://www.mediafire.com/?dj1biaianm3 (http://www.mediafire.com/?dj1biaianm3)
http://www.mediafire.com/?ytx0mmddldo (http://www.mediafire.com/?ytx0mmddldo)
http://www.mediafire.com/?ebinwxjzx0j (http://www.mediafire.com/?ebinwxjzx0j)
http://www.mediafire.com/?ext5yfkitkx (http://www.mediafire.com/?ext5yfkitkx)
các file sắp theo thứ tự từ 1 -8

--------------------------------------------------------------------------------

Yaiba

Tập 1-3: http://www.mediafire.com/?m214e0ym2zj
Tập 2-6: http://www.mediafire.com/?mmehu24jyn5
Tập 7-12: http://www.mediafire.com/?aemjwgmmjje
Tập 13-16: http://www.mediafire.com/?0m6ybbvnjw2
Tập 17-20: http://www.mediafire.com/?tjndr3axvwj
Tập 21-24 : http://www.mediafire.com/?iwgyqo3kpam

Ninja Loạn thị

Tập 1-8: http://www.mediafire.com/?ljmy05fwao6
Tập 11-20: http://www.mediafire.com/?b0xmpmyiz1z
Tập 21-30: http://www.mediafire.com/?py2btbpwwmx
31-40:http://www.mediafire.com/?n9t2cmj2gm3
41-50: http://www.mediafire.com/?sbtzjylmfnx
51-60: http://www.mediafire.com/?9y0zglgg9rb
61-70: http://www.mediafire.com/?wqjwzgdkmrsHết

CÔ BÉ 3 MẮT ( ĐỦ BỘ 50TẬP )

TẬP 1-10 http://www.mediafire.com/?t3gshgt1qyz
11-20 http://www.mediafire.com/?y3mumndhxmm
21-30 http://www.mediafire.com/?9myywgdzdzw
31-40 http://www.mediafire.com/?w4lyhimdyl3
41-45 http://www.mediafire.com/?dwmtmdw2nrt
46-50 (hết) http://www.mediafire.com/?hnkvt2egbd9

HUNTER - THỢ SĂN(24 TẬP, ĐỦ BỘ)

1-10 http://www.mediafire.com/?b1immdncubt
11-20 http://www.mediafire.com/?jmtygtmddqo
21-24 http://www.mediafire.com/?nmv9b9ut4on

Doremon

tập 1-10 http://www.mediafire.com/?odjoa5cuizx
11-17 http://www.mediafire.com/?y4mj4blxegr
18-23 http://www.mediafire.com/?t9y0wylo0jn
24-30 http://www.mediafire.com/?iyxomnognxo
31-40 http://www.mediafire.com/?suqvoozdunt
41-45 http://www.mediafire.com/?2eneljnstvu

Đôrêmon thêm( 6 tập)

http://www.mediafire.com/?5x3mj4zdgjj

Kiếm sĩ góc vuông - Chokkaku (14 tập)

Tập 1-5:http://www.mediafire.com/?x1ymzfyezj2
Tập 6-10:http://www.mediafire.com/?yt2mchtdymy
Tập 11-14:http://www.mediafire.com/?kxzybmzojpj

Nữ hoàng Ai Cập -

tập 1-10 http://www.mediafire.com/?mxh71g1unic
11-20 http://www.mediafire.com/?cmmdzgm0i43
21-30 http://www.mediafire.com/?gnbqdbjnbzz
31-40 http://www.mediafire.com/?txdxvmoezmz
41-50 http://www.mediafire.com/?bnjmiwjlzys
51-60 http://www.mediafire.com/?gdcjxzxnmcm
61-71 http://www.mediafire.com/?ddxnobo00yq

Đội quân nhí nhố

1-10 http://www.mediafire.com/?zw2zkehtijt
11-21 http://www.mediafire.com/?lj3nyaxgo9m
22-32 http://www.mediafire.com/?mbtlgfyyg1h

One Piece (Đảo hải tặc)

Strawberry 100% - Ichigo 100% 19 tậphạn chế <15t nhé.

