Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!
2014-02-21 09:43:15
[star] Chú ý quan trọng khi viết bài >>>
>>>Khung viết bài có thể bị lỗi , nếu xài IE bạn chuyển sang chế độ Compatilibity bằng cách nhấn chọn menu Tools , click chọn Compatibility View.
>>>Để post bài nhanh và dễ dàng hơn thì mình đã tích hợp vào phần viết bài khung soạn thảo FCKeditor, bạn chuyển qua bằng cách nhấn nút FCKeditor. Trước khi chuyển qua khung soạn thảo này bạn hãy nhập một vài chữ cái vào khung soạn thảo mặc định ban đầu rồi mới chuyển sang khung soạn thảo FCKeditor nha, nếu không sẽ bị lỗi, không post bài được.
>>>Hoặc bạn sử dụng chức năng chuyển trực tiếp thành mã BBcode để copy cho nhanh. Bạn copy nội dung trên web rồi click vào nút Dán Từ Clipboard , web sẽ tự động chuyển thành mã Bbcode cho bạn.
Một vài mã Bbcode lưu ý:
[imglink hình ảnh[/img] : Sử dụng mã này để chèn hình ảnh.
[url=địa chỉ web]tên web[/url] : Sử dụng mã này để chèn link

Tháng 7, 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Cutting Edge Upper Intermediate Workbook with Key bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1227
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] -Instant Immersion ESL: English As A Second Language (Audio Book) bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1924
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Instant Immersion English Grammar & Pronunciation [Audio Book] bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 2118
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Oxford Chinese Dictionary and Talking Chinese (book &CDROM) bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1316
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - For English teacher: Teaching English in the Primary Classroom bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1459
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - ch tiếng Nhật bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1505
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Let's Learn Japanese Picture Dictionary bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 2005
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - English File - Intermediate Workbook bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 2236
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Strategies for Success: A Practical Guide to Learning English bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1207
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Information Technology for Management (7th edition) bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1506
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - [Longman] Total English: Advanced Students Book (Total English) bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1856
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Pronunciation Chart v1.0 bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1823
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Cutting Edge Elementary New Editions Workbook bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 2194
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - [Longman] New Cutting Edge Digital Elementary (CDROM) bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1416
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - [Longman - CD ROM] How to Teach English with Technology bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1469
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Let's Talk 3 Second Edition (Book,5 CDs Audio) bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 2057
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Writing for the Technical Professions (4th Edition) bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1189
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Tiếng Anh cho ngành Luật: Legal English bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1234
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Common Mistakes in English bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1330
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Grammar Practice 3 levels bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1135
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - English Dicoveries bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1161
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Instant IELTS bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1335
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Gruber's Complete SAT Guide 2009 bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1240
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Từ điển Mdict Pro 2008 v1.0 S60v2 và S60v3 bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1386
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Dictionary of Architectural and Building Technology bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1186
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Từ điển Pháp Anh: French English Bilingual Visual Dictionary bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1281
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - The Combined Chemical Dictionary CD-ROM (Từ điển hợp chất hoá học) bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1109
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Concise Oxford English Dictionary bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1250
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Từ điển Triết học: Dictionary Of Philosophy bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1673
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology (2nd edition) bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1253
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Let's Talk - Testing packet (Ebook + Audio CDs) bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 2971
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Commerce Student's Book: Oxford English For Careers bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1147
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - LANGMaster Education Collections 19 CD bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1908
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Berlitz Communicate & Connect English bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1345
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Longman Press Advanced Gold Exam Maximiser bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1204
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Luyện Interview: Your First Interview bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1220
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - IELTS Express. Upper Intermediate bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1385
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - American Master 1.0 bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1238
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - NEW Cutting Edge - Upper-intermediate bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1506
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - ETS TOEFL official guide to the new TOELF iBT+ Audio CD bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1550
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Luyện phát âm chuẩn giọng Anh - Mỹ Của Thầy Nguyễn Quốc Hùng bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1234
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - [Longman] Longman Dictionary of Contemporary English bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1161
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - A Dictionary of Basic Japanese Grammar bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1228
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Answe Advanced Language Practice (Language Practice) bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1296
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Tiếng Anh cho trẻ: English Adventure 2 CD-ROM [Training Video] bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1303
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Tuyển tập: Cambridge Certificate of Proficiency in English bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 2326
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - All perfect Program for Learning English bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1916
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Tổng hợp các bộ học languages nổi tiếng bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 2707
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - Disney's Magic English bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1163
[Đề Thi - Tài Liệu] [English Study] - The Complete Guide to the Toefl Test iBT - 2007 Edition bvl91 2009-07-26 0 | 0 | 1422