Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

Pro Evolution Soccer (P.E.S) 2009

[ 2009-08-27 04:49:04 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

12bmemory.tk http://hosting07.imagecross.com/image-hosting-05/9484boxshot_uk_large.jpg
MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS:
Windows XP SP2, Vista[*] Intel Pentium IV 1.4GHz or equivalent processor[*] 1GB RAM[*] 6GB free hard disk space[*] DirectX 9.0c compatible video card. 128MB Pixel Shader 2.0 (NVIDIA GeForce FX or ATI Radeon 9700 video card)[*] DirectX 9.0c compatible sound card[*] Windows compatible keyboard[*] 800 x 600 monitor resolution
RECOMMENDED SYSTEM REQUIREMENTS:
[*] Windows XP SP2, Vista[*] Intel Pentium IV 3.0GHz or AMD Athlon 64 or equivalent or higher[*] 2GB RAM[*] 8GB free hard disk space[*] DirectX 9.0c compatible video card. 256MB Pixel Shader 3.0 (ATI x1600 or NVidia 6800 GT/GS or better)[*] DirectX 9.0c compatible sound card[*] Windows compatible USB Gamepad[*] 1280 x 720 monitor resolution
12bmemory.tk http://i493.photobucket.com/albums/rr292/manhthuong303/mediafire.png
Quote:
1 http://www.mediafire.com/?rdmea8mh5fq
2 http://www.mediafire.com/?mspnm8zm8m5
3 http://www.mediafire.com/?zeh3zizeh2i
4 http://www.mediafire.com/?blzjlw1mrne
5 http://www.mediafire.com/?sn8mmij11gt
6 http://www.mediafire.com/?1yjjtfodznm
7 http://www.mediafire.com/?q0idoz2jgzm
8 http://www.mediafire.com/?z9ujhn1gj8f
9 http://www.mediafire.com/?zgzl53eqewg
10 http://www.mediafire.com/?dwmifs3jsd2
11 http://www.mediafire.com/?rdsydenil2d
12 http://www.mediafire.com/?n4g4mm9to5i
13 http://www.mediafire.com/?z22jmxsz51c
14 http://www.mediafire.com/?zzmw9yx4s1v
15 http://www.mediafire.com/?cbqjg49h2mm
16 http://www.mediafire.com/?yfitmtyyvht
17 http://www.mediafire.com/?0wch3mxh0em
18 http://www.mediafire.com/?yjx0xttejje
19 http://www.mediafire.com/?ijh0d5gnjjt
20 http://www.mediafire.com/?tuvsq9i3lyn
21 http://www.mediafire.com/?czgtzte5fp1
22 http://www.mediafire.com/?b2xzxeyt22v
23 http://www.mediafire.com/?myjdioo5sw1
24 http://www.mediafire.com/?unyjvlssrmk
25 http://www.mediafire.com/?dymozgsyym3
26 http://www.mediafire.com/?5dzqmpl1rmg
27 http://www.mediafire.com/?qmc0mdlvvv1
28 http://www.mediafire.com/?gnzdndjmy3j
29 http://www.mediafire.com/?3o0b5z2mekj
30 http://www.mediafire.com/?nxduyyojm05
31 http://www.mediafire.com/?elxqkaw49md
32 http://www.mediafire.com/?uytcyndfiys
33 http://www.mediafire.com/?j0t5hjgyglz
34 http://www.mediafire.com/?0wtdh20jjdn
35 http://www.mediafire.com/?nmfee4jiivn
36 http://www.mediafire.com/?225zm2gjjcm
37 http://www.mediafire.com/?mxlm5yebwof
38 http://www.mediafire.com/?d3k8edsandr
39 http://www.mediafire.com/?nadyln1d2my
41 http://www.mediafire.com/?dnjmwe8c02n
42 http://www.mediafire.com/?ny5jt5mlkxt
43 http://www.mediafire.com/?duinnuhjjng
44 http://www.mediafire.com/?fawgxmzzvwd
45 http://www.mediafire.com/?jmbsi2mydsm
46 http://www.mediafire.com/?gqys1ni11yf
47 http://www.mediafire.com/?dadcdt2yaxi
48 http://www.mediafire.com/?nmxvjxkbl12
49 http://www.mediafire.com/?trnyylaeagg
50 http://www.mediafire.com/?ydd3yzdz9zd
51 http://www.mediafire.com/?nl3zqyaggyv
52 http://www.mediafire.com/?wihzgdinsxy
53 http://www.mediafire.com/?c3ecmgnneyi
54 http://www.mediafire.com/?ymy0ahl2tih
55 http://www.mediafire.com/?7jomvgmtn3i
56 http://www.mediafire.com/?vyjdzuyy1jo
57 http://www.mediafire.com/?lss5yjdahtj
58 http://www.mediafire.com/?xz4s1zha9mn
59 http://www.mediafire.com/?1krdzi31zge
60 http://www.mediafire.com/?lpgpxt5fjje
61 http://www.mediafire.com/?1wmnzjzc44n
62 http://www.mediafire.com/?ylacmvjgvnp
63 http://www.mediafire.com/?xziyysejdwx
64 http://www.mediafire.com/?9ydiysdzs1m
65 http://www.mediafire.com/?1a5cjxxd1cy
66 http://www.mediafire.com/?y45exwrmkmm
67 http://www.mediafire.com/?hwb4xjimd0u
68 http://www.mediafire.com/?mubgtybmy1t
69 http://www.mediafire.com/?bjximan0muc
70 http://www.mediafire.com/?0oijg55k12g
71 http://www.mediafire.com/?evtljcd3oxz
72 http://www.mediafire.com/?yieedhoynid
73 http://www.mediafire.com/?wgqvuxg4zp5
Quote:
Crack:http://www.2shared.com/file/4095838/...eomartins.html
Or:http://www.flyupload.com/get?fid=860776946 12bmemory.tk http://i493.photobucket.com/albums/rr292/manhthuong303/RS.png
Quote:
http://rapidshare.com/files/153972790/rld-pro9.r00