( Tình cảm hài hước, mát mẻ trẻ khỏe, pantsu tứ tung, boobs biếc, đầy đủ, học hành chỉ là phụ... )
Một lần, Manaka Junpei đã mò lên sân thượng để ngắm hoàng hôn. Đúng lúc cậu vừa mở cửa ra thì một cô gái rơi xuống và phơi ra trước mặt cậu là chiếc quần lót hình dâu tây. Hình ảnh cô gái xinh đẹp rơi xuống dưới ánh hoàng hôn đó đã cướp mất trái tim của Junpei. Và thế là cậu quyết định sẽ tìm ra cô ấy.....
Toàn truyện là một cuộc tình tay bốn tay nắm..., các tình cảm, các bước ngoặt cuộc sống của Junpei và rất nhiều các cô gái trong cuộc đời cậu.
Mọi người hãy cùng chúng tôi tận hưởng các trận cười, chứng kiến các phút giây cảm động rưng rưng nước mắt, hay đơn giản chỉ là các pha rất Hay trong truyện.

T01 + 02 http://www.mediafire.com/download.php?nehxlz1izyj
T03 + 04 http://www.mediafire.com/download.php?mmwngtmvwwm
T05 + 06 http://www.mediafire.com/download.php?jqzdzk5mgon
T07 + 08 http://www.mediafire.com/download.php?qmdrkmnz4on
T09 + 10 http://www.mediafire.com/download.php?tynnytizmof
T11 + 12 http://www.mediafire.com/download.php?yhwimnohmdz
T13 + 14 http://www.mediafire.com/download.php?tmftz2gnkgg
Các bạn down về thích thì unzip rồi zip lại thành 1 bộ rùi coi luôn.

Lilim Kiss. 2 tập 16++ Chỉ có 2 tập nhưng rất hay.

Bộ truyện nổi tiếng không chỉ bởi hình vẽ đẹp mà chủ yếu là côt truyện ..tuy ngắn nhưng diễn tả được đầy đủ tình tiết ,diễn biến tâm trạng và nhiều tình huống bất ngờ ..gây tò mò hấp dẫn lôi cuốn người đọc theo dõi đến cuối cùng của tác phẩm .^.^
Saiki Takaya là 1 anh chàng rất kool ,handsome, nhưng lại rất hay đánh nhau và rất dễ hiểu lầm 1 vấn đề nào đó khó nghĩ ...(pó tay ^,..,^) bơi vì thế nên anh chàng chưa có nổi 1 cô bạn gái ...
Đến 1 ngày anh chàng nhặt đuợc 1 chiếc lọ kỳ quái , tò mò mở ra và ......1 cô nàng cực kỳ dễ thương hiện ra như phép màu trong câu truyện cổ tích Aladin và cây đèn thần ....(chậc ..tui cũng muốn giống thế ..he he) ..Càng ngạc nhiên hơn khi cô bé đó là " Demon ...(gọi là evil cũng được ^ ^) chuyên chui vào trong giấc mơ ....đặc biệt hơn và thức ăn của cô nàng là " Hôn con trai -"( lấy đi 1 phần sức sống nhỏ của người bị hôn ...=.=)
Và câu chuyện tập trung xoay quanh quan hệ thú vị của cô nàng demon xinh đẹp dễ thương Lilim và anh chàng Takaya..
Trích dẫn:
T01 http://www.mediafire.com/download.php?ot2j3igz3no
T02 http://www.mediafire.com/download.php?jk0qddj2cvo
Chapter 13 tiếng Việt bị lỗi nên ghép chung file Tiếng Anh

Thám tử Kindaichi

Đây là 1 bộ truyện tranh trinh thám rất hay, không kém gì Conan. Nội dung còn có phần ghê rợn và rất lý thú, ly kì từ đầu đến cuối. Truyện không thích hợp để đọc lúc nửa đêm đâu nhé.
Kindaichi có dáng vẻ của một cậu bé trung học lười biếng, ham chơi, luôn ngủ gật trong lớp, không khi nào làm bài tập. Chỉ có cô bạn gái thanh mai trúc mã Miyuki mới nhận định cậu là một thiên tài. Cùng với sự ủng hộ, tin tưởng của Miyuki, cậu đã giải quyết các vụ án ly kỳ xảy ra ở xung quanh.
"... Lần đầu tiên phát hành ở Nhật, "Thám Tử Kindaichi" đã đạt được một số lượng khổng lồ: 60 triệu bản in. Tai sao "Thám tử Kindaichi" được độc giả hâm mộ đến thế? Ngoài tính chất ly kỳ, hấp dẫn của các cuộc phá án ra, nó còn mang ý nghĩa nào khác nữa không? Câu trả lời sẽ được giải đáp rõ ràng qua từng tập truyện. Hiện nay, qua các phương tiện truyền thông, hiện tượng thanh thiếu niên phạm pháp ngày càng gia tăng tới mức đáng lo ngại. "Thám tử Kindaichi" sẽ là lời cảnh báo rất nghiêm khắc đối với thanh thiếu niên. Qua toàn bộ câu chuyện Kindaichi, bạn đọc sẽ nhận ra các động cơ phạm tội đều bắt nguồn từ lòng hận thù, ghen ghét đố kỵ, từ tính ích kỷ, tham lam mù quáng, thói chuộng hư danh, ham muốn tiền tài vật chất, v.v. Nói chung tính chất tội phạm là bắt nguồn từ ý muốn thỏa mãn dục vọng thấp hèn của con người. Thông qua Kindaichi, các tội phạm sẽ lần lượt phơi bày bộ mặt thật của mình, đó cũng là lời nhắn nhủ tha thiết mà bộ truyện nhắm tới: hãy sống lương thiện bằng chính sức lao động của mình, bằng tài năng của bản thân, bằng sự trung thực..."

