Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

[English Study] - Học từ vựng cùng với những nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney-32VCD

[ 2009-07-26 10:57:05 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

32 VCD học tiếng anh -- 32 VCD Magic English
Học từ vựng cùng với những nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney

CD1 HELLO:
http://rapidshare.com/files/3951650/01.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/3956275/01.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4011266/01.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

------------------------------
CD2 FAMILY:
http://rapidshare.com/files/4016638/02.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/3965229/02.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/3969789/02.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
------------------------------
CD3 FRIENDS:
http://rapidshare.com/files/4023394/03.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4028715/03.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4032329/03.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

------------------------------
CD4 HAPPY HOUSES:
http://rapidshare.com/files/4049799/04.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4054398/04.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4057293/04.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

------------------------------
CD5 ANIMAL FRIENDS:
http://rapidshare.com/files/4061104/05.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4064336/05.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4066477/05.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

-------------------------------

CD6 IT'S DELICIOUS:
http://rapidshare.com/files/4075209/06.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4077287/06.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4078816/06.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

-------------------------------
CD7 HAPPY BIRTHDAY:
http://rapidshare.com/files/4080556/07.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4082671/07.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4084220/07.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

-------------------------------
CD8 TICK TOCK TIME:
http://rapidshare.com/files/4086810/08.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4089527/08.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4091519/08.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

-------------------------------
CD9 NIGHT AND DAY:
http://rapidshare.com/files/4094358/09.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4097897/09.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4100248/09.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

--------------------------------
CD10: LET'S PLAY:
http://rapidshare.com/files/4103835/10.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4107261/10.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4109686/10.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
------------
CD11: NUMBERS:
http://rapidshare.com/files/4113240/11.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4117049/11.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4120214/11.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
-----------
CD12 AT HOME:
http://rapidshare.com/files/4125140/12.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4130073/12.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4133289/12.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

------------------------------

CD13 MY BODY:
http://rapidshare.com/files/4182697/13.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4187100/13.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4189225/13.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

------------------------------
CD 14 PARTY TIME:
http://rapidshare.com/files/4193504/14.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4196755/14.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4198251/14.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

-----------------------------
CD15 COOKING:
http://rapidshare.com/files/4201207/15.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4204360/15.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4205735/15.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

------------------------------
CD16 THE FOREST:
http://rapidshare.com/files/4208267/16.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4210729/16.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4211743/16.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

-------------------------------
CD 17 THE SEA:
http://rapidshare.com/files/4806265/17.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
http://rapidshare.com/files/4803720/17.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4798873/17.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html

--------------------------------
CD18 LET'S TRAVEL:
http://rapidshare.com/files/4819417/18.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
http://rapidshare.com/files/4816032/18.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4810983/18.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
--------------------------------
CD19 COLOURS:
http://rapidshare.com/files/4831207/19.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html
http://rapidshare.com/files/4828216/19.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4824276/19.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html

CD20 WILD ANIMALS:
http://rapidshare.com/files/4835089/20.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4838571/20.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4840759/20.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

--------------
CD21 FUNNY FACES:
http://rapidshare.com/files/4843155/21.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4845661/21.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4847100/21.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

---------------------------------
CD22 COUNTRY LIFE:
http://rapidshare.com/files/4848947/22.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4850987/22.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4852440/22.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

---------------------------------
CD23 MUSIC:
http://rapidshare.com/files/4854181/23.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4856582/23.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4858673/23.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

----------------------------------
CD24 MOUNTAINS:
http://rapidshare.com/files/4861081/24.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4863329/24.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4865325/24.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

-----------------------------------

CD25 CHANGING SEASONS:
http://rapidshare.com/files/4868516/25.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4871737/25.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4874430/25.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

-----------------------------------
CD26 FAIRYLAND:
http://rapidshare.com/files/4878602/26.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4883049/26.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4886406/26.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

----------------------------------
CD27 THE CITY:
http://rapidshare.com/files/4891224/27.Magic.English.por.piratero.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/4895781/27.Magic.English.por.piratero.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/4898561/27.Magic.English.por.piratero.part3.rar.html

