Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!
Bài Viết Chú Ý

80 VCD học tiếng Anh cực hay

[ 2009-04-16 23:56:13 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | NhỏNhững bài học tuyệt vời do giáo viên nước bản địa dạy. Đây chính là những bài học từ cơ bản đến nâng cao của tiếng Anh. Với cách học tiếng Anh giao tiếp (cách học tiếng Anh của các nước châu Âu hiện nay), tôi thực sự bị thu hút bởi những video này. Nó thực sự hiệu quả vì tôi đang học đến bài 5 và thấy nó cực hiệu quả. Tin hay không tùy bạn nhưng tôi nghĩ là bạn hãy tìm mọi cách để lấy bộ VCD này về. bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng.

Ngày 16 tháng 3 năm 2009: Đang reupload lại các video của bộ VCD này lên mediafire. Mọi người ủng hộ nhé.


CD 01-30 - ENGLISH FOR LOW LEVELS

CD1:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?yjgzzwzljny
02. http://www.mediafire.com/download.php?afmwuxidzyk
03. http://www.mediafire.com/download.php?thiuzy2detf

CD2:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?mxkwkykzkxq
02. http://www.mediafire.com/download.php?qw0lvayzyno
03. http://www.mediafire.com/download.php?zmofezt0mtj

CD3:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?5jzmjzjigmy
02. http://www.mediafire.com/download.php?y00mtqkimmm
03. http://www.mediafire.com/download.php?gd5tyty5hnj

CD4:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?akemoozeyml
02. http://www.mediafire.com/download.php?oazmnumnqaj
03. http://www.mediafire.com/download.php?nkx1iz2mtym

CD5:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?mzmtdn2yxz1
02. http://www.mediafire.com/download.php?rdmnyygkzni

CD6:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?2wjcmkmh2gt
02. http://www.mediafire.com/download.php?oyzmhm1mzmi
03. http://www.mediafire.com/download.php?jyvmgmybziz

CD7:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?ramyom5zkti
02. http://www.mediafire.com/download.php?mjgyz1jozmz
03. http://www.mediafire.com/download.php?yjdwyuxynfh

CD8:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?wzxkaklydii
02. http://www.mediafire.com/download.php?4ydmnfdhzww
03. http://www.mediafire.com/download.php?ouzhjnwzbgm

CD9:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?ddoyny3kxiq
02. http://www.mediafire.com/download.php?oyznnyvzyhv
03. http://www.mediafire.com/download.php?ynzqezmiiqd

CD10:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?gtbqjlymmmh
02. http://www.mediafire.com/download.php?njnknywm2y1

 

CD11:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?ylmjn2jumhd
02. http://www.mediafire.com/download.php?z5wnjfydzmu

CD12:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?ghylwiqjgtw
02. http://www.mediafire.com/download.php?l2xwymnnlwl
03. http://www.mediafire.com/download.php?35iymwi1zdj

CD13:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?zgtyqtzywzh
02. http://www.mediafire.com/download.php?m2miqzvtwtz

CD14:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?imjgmnnzbjj
02. http://www.mediafire.com/download.php?jqzzmodym2q

CD15:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?m2gowymizyl
02. http://www.mediafire.com/download.php?matie1midtm
03. http://www.mediafire.com/download.php?mkvolo0mzy3

CD16:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?mjvowmyw0tm
02. http://www.mediafire.com/download.php?loqngmwtyyd
03. http://www.mediafire.com/download.php?djyynyzhmjo

CD17:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?rudzmy3yfzb
02. http://www.mediafire.com/download.php?mzgimv2nz44
03. http://www.mediafire.com/download.php?kdyimcznzyt

CD18:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?cnrykdw4czk
02. http://www.mediafire.com/download.php?zumlddwcyjn
03. http://www.mediafire.com/download.php?jgitzy3xmty

CD19:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?nnmd2moiiyq
02. http://www.mediafire.com/download.php?akgmj2yzqr2

CD20:

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?idontmmmtyw
02. http://www.mediafire.com/download.php?fdyknqnhdyn
03. http://www.mediafire.com/download.php?ztgomm2ozwi

 

CD21Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?xilrrnza22m
02. http://www.mediafire.com/download.php?y4zzujwlee4
03. http://www.mediafire.com/download.php?nm2cyjjdlaz

CD22

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?edzezm3z2ka
02. http://www.mediafire.com/download.php?2gizmzm0mcz
03. http://www.mediafire.com/download.php?nwcjgkmz434
04. http://www.mediafire.com/download.php?iunheddldki

CD23

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?rdiyjzljnwo
02. http://www.mediafire.com/download.php?ithzmwhetxt
03. http://www.mediafire.com/download.php?yjwhitjzewe


CD24


Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?hxtzy5jnfdn
02. http://www.mediafire.com/download.php?mlnz5y3mjec
03. http://www.mediafire.com/download.php?nym4jejjmzk

CD25

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?zm2knoyt2j4
02. http://www.mediafire.com/download.php?toulmhzzrzt
03. http://www.mediafire.com/download.php?y2jwav0nyzk


CD26


Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?nt3z3fwy2dv
02. http://www.mediafire.com/download.php?ayajqfhyt2u
03. http://www.mediafire.com/download.php?qzykuwomqmn