T01 - 10 http://rapidshare.com/files/41816277...danchi1-10.rar
T11 - 20 http://rapidshare.com/files/41816923...anchi11-20.rar
T21 - 30 http://rapidshare.com/files/41817592...anchi21-30.rar
T31 - 40 http://rapidshare.com/files/41818174...anchi31-40.rar
T41 - 51 http://rapidshare.com/files/41818914...anchi41-51.rar

Link tải Thám tử Kidaichi trên mediafile cho các bạn:
T01 - 10 http://www.mediafire.com/?gzhjrulbnkz
T11 - 20 http://www.mediafire.com/?zynddnyz22t
T21 - 30 http://www.mediafire.com/?vkmymtmn1dl
T31 - 40 http://www.mediafire.com/?wggzmqololo
T41 - 51 http://www.mediafire.com/?muzm40huzjt

Pretty Face 18++

hài, tình cảm, khêu gợi, lãng mạn, bạo lực rất hay của Nhật Bản dành cho lứa tuổi 18+. Khuyến cáo, không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và những ai đang ở chung với bố mẹ...
Truyện kể về một chàng trai sau tai nạn bị phẫu thuật thành người có gương mặt giống cô gái mà chàng ta rất thích và ở chung nhà với cô gái đó. Từ đó có biết bao chuyện cười chảy ra nước... mắt.

Tập 1 - 3 nhé http://www.mediafire.com/download.php?1mlmxg0zmty
Tập 4 - 6 ( hết ) http://www.mediafire.com/download.php?0omwhmmjkzy

or
Download Truyền thuyết về vua mặt trời Nobita: http://www.mediafire.com/?byoda0jgdn3
Download Du hành đến vương quốc loài chim: http://www.mediafire.com/?2w5go2vdjvk
Download Cuộc phiêu lưu vào lòng đất: http://www.mediafire.com/?0n1j4djljm3
Download Nobita ở Vương quốc chó mèo: http://www.mediafire.com/?a8jxmyxzj91
Download Cuộc xâm lâm của binh đoàn robot: http://www.mediafire.com/?etg0j0wjgeg
Download Vương quốc trên mây: http://www.mediafire.com/?1njaxyhj1bd
Download Cuộc phiêu lưu đến đảo giấu vàng: http://www.mediafire.com/?c9hbxbmodnu
Download Ngôi sao cảm: http://www.mediafire.com/?4jcln9yrhll
Download Lâu đài dưới đáy biển: http://www.mediafire.com/?armbq4ysxnv
Download Nobita lạc vào xứ quỷ: http://www.mediafire.com/?cnjtagzd4nc
Download Cuộc phiêu lưu đến vương quốc gió: http://www.mediafire.com/?bxvhmljtdmx
Download Nobita đến xứ Batư: http://www.mediafire.com/?0xnjl1p8m4e
Download Thành phố thú nhồi bông: http://www.mediafire.com/?bmgjlntavkg
Download Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ: http://www.mediafire.com/download.php?t0m4mgaem03
pass: www.doremon.co.nr
pass: www.hamvuiclub.net