CD 28 WILD WEST
http://rapidshare.com/files/23142983/28.Magic.English.part1.rar
http://rapidshare.com/files/23460090/28.Magic.English.part2.rar
http://rapidshare.com/files/23262427/28.Magic.English.part3.rar

CD 29 EVERYDAY LIFE
http://rapidshare.com/files/24076794/29.Magic.English.part1.rar
http://rapidshare.com/files/23300988/29.Magic.English.part2.rar
http://rapidshare.com/files/23307536/29.Magic.English.part3.rar

CD 30 BIG AND SMALL
http://rapidshare.com/files/24088241/30.Magic.English.part1.rar
http://rapidshare.com/files/24380218/30.Magic.English.part2.rar
http://rapidshare.com/files/24385786/30.Magic.English.part3.rar

CD 31FARAWAY PLACES
http://rapidshare.com/files/23479900/31.Magic.English.part1.rar
http://rapidshare.com/files/23505476/31.Magic.English.part2.rar
http://rapidshare.com/files/24366231/31.Magic.English.part3.rar

BONUS: VILLAINS
http://rapidshare.com/files/24683817/32.Magic.English.HJSplit_2.2.rar
http://rapidshare.com/files/24652824/32.Magic.English.mpg.001
http://rapidshare.com/files/24671864/32.Magic.English.mpg.002
http://rapidshare.com/files/24683690/32.Magic.English.mpg.003

Pass giải nén
por.piratero
Disney’s Magic English 32VCD | 8000MB

01. Disney's Magic English -Hello
02. Disney's Magic English - Family
03. Disney's Magic English - Friends
04. Disney's Magic English - Happy House
05. Disney's Magic English - Animal Friends
06. Disney's Magic English - It's Delicious
07. Disney's Magic English - Happy Birthday
08. Disney's Magic English - Tick Tock Time
09. Disney's Magic English - Night and Day
10. Disney's Magic English - Let's Play
11. Disney's Magic English - Numbers
12. Disney's Magic English - At Home
13. Disney's Magic English - My Body
14. Disney's Magic English - Party Time
15. Disney's Magic English - Cooking
16. Disney's Magic English - The Forest
17. Disney's Magic English - The Sea
18. Disney's Magic English - Let's Travel
19. Disney's Magic English - Colors
20. Disney's Magic English - Wild Animals
21. Disney's Magic English - Funny Faces
22. Disney's Magic English - Country Life
23. Disney's Magic English - Changing Seasons
24. Disney's Magic English - Fairyland
25. Disney's Magic English - Music
26. Disney's Magic English - Mountains
27. Disney's Magic English - The City
28. Disney's Magic English - Will West
29. Disney's Magic English - Everyday life
30. Disney's Magic English - Big and Small
31. Disney's Magic English - Faraway Places Sp
32. Disney's Magic English - Vilains

A perfect combination between education and diversion: stories, songs and games have been developed and made by a team of qualified experts in the education of the English.
English subtitle is attached.
Important Note:VCD format (Dat file. Please check your media player to make sure it supports this format)
The following media players/versions will play .dat movies fine (with proper codec):
Windows Media Player v.11, Cyberlink PowerDVD v.7, BSplayer v.2, Nero Showtime 3, RealPlayer v.10
*Hint - right click the .dat file>>>select open with. A caution window will appear, put a tick next to 'Select the program from a list' and select OK>>>Browse through the list for your preferred "compatible" media player, click on your choice of player and select ok.
*Or, easier method, open your preferred media player>>>drag and drop the .dat file into the media player window, should begin playing.