http://rapidshare.com/files/153972904/rld-pro9.r01
http://rapidshare.com/files/153973054/rld-pro9.r02
http://rapidshare.com/files/153973189/rld-pro9.r03
http://rapidshare.com/files/153973334/rld-pro9.r04
http://rapidshare.com/files/153973488/rld-pro9.r05
http://rapidshare.com/files/153973617/rld-pro9.r06
http://rapidshare.com/files/153973786/rld-pro9.r07
http://rapidshare.com/files/153973957/rld-pro9.r08
http://rapidshare.com/files/153974085/rld-pro9.r09
http://rapidshare.com/files/153974224/rld-pro9.r10
http://rapidshare.com/files/153974384/rld-pro9.r11
http://rapidshare.com/files/153974512/rld-pro9.r12
http://rapidshare.com/files/153974646/rld-pro9.r13
http://rapidshare.com/files/153974784/rld-pro9.r14
http://rapidshare.com/files/153974935/rld-pro9.r15
http://rapidshare.com/files/153975044/rld-pro9.r16
http://rapidshare.com/files/153975194/rld-pro9.r17
http://rapidshare.com/files/153975300/rld-pro9.r18
http://rapidshare.com/files/153975405/rld-pro9.r19
http://rapidshare.com/files/153975519/rld-pro9.r20
http://rapidshare.com/files/153975628/rld-pro9.r21
http://rapidshare.com/files/153975749/rld-pro9.r22
http://rapidshare.com/files/153975882/rld-pro9.r23
http://rapidshare.com/files/153975988/rld-pro9.r24
http://rapidshare.com/files/153976097/rld-pro9.r25
http://rapidshare.com/files/153976224/rld-pro9.r26
http://rapidshare.com/files/153976318/rld-pro9.r27
http://rapidshare.com/files/153976434/rld-pro9.r28
http://rapidshare.com/files/153976535/rld-pro9.r29
http://rapidshare.com/files/153976633/rld-pro9.r30
http://rapidshare.com/files/153976751/rld-pro9.r31
http://rapidshare.com/files/153976904/rld-pro9.r32
http://rapidshare.com/files/153977010/rld-pro9.r33
http://rapidshare.com/files/153977116/rld-pro9.r34
http://rapidshare.com/files/153977236/rld-pro9.r35
http://rapidshare.com/files/153977369/rld-pro9.r36
http://rapidshare.com/files/153977494/rld-pro9.r37
http://rapidshare.com/files/153977646/rld-pro9.r38
http://rapidshare.com/files/153977746/rld-pro9.r39
http://rapidshare.com/files/153977894/rld-pro9.r40
http://rapidshare.com/files/153978034/rld-pro9.r41
http://rapidshare.com/files/153978175/rld-pro9.r42
http://rapidshare.com/files/153978290/rld-pro9.r43
http://rapidshare.com/files/153978384/rld-pro9.r44
http://rapidshare.com/files/153978500/rld-pro9.r45
http://rapidshare.com/files/153978596/rld-pro9.r46
http://rapidshare.com/files/153978693/rld-pro9.r47
http://rapidshare.com/files/153978831/rld-pro9.r48
http://rapidshare.com/files/153978950/rld-pro9.r49
http://rapidshare.com/files/153979062/rld-pro9.r50
http://rapidshare.com/files/153979178/rld-pro9.r51
http://rapidshare.com/files/153979296/rld-pro9.r52
http://rapidshare.com/files/153979422/rld-pro9.r53
http://rapidshare.com/files/153979563/rld-pro9.r54
http://rapidshare.com/files/153979672/rld-pro9.r55
http://rapidshare.com/files/153979776/rld-pro9.r56
http://rapidshare.com/files/153979893/rld-pro9.r57
http://rapidshare.com/files/153980014/rld-pro9.r58
http://rapidshare.com/files/153980142/rld-pro9.r59
http://rapidshare.com/files/153980256/rld-pro9.r60
http://rapidshare.com/files/153980360/rld-pro9.r61
http://rapidshare.com/files/153980492/rld-pro9.r62
http://rapidshare.com/files/153980588/rld-pro9.r63
http://rapidshare.com/files/153971658/rld-pro9.r64
http://rapidshare.com/files/153971748/rld-pro9.r65
http://rapidshare.com/files/153971884/rld-pro9.r66
http://rapidshare.com/files/153971972/rld-pro9.r67
http://rapidshare.com/files/153972099/rld-pro9.r68
http://rapidshare.com/files/153972208/rld-pro9.r69
http://rapidshare.com/files/153972323/rld-pro9.r70
http://rapidshare.com/files/153972439/rld-pro9.r71
http://rapidshare.com/files/153972563/rld-pro9.r72
http://rapidshare.com/files/153972565/rld-pro9.r73
http://rapidshare.com/files/153972681/rld-pro9.rar
http://rapidshare.com/files/153972686/rld-pro9.sfv

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • VSO ConvertXToDVD 3.6.12.174c Final
 • GameGain 2.6.1.2009 - Tăng tốc game thật nhanh
 • Phần mềm tự động tìm key cho Kaspersky
 • 5S Bí mật thành công từ Nhật Bản
 • Gimp 2.6.4
 • SLOW-PCfighter 1.0.91 Portable
 • [DRIVER - MTXT] - Driver HP Pavilion dv2-1020es
 • 13 công cụ online để thiết kế web 2.0
 • AudioSurf
 • [English Study] - Longman Grammar of Spoken and Written English

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?