Doremon 41 truyện ngắn

* Tập 1: http://www.mediafire.com/?flvmnnejsyr
* Tập 2: http://www.mediafire.com/?5zcotkyjxlg
* Tập 3: http://www.mediafire.com/?4eeo1ibtlws
* Tập 4: http://www.mediafire.com/?2mhzjymxmhy
* Tập 5: http://www.mediafire.com/?dzbz1t8s0tj
* Tập 6: http://www.mediafire.com/?50xljhxjfzm
* Tập 7: http://www.mediafire.com/?4y3ncblty05
* Tập 8: http://www.mediafire.com/?fzxyyd071yv
* Tập 9: http://www.mediafire.com/?0x8qu0y3e1x
* Tập 10: http://www.mediafire.com/?dowccwjpl14
* Tập 11: http://www.mediafire.com/?cjvebmmyxz5
* Tập 12: http://www.mediafire.com/?enypwkglnnv
* Tập 13: http://www.mediafire.com/?bm2zjlmonkd
* Tập 14: http://www.mediafire.com/?b3bjmwnvhpo
* Tập 15: http://www.mediafire.com/?2xmondogjbt
* Tập 16: http://www.mediafire.com/?1bcimjxcxgo
* Tập 17: http://www.mediafire.com/?70oed12cnn5
* Tập 18: http://www.mediafire.com/?00ekn109mn5
* Tập 19: http://www.mediafire.com/?23wntz1jozn
* Tập 20: http://www.mediafire.com/?bmoijcnbtyj
* Tập 21: http://www.mediafire.com/?ciwnmmwyj3y
* Tập 22: http://www.mediafire.com/?dmcdgeztz1i
* Tập 23: http://www.mediafire.com/?2qmki9pvy2c
* Tập 24: http://www.mediafire.com/?9siydvzomet
* Tập 25: http://www.mediafire.com/?51mgxzyz3js
* Tập 26: http://www.mediafire.com/?5etzyytgjmw
* Tập 27: http://www.mediafire.com/?df03axwdxpt
* Tập 28: http://www.mediafire.com/?3n3lvvwz4tq
* Tập 29: http://www.mediafire.com/?dkyit0z9zvn
* Tập 30: http://www.mediafire.com/?erwwt9mqspu
* Tập 31: http://www.mediafire.com/?0ztzgzyzyfn
* Tập 32: http://www.mediafire.com/?bxx3xw2tdmn
* Tập 33: http://www.mediafire.com/?2dmwtza9tkl
* Tập 34: http://www.mediafire.com/?7jywlyaburj
* Tập 35: http://www.mediafire.com/?6thc4nkv2tp
* Tập 36: http://www.mediafire.com/?9zn3b11ezq4
* Tập 37: http://www.mediafire.com/?fg5bfvzdyvx
* Tập 38: http://www.mediafire.com/?7fngvjy4zjt
* Tập 39: http://www.mediafire.com/?6wudymbjnog
* Tập 40: http://www.mediafire.com/?athn1ncbe0o
* Tập 41: http://www.mediafire.com/?4xxgtmtydqw
pass: Pass: www.doremon.co.nr
Một nửa Ranma

Cậu bé 16 tuổi Ranma Ssaotome theo cha lang thang luyện võ khắp nới từ khi còn nhỏ và thường gây gỗ với cha mình _ ông Genma. Trong một lần hai người đi tu luyện trên núi Bayankala của tỉnh Qinghai, **********, hai người bị rơi vào suối lời nguyền ở Junsenkyo. Khi ai đó rơi xuống dòng suối lời nguyền, họ sẽ biến thành bất kì con gì từng chết chìm ở đó hàng trăm hay hàng nghìn năm trước khi bị dội nước lạnh vào người. Khi dội nước nòng thì sẽ trở về hình dạng như ban đầu nhưng nếu lại bị tạt nước lạnh vào thì họ sẽ lại biến trở lại. Genma bị rơi vào suối “gấu trúc chết chìm”, còn Ranma thì rơi vào suối “cô gái chết chìm”

Tập 1 - 11: http://depositfiles.com/files/1363015
Tập 12 - 22: http://depositfiles.com/files/1362568
Tập 23 - 32: http://depositfiles.com/files/1362712
Tập 33 - 42: http://depositfiles.com/files/1362815
Pass: viet-canada.com

Easy-Share
Tập 1 - 11: http://w13.easy-share.com/2584821.html
Tập 12 - 22: http://w13.easy-share.com/2584781.html
Tập 23 - 32: http://w13.easy-share.com/2584791.html
Tập 33 - 42: http://w13.easy-share.com/2584801.html

Death Note (cuốn sổ thiên mệnh)

http://www.mediafire.com/?vettyzozj0z
http://www.mediafire.com/?gigtnetdoym

Pokemon Special(chưa phát hành ở Việt Nam)

