Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!
Bài Viết Chú Ý

Tổng hợp nhiều truyện hay và hot link mediafire.com

[ 2009-07-10 22:10:35 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

Truyện tranh ở đây được up liên tục:
7 viên ngọc rồng ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025a4f7cb30c5b36fdc5621d66e282a0ee8
Anh em chim cánh cụt ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025a6fc48e258f2f328ce018c8114394287
Bác sĩ kazu ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df02565d47f5ee38bc4fec95965eaa7bc68bc
Bác sĩ quái dị ( 20 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0255361266addc7ee60ce018c8114394287
Cậu bé đế vương P I-II ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0258df5aa34263bcbc8b8eada0a1ae8665a
Cậu bé vô song ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0258f176d6a2a92aaf6ce018c8114394287
Chokkaku - Kiếm sĩ góc vuông ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0253721b67d50ca1d0a5621d66e282a0ee8
Chú bé rồng ( up đến chuơng 181 ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025540eee992ff856105621d66e282a0ee8
Cô bé 3 mắt ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025113a985df6403231c95965eaa7bc68bc
Death Note - Cuốn sổ thiên mệnh:
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025a1eb7a18d310e80ec95965eaa7bc68bc
Đội quân nhí nhô ( 32 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025a5bbe784101fa509ce018c8114394287
Doremon ( đủ bộ 45 tập lẻ 13 bộ dài ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df02560d5552a7e8ea4dcb8eada0a1ae8665a
Dũng sĩ hesman ( up 73 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0250292b426458ad46bb8eada0a1ae8665a
Đường dẫn đến khung thành và jindo ngoại truyện( up đến tập 90 ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0252113cbcc4917911c5be6ba49b5870170
Getbackers ( 28 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df02514d09bbff4688adec95965eaa7bc68bc
Hạnh phúc tình cờ ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0254ad36f0244241a595621d66e282a0ee8
Hiệp khách giang hồ (70 tập up đến chuơng 339 ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df02583001cb03fd0ce635621d66e282a0ee8
Hoàng phi hồng cao thủ bi a ( đủ bộ TQ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025301b2ce0ead9c9b15621d66e282a0ee8
Hoàng phi hồng phần 3 - giải cứu công chúa ( đến chuơng 19 ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025db5f1787750eea41c95965eaa7bc68bc
HUNTER - THỢ SĂN ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025b75d2d185d576894ce018c8114394287
Jindo dinho ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0257d5f93728cb5e5c3c95965eaa7bc68bc
Kì thủ cờ vây - Hikaru( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025968558b97628d2345621d66e282a0ee8
Kotaro bộ 1 TQ ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df02546831ae86a8273c3b8eada0a1ae8665a
Kotaro ( 38 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025e78f5b192f1a54a9ce018c8114394287
Lilim Kiss. 2 tập 16++ ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025af2bf20cec347ad5ce018c8114394287
Long phi bất bại ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025590cc53884f91b125621d66e282a0ee8
Love & Collage 15++ ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0254922ae1275ff15d5b8eada0a1ae8665a
LuckyLuke ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0254b9675b680d8b868c95965eaa7bc68bc
Mankichi - đại tướng nhoc con ( 10 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0252693985560ee30c0c95965eaa7bc68bc
Mankichi ( đủ bộ 20 tập TQ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0250de90e5fca014bec5621d66e282a0ee8
Naruto ( up đến chập 440 ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0256239ccb7479f5a03c95965eaa7bc68bc
Njnja loạn thị ( đủ bộ 70 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df02535704ec051ff5830c95965eaa7bc68bc
Nữ hoàng ai cập ( 71 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0254178a5297ce30501c95965eaa7bc68bc
Ô long viên ( đủ bộ 10 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025b8e908937ffde7be5be6ba49b5870170
One piece - đảo hải tặc ( đến chuơng 539 hot ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df02502ed5f26e67502a2c95965eaa7bc68bc
Pretty Face 18++ ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025796674caa8d1ebd8b8eada0a1ae8665a
Quyền vuơng ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0256fbfe2b52256705cce018c8114394287
Rai ( đủ bộ ) :
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0251b8233864903835fce018c8114394287
Siêu nhân Việt Nam :
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025dd81e31e4cd717785621d66e282a0ee8
Siêu quậy teppi ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0252db07757f1ec4ba3c95965eaa7bc68bc
Strawberry 100% - Ichigo 100% 15++ ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0257fa52cfc3dfca2bdc95965eaa7bc68bc
Tân teppi ( up đến tập 54 ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df02570ab7253762aa657ce018c8114394287
Thám tử Kidaichi ( 51 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025d2aeb27acf9b94095be6ba49b5870170
Thám tử lừng danh Conan ( up đến tập 66 chuong 3 ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0255097268bc35e70605be6ba49b5870170
Thần đồng đất việt ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df02577de5d644cf9b39d5621d66e282a0ee8
Thiên thần và ác quỷ ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025443768e2a6a6a438b8eada0a1ae8665a
Tiến sĩ SLump - hài lắm nha:
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025872cef59a4409b4bc95965eaa7bc68bc
To LOVE Ru 16++:
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0253186acdd5c0f851db8eada0a1ae8665a
Tôi đi tìm tôi (pass giải nén www.vnfriends.vn)( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025371162b37a936474ce018c8114394287
Túy quyền ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025699f1e52e9dafe9c5621d66e282a0ee8
Vua bóng ném - pass: www.hamvuiclub.net ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025a5ff59d15ba3fbe8b8eada0a1ae8665a
Vua tro choi ( đủ cả 2 phần I-II ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df025b66ad033097e5e625621d66e282a0ee8
Yaiba ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d19d0a4a6fa64426931c7453395df0257f9f30cf5700e6875621d66e282a0ee8

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Bông hồng vàng - Pauxtôpxki
 • PORTABLE MS Office 2003 -- 36M
 • 1000 Essential Programs Collection Pack - Gói 1000 phần mềm hữu ích cực khủng ~ 5 GB
 • 4Easysoft MKV Converter v3.1.06
 • Bigasoft iPhone Video Converter v1.5.19.3511
 • Câu Slogan Lịch Sử!!
 • Chuyện không có... hậu
 • PaintRibbon 0.1 - Paint của Win7 dành cho XP và Vista
 • Quốc hữu hóa
 • Có vũ trang

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?