================================================== ===============

No synopsis available...
download link:
VOl 1
http://rapidshare.com/files/135953011/keosoft90-Magic.3nglish.Vol1_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/135956152/keosoft90-Magic.3nglish.Vol1_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/135958763/keosoft90-Magic.3nglish.Vol1_downarchive.part3.rar
VOl 2
http://rapidshare.com/files/135961667/keosoft90-Magic.3nglish.Vol2_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/135971066/keosoft90-Magic.3nglish.Vol2_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/135973520/keosoft90-Magic.3nglish.Vol2_downarchive.part3.rar
VOl 3
http://rapidshare.com/files/135976495/keosoft90-Magic.3nglish.Vol3_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/135979556/keosoft90-Magic.3nglish.Vol3_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/135982184/keosoft90-Magic.3nglish.Vol3_downarchive.part3.rar
VOl 4
http://rapidshare.com/files/135985340/keosoft90-Magic.3nglish.Vol4_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/135988636/keosoft90-Magic.3nglish.Vol4_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/135991593/keosoft90-Magic.3nglish.Vol4_downarchive.part3.rar
VOl 5
http://rapidshare.com/files/135995729/keosoft90-Magic.3nglish.Vol5_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/135999718/keosoft90-Magic.3nglish.Vol5_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136003148/keosoft90-Magic.3nglish.Vol5_downarchive.part3.rar
VOl 6
http://rapidshare.com/files/136010426/keosoft90-Magic.3nglish.Vol6_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136014797/keosoft90-Magic.3nglish.Vol6_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136019047/keosoft90-Magic.3nglish.Vol6_downarchive.part3.rar
VOl 7
http://rapidshare.com/files/136023728/keosoft90-Magic.3nglish.Vol7_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136028687/keosoft90-Magic.3nglish.Vol7_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136032917/keosoft90-Magic.3nglish.Vol7_downarchive.part3.rar
VOl 8
http://rapidshare.com/files/136037498/keosoft90-Magic.3nglish.Vol8_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136042152/keosoft90-Magic.3nglish.Vol8_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136046427/keosoft90-Magic.3nglish.Vol8_downarchive.part3.rar
VOl 9
http://rapidshare.com/files/136051406/keosoft90-Magic.3nglish.Vol9_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136056161/keosoft90-Magic.3nglish.Vol9_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136060536/keosoft90-Magic.3nglish.Vol9_downarchive.part3.rar
VOl 10
http://rapidshare.com/files/136065763/keosoft90-Magic.3nglish.Vol10_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136070968/keosoft90-Magic.3nglish.Vol10_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136006503/keosoft90-Magic.3nglish.Vol10_downarchive.part3.rar
VOl 11
http://rapidshare.com/files/136091127/keosoft90-Magic.3nglish.Vol11_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136097573/keosoft90-Magic.3nglish.Vol11_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136101983/keosoft90-Magic.3nglish.Vol11_downarchive.part3.rar
VOl 12
http://rapidshare.com/files/136106769/keosoft90-Magic.3nglish.Vol12_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136111645/keosoft90-Magic.3nglish.Vol12_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136115910/keosoft90-Magic.3nglish.Vol12_downarchive.part3.rar
VOl 13
http://rapidshare.com/files/136120814/keosoft90-Magic.3nglish.Vol13_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136125924/keosoft90-Magic.3nglish.Vol13_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136128897/keosoft90-Magic.3nglish.Vol13_downarchive.part3.rar
VOl 14
http://rapidshare.com/files/136133971/keosoft90-Magic.3nglish.Vol14_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136139067/keosoft90-Magic.3nglish.Vol14_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136141902/keosoft90-Magic.3nglish.Vol14_downarchive.part3.rar
VOl 15
http://rapidshare.com/files/136146478/keosoft90-Magic.3nglish.Vol15_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136151165/keosoft90-Magic.3nglish.Vol15_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136153938/keosoft90-Magic.3nglish.Vol15_downarchive.part3.rar
VOl 16
http://rapidshare.com/files/136158326/keosoft90-Magic.3nglish.Vol16_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136162146/keosoft90-Magic.3nglish.Vol16_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136164517/keosoft90-Magic.3nglish.Vol16_downarchive.part3.rar
VOl 17
http://rapidshare.com/files/136168173/keosoft90-Magic.3nglish.Vol17_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136171855/keosoft90-Magic.3nglish.Vol17_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136174157/keosoft90-Magic.3nglish.Vol17_downarchive.part3.rar