Tập 13: http://www.mediafire.com/?mybl0ykal5w
Tập 14: http://www.mediafire.com/?zmnny9ygiy8
Tập 15: http://www.mediafire.com/?e3yjmx0d0ad
Tập 16: http://www.mediafire.com/?egj1ollmdyj
Tập 17: http://www.mediafire.com/?h0sh1fdq0o0
Tập 18: http://www.mediafire.com/?ts3htx90iog
Tập 19: http://www.mediafire.com/?ym2fjymynzn
Tập 20: http://www.mediafire.com/?nnx3qmett19
Tập 21: http://www.mediafire.com/?4t1zm5izz8n
Tập 22: http://www.mediafire.com/?nzune2pe7ba

Cô bé 3 mắt

http://www.mediafire.com/download.php?nh1v0djyyo9
http://www.mediafire.com/download.php?nh1v0djyyo9
http://www.mediafire.com/download.php?lt2gvn0mym4
http://www.mediafire.com/download.php?mafxpdqzsex
http://www.mediafire.com/download.php?mafxpdqzsex
pass: www.hamvuiclub.net

KYO

http://www.mediafire.com/download.php?fqmzzoc2stm
http://www.mediafire.com/download.php?fqmzzoc2stm
http://www.mediafire.com/download.php?fqmzzoc2stm
pass: www.hamvuiclub.net

Vua bóng ném

http://www.mediafire.com/download.php?c9m2dmkszzg
http://www.mediafire.com/download.php?ymmtyy1oupd
pass: www.hamvuiclub.net

Ngọn lửa Recca

http://www.megaupload.com/?d=8KGFRIRO
.
Love & Collage 15++

Nhân vật chính của câu chuyện là cậu bé Hachibe Maeda, 15 tuổi, người phụ nữ xứng đáng làm bạn gái của cậu ta phải thỏa mãn ít nhất 1 trong 5 điều kiện sau:
- Mắt sáng, trong xanh như màu nước biển và sắc như mắt mèo.
- Đôi chân dài, thẳng tắp, không có mắt cá chân.
- Bộ ngực khổng lồ, giống mũi tàu điện siêu tốc.
- Giọng nói trầm, khàn, ngọt ngào.
- Eo thon thả như đồ gốm Nhật Bản.
Bất chấp lời khuyên của cha mẹ, cậu ta quyết tâm lên Tokyo học cấp III, để tìm kiếm được người bạn gái lý tưởng của mình. Trùng hợp thay, cậu được ở trọ tại một nhà kho cạnh ký túc xá nữ của 5 cô gái, mỗi cô sở hữu một "phụ kiện" phù hợp với yêu cầu của cậu. Với 5 người phụ nữ trẻ đẹp xung quanh, liệu cậu ta sẽ cư xử như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi câu chuyện
Trích dẫn:
Vol1:
http://www.mediafire.com/?d5dgbr0tooc
Vol2:
http://www.mediafire.com/?lyie4mhb42w

To LOVE Ru 16++

Rito Yuuki học cấp 3 năm nhất bất lực trong việc tỏ tình với cô bạn gái mà cậu ta đã để ý từ lâu là Haruna Sairenji. Một hôm khi Rito về nhà và ngâm mình thư giãn, đột nhiên một cô gái (nude) xuất hiện trong bồn tên là LaLa. LaLa đến từ hành tinh Deviluke. Cô bỏ trốn với Peke - con robot tùy tùng kiêm trang phục - để ******** cuộc hôn nhân do bố mình sắp đặt. Khi gặp Rito cô quyết định mình sẽ kết hôn với Rito rồi sống ở Trái đất (hiện tại LaLa sống tại nhà Rito). Bây giờ mọi rắc rối mới bắt đầu khi Haruna nhận ra mình cũng có cảm tình với Rito...