CD27

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?yfhdzcoemho
02. http://www.mediafire.com/download.php?gtknjdtm4zt
03. http://www.mediafire.com/download.php?guok0uyuuzx

CD28

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?mg3izuvotmz
02. http://www.mediafire.com/download.php?1vnqmwnzxom


CD29

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?nwgrmybm4nd
02. http://www.mediafire.com/download.php?2dh24k5mmzf
03. http://www.mediafire.com/download.php?mbzydmrzydi


CD30

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?ucbkzhyxflz
02. http://www.mediafire.com/download.php?eyfzgtkmmmn

 

CD 31

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?mwikgdd3iqi
02. http://www.mediafire.com/download.php?wnmxnzyolem
03. http://www.mediafire.com/download.php?fhwzzrwnu35
CD 32

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?zomm1znwdwz
02. http://www.mediafire.com/download.php?dawkj5t5m4n
03. http://www.mediafire.com/download.php?1nilmniznem
CD 33

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?nrnztyryyzz
02. http://www.mediafire.com/download.php?ynhgn0njmgn
CD 34

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?wm2nekxrmrm
02. http://www.mediafire.com/download.php?ujn4tymty2d
03. http://www.mediafire.com/download.php?kln3zcg2qzl
CD 35

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?g4qmlt44jom
02. http://www.mediafire.com/download.php?ombudz1omk3
03. http://www.mediafire.com/download.php?ydhnghmirkd
CD 36

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?zhyzjdeyywz
02. http://www.mediafire.com/download.php?ztvnjo2yojm
03. http://www.mediafire.com/download.php?eydzkgmnqmm
CD 37

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?tonymztnju3
02. http://www.mediafire.com/download.php?0jjnzzmd2qu
03. http://www.mediafire.com/download.php?ztmtymyvmwj
CD 38

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?mm1y4jijyow
02. http://www.mediafire.com/download.php?xgh2yhjt25m
03. http://www.mediafire.com/download.php?ze1dm3hdzjy
CD 39

Code:
01. http://www.mediafire.com/download.php?bjzwz5xj2mx
02. http://www.mediafire.com/download.php?ij2mjefgond
03. http://www.mediafire.com/download.php?mgn2nmnzord
Đang tiếp tục Upload CD 40 - 80

Tiếp tục.........

CD4001. http://www.mediafire.com/download.php?xnhqyjwi1dn
02. http://www.mediafire.com/download.php?gmmdkmm1tta
03. http://www.mediafire.com/download.php?ytjuwhqi5fy

CD4101. http://www.mediafire.com/download.php?tlqujq0riyn
02. http://www.mediafire.com/download.php?zznyzrmjnmm
03. http://www.mediafire.com/download.php?mjzrmjyihzw

CD4201. http://www.mediafire.com/download.php?cwzdyy0bqxe
02. http://www.mediafire.com/download.php?emmmzy2ntjl
03. http://www.mediafire.com/download.php?mmitm2zjyqi

CD4301. http://www.mediafire.com/download.php?e3yem2nt3y0
02. http://www.mediafire.com/download.php?ywt2zzk42nq
03. http://www.mediafire.com/download.php?jzz4yfojndj
04. http://www.mediafire.com/download.php?wfz3mjzft24

CD4401. http://www.mediafire.com/download.php?mkfxum4gznd
02. http://www.mediafire.com/download.php?0yt25ntkltj
03. http://www.mediafire.com/download.php?1h3imjjozhj

CD4501. http://www.mediafire.com/download.php?ek1yqqdwygm
02. http://www.mediafire.com/download.php?3321itr2yb2
03. http://www.mediafire.com/download.php?nxtmjd5jyin

CD4601. http://www.mediafire.com/download.php?dzijwtgutyg
02. http://www.mediafire.com/download.php?tmumrjny2wj
03. http://www.mediafire.com/download.php?mzzgqy3yjzz

CD4701. http://www.mediafire.com/download.php?ymymzwnzziz
02. http://www.mediafire.com/download.php?gltdohmizmm
03. http://www.mediafire.com/download.php?nqtdqyzmzjw

CD4801. http://www.mediafire.com/download.php?kttdzznnmz1
02. http://www.mediafire.com/download.php?mmotzmwjz4m

CD4901. http://www.mediafire.com/download.php?qcyezkfzdne
02. http://www.mediafire.com/download.php?245nuwmngi2
03. http://www.mediafire.com/download.php?yhyukytzhin

CD5001. http://www.mediafire.com/download.php?qhgmy5mjnyv
02. http://www.mediafire.com/download.php?z4nn4on1yem

Do hiện giờ đang up video chuyên đề trên hocmai.vn nên tạm thời dừng reupload một thời gian (khoảng 1 tháng). Do chỉ cần 30VCD nữa nên cũng nhanh. Mọi người chờ và ủng hộ nhé!!!

CD50-80 coming soon........

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Skin WMP - Crystal Ball
 • WinFamily 2009 v2009.0.1.5
 • Trúc Vàng Mùa Thu
 • Theme Windows 7 (hàng độc): Theme cực đẹp của Windows 7 beta
 • Teppi Tập 1->39
 • Lý do ly dị
 • Trái tim không cần thay đổi
 • Farsight Calculator 3.5 Portable - Máy tính đa năng
 • Giáo trình thiết kế web đây !!!
 • [English Study] - The Key To Excellent English Speaking

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?