VOl 18
http://rapidshare.com/files/136177347/keosoft90-Magic.3nglish.Vol18_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136180693/keosoft90-Magic.3nglish.Vol18_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136183510/keosoft90-Magic.3nglish.Vol18_downarchive.part3.rar
VOl 19
http://rapidshare.com/files/136186806/keosoft90-Magic.3nglish.Vol19_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136190154/keosoft90-Magic.3nglish.Vol19_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136192563/keosoft90-Magic.3nglish.Vol19_downarchive.part3.rar
VOl 20
http://rapidshare.com/files/136195386/keosoft90-Magic.3nglish.Vol20_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136198588/keosoft90-Magic.3nglish.Vol20_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136200942/keosoft90-Magic.3nglish.Vol20_downarchive.part3.rar
VOl 21
http://rapidshare.com/files/136203879/keosoft90-Magic.3nglish.Vol21_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136206605/keosoft90-Magic.3nglish.Vol21_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136209123/keosoft90-Magic.3nglish.Vol21_downarchive.part3.rar
VOl 22
http://rapidshare.com/files/136211999/keosoft90-Magic.3nglish.Vol22_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136214787/keosoft90-Magic.3nglish.Vol22_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136217112/keosoft90-Magic.3nglish.Vol22_downarchive.part3.rar
VOl 23
http://rapidshare.com/files/136220019/keosoft90-Magic.3nglish.Vol23_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136223218/keosoft90-Magic.3nglish.Vol23_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136226465/keosoft90-Magic.3nglish.Vol23_downarchive.part3.rar
VOl 24
http://rapidshare.com/files/136230376/keosoft90-Magic.3nglish.Vol24_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136234473/keosoft90-Magic.3nglish.Vol24_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136238144/keosoft90-Magic.3nglish.Vol24_downarchive.part3.rar
VOl 25
http://rapidshare.com/files/136242617/keosoft90-Magic.3nglish.Vol25_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136246917/keosoft90-Magic.3nglish.Vol25_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136250685/keosoft90-Magic.3nglish.Vol25_downarchive.part3.rar
VOl 26
http://rapidshare.com/files/136255186/keosoft90-Magic.3nglish.Vol26_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136259732/keosoft90-Magic.3nglish.Vol26_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136264046/keosoft90-Magic.3nglish.Vol26_downarchive.part3.rar
VOl 27
http://rapidshare.com/files/136268989/keosoft90-Magic.3nglish.Vol27_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136273847/keosoft90-Magic.3nglish.Vol27_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136277164/keosoft90-Magic.3nglish.Vol27_downarchive.part3.rar
VOl 28
http://rapidshare.com/files/136282067/keosoft90-Magic.3nglish.Vol28_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136286866/keosoft90-Magic.3nglish.Vol28_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136289886/keosoft90-Magic.3nglish.Vol28_downarchive.part3.rar
VOl 29
http://rapidshare.com/files/136294579/keosoft90-Magic.3nglish.Vol29_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136299577/keosoft90-Magic.3nglish.Vol29_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136302872/keosoft90-Magic.3nglish.Vol29_downarchive.part3.rar
VOl 30
http://rapidshare.com/files/136307924/keosoft90-Magic.3nglish.Vol30_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136312656/keosoft90-Magic.3nglish.Vol30_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136315981/keosoft90-Magic.3nglish.Vol30_downarchive.part3.rar
VOl 31
http://rapidshare.com/files/136321009/keosoft90-Magic.3nglish.Vol31_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136326292/keosoft90-Magic.3nglish.Vol31_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136329930/keosoft90-Magic.3nglish.Vol31_downarchive.part3.rar
VOl 32
http://rapidshare.com/files/136335008/keosoft90-Magic.3nglish.Vol32_downarchive.part1.rar
http://rapidshare.com/files/136339824/keosoft90-Magic.3nglish.Vol32_downarchive.part2.rar
http://rapidshare.com/files/136085979/keosoft90-Magic.3nglish.Vol32_downarchive.part3.rar

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • [MF] Chàng trai siêu nhân
 • Ỷ Thiên Đồ Long Ký
 • Tham gia ngay event siêu hot của Siêu quậy cầu trường nào mấy thím
 • [Truyện Ma] Hồn ma trong biệt thự
 • WavePad Audio Editor 4.0.3 - Công cụ hiệu chỉnh âm thanh đơn giản
 • Battle City - Bắn xe tăng
 • Windows 7 Home Premium x64 MSDN ORIGINALS
 • Angel Software Resize Pictures for Command Line 1.3
 • [Văn12] Tây Tiến - Quang Dũng
 • Portable WinMount 3.2.2546

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?