Vol 1: http://www.mediafire.com/download.php?4ktgm53mot9
Vol 2: http://www.mediafire.com/download.php?rm0lzxv0dlg
Vol 3: http://www.mediafire.com/download.php?6cml5qyeynh
Vol 4: http://www.mediafire.com/?dvg9xzurglx
Vol 5: http://www.mediafire.com/download.php?4yzlpovzwzn
Vol 6: http://www.mediafire.com/download.php?u29dbwdhtld
Vol 7: http://www.mediafire.com/?eal9nw3xjyw
Vol 8: http://www.mediafire.com/download.php?tcac1zelbq4
Vol 9: http://www.mediafire.com/?ltwjyzzzfq5

Cậu bé Vô Song 1-->59

Tập 1 -15
15 đến 59
pass: www.hamvuiclub.net
Truyện kể về Đại Hùng ( Trần Mẫn theo bộ mới phát hành ) - 1 cậu bé có nốt ruồi tại chân mày và được truyền thuyết gọi là Quyền Thánh. Sau khi được 1 sư phụ của thiếu lâm tự phát hiện tài năng, cậu đã được lên Thiếu Lâm Tự học tập võ nghê. Và khi xuống núi Đại Hùng đã đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều môn phái võ khác và tích luy kinh nghiệm rất nhiều. Cậu đã đánh bại rất nhiều nhưng cao thủ vô cùng mạnh và làm rạng danh môn phái Thiếu Lâm. Nhưng cũng từ đó cậu còn phải đối mặt với nhưng hiểm nguy còn nhiều hơn va với nhưng âm mưu thâm đọc cảu chốn triều đình. Liệu Đại Hùng có vượt qua được không, Mời mọi người download về đọc nhá.

Ớt 7 màu

Down here
~~~ Nội dung ~~~
-Tên truyện: Gantz (ガンツ, Gantsu?)
-Mangaka: Hiroya Oku
-Thể loại: Adventure, Drama, Horror, Mystery, Psychological, Romance, Science Fiction, Shounen, Supernatural
-Xếp loại: Truyện dành cho 18+

Jinbe
= Thông Tin chung =

Jinbe (じんべえ, Jinbe?)
Jinbe là 1 manga thể loại lãng mạn của Mitsuru Adachi. Nó xuất hiện không đều trên tạp chí manga Big Comic Original từ 1992 - 1997 và được in thành quyển vào tháng 5 năm 1997, đến năm 1998 thì được dựng thành seri drama 11 tập chiếu trên Fuji TV.

= Tóm tắt =
* Jinbe là câu chuyện về mối quan hệ giữa Jinpei & cô con gái riêng của vợ, Miku. Mẹ của Miku mất sau khi lấy Jinpei được hơn 1 năm, khi cô 13 tuổi, & từ đó Jinpei đã 1 mình nuôi lớn Miku. Trong truyện có những sự đụng chạm tế nhị & đầy lãng mạn. Adachi cũng từng có tình huống tương tự, về 1 người anh trai & cô em gái không cùng huyết thống, trong loạt truyện Miyuki trước đó.
http://www.mediafire.com/?j2mcwtjmdjmDown here

Show me the money.

Tên truyện : Show me the money.

Tác giả : Lin Malisa.

Thể loại : comedy, drama, shounen.

Rate : 10/10.

Tình trạng dịch : 2 vol Complete.

~~~Tóm tắt~~~ : Dahsau Zuhn là con trai một người đàn ông cực kỳ giàu có. Cậu ta đã có 6 ô tô, vài xịch cái thẻ tín dụng premium và học ở trường Quý Tộc danh giá. Không may, tuần trước cha cậu ta bị vu oan và bị bắt giam, gia cảnh ngày càng đi xuống. Mọi của cải của cậu ta bị tịch thu.Bà mẹ kế thì bỏ đi với người đàn ông khác và cậu ta sắp bị tống cổ khỏi trường Quý Tộc vì không đủ tiền theo học. Như một kết quả tất yếu, cậu ta chuyển tới trung học Tự Do vô cùng suy thoái và nghèo nàn ở ngay bên cạnh...
Trích dẫn:
http://www.mediafire.com/?ndazzeyywjz

Hì,mình bổ sung cho smile link Conan nha:
Tập 65:http://www.mediafire.com/?zgnndnnmnz5
Tập 66:Chap 1:http://www.mediafire.com/?kty2d53mtoi
Chap 2:http://www.mediafire.com/?ituykywirxd
Chap 3:http://www.mediafire.com/?q5nmynyqhqm

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Thủ thuật máy tính số 32 (Thứ hai 29-09-2008)
 • SIM Facebook cho tất cả điện thoại di động
 • To Love Ru Chapter 140 Tiếng Việt
 • 3DMark Vantage Pro
 • Pastry Passion
 • Tipard MPEG TS Converter v4.0.06
 • Mùa xuân nấc thầm
 • Red Alert 3: Uprising - Nguy cơ trỗi dậy
 • 89 Typadelic Fonts Collection
 • Khi chồng mua bánh sinh nhật

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?