Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

Microsoft Windows 7 RC1 Build 7100 x64 DVD

[ 2009-04-28 05:16:16 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

Although the expected release date for Windows 7 RC1 is set to May 5 for public downloading, the wait seems to be over as Microsoft Windows 7 first Release Candidate having build tag 7100 got leaked from Microsoft partners which have already received the RC1 bits, the leaked DVD image file (.ISO) weighs 2.35 GB having build string 6.1.7100.0.winmain_win7rc .090421-1700.

ISO(64BIT): 7100.0.090421-1700_x64fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRC1CULXFRER_EN_DVD.iso
Size: 3.05 GB

This is the long awaited Release Candidate 1
http://www.neowin.net/news/main/09/04/23/windows-7-rc-completed-build-7100

Release name: Microsoft.Windows.7.RC1.Build.7100.x64.DVD-iND
Release date: 2009-04-24
Release size: 62×50M
File names: ind-win7-7100-x64.rar
Language: English

Product keys (same as all other previous builds)

D9RHV-JG8XC-C77H2-3YF6D-RYRJ9
JYDV8-H8VXG-74RPT-6BJPB-X42V4
RFFTV-J6K7W-MHBQJ-XYMMJ-Q8DCH
482XP-6J9WR-4JXT3-VBPP6-FQF4M
7XRCQ-RPY28-YY9P8-R6HD8-84GH3

Note: These keys will only work if you install the “Ultimate” edition

To upgrade from beta you need to:
Extract the .iso contents to a storage location you wish to run the upgrade from (a bootable flash drive
or a directory on any partition on the machine running the old build
Browse to the sources directory
Open the file cversion.ini in a text editor like Notepad
Modify the MinClient build number to a value lower than the down-level build. For example, change 7100 to 7000
Save the file in place with the same name
Run setup.exe like you would normally and the version check will be bypassed.

If you’re not upgrading:
Burn and mount, boot from it.

Download: (torrents)
http://www.ziddu.com/download/4470551/7100.0.090421-1700_www.sharesoft84.com.rar.html

http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/EVA7TKNM/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/7FUX77YY/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/CJCMO79K/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/CCP3GFYY/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/AEU8884W/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/R0A438HJ/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/EJ7R2VL0/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/6HDLC3PQ/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/KVL0UB42/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/5P15LATY/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/12EQ0TDX/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/O0R8AO6A/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/UNCWREGQ/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/P98DXQ94/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)http://mega.1280.com/file/NMYAQHOP/
(http://mega.1280.com/file/6A5WUFHJ/)
Pass: sharesoft84.com
http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225514131/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part02.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225515626/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part03.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225517117/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part04.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225518784/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part05.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225520281/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part06.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225521565/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part07.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225524080/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part08.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225523365/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part09.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225525488/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part10.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225526040/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part11.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225527378/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part12.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225528124/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part13.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225529449/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part14.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225530062/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part15.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225531485/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part16.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225532011/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part17.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225533406/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part18.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225533886/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part19.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225535688/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part20.rar
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)http://rapidshare.com/files/225536127/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part21.rar

Password: (http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)www.dl4all.com (http://www.dl4all.com/)
(http://rapidshare.com/files/225512482/_www.dl4all.com_Microsoft_Windows_7_RC1_Build_7100 _x64_DVD_ag112.part01.rar)

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Xampp 1.6.7 - Phần Mềm Tạo WebServer Miễn Phí ( Nguồn Mở )
 • Trial of the Gods Ariadnes Fate v1.0.241.0
 • Kỹ thuật pha chế sinh tố Cooktail
 • Hãy cắm nụ hoa vào một bình khô nước
 • Đấu Phá Thương Khung 3D thử nghiệm mở rộng vào 16/1
 • Nụ cười nơi lớp học
 • Nhạc vàng tiền chiến!?
 • [English Study] - Fun To Master English
 • Share lại code hoctienganh.saomoi.vn Skin mới
 • Nhặt Mảnh Chai

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?