Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

Code Làm tuyết, Mưa Rơi Trên nền Blog VÀ Bộ Sưu Tập

[ 2009-08-25 13:07:42 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

1 - Làm tuyết rơi trên nền Blog :
[color=#bfdfff]Các bạn dùng Code sau nhé :

#head{background:transparent url(http://img200.imageshack.us/img200/8838/snowe.gif) center bottom;}
#bd{background:transparent url(http://img200.imageshack.us/img200/8838/snowe.gif) center bottom;}

2 - Thay tuyết rơi bằng các nền động khác :
[b]Ngoài tuyết, ta có thể thay bằng các ảnh có nền trong suốt khác, như mưa,

lá rơi .... bằng Code sau, chỉ cần thay link ảnh vào thôi :

Code:
#head{background:transparent url([b]Link ảnh) center bottom;}
#bd{background:transparent url(Link Ảnh) center bottom;}
[/b]
Dưới đây là một số nền về tuyết các bạn chỉ việc thay link ảnh bên dưới
12bmemory.tk http://i267.photobucket.com/albums/ii289/luongthuc/snow.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/590/590938stswwg4xyf.gif12bmemory.tk http://dl5.glitter-graphics.net/pub/590/590935ankbyj1xx4.gif
12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/729/729489qnt6unsdgw.gif
12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/275/275067k4a1ryw7d4.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1646/1646876qniqk6sh5o.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1175/1175326qnvhegwl77.gif
12bmemory.tk http://dl5.glitter-graphics.net/pub/729/729655fpnz7a6vt7.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/762/762900jp74tokzuh.gif12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/655/655239mbxyr0htsx.gif12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/655/655239mbxyr0htsx.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/655/655202zkeuv7immi.gif
12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1646/1646887pmoke2324u.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/722/722548pctrqrqxsm.gif12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/722/722549c05uf0gr7t.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/655/655236x9a857j1gu.gif12bmemory.tk http://dl4.glitter-graphics.net/pub/707/707654lcbnj65dtg.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/101/101612agqzreqyft.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/101/101612agqzreqyft.gif12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/714/714831ekfvg9kjcl.gif
12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/953/953573cxnlnfqyko.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/726/726746ghhtvg23tb.gif
12bmemory.tk http://dl5.glitter-graphics.net/pub/655/655245gdhvvofgvr.gif12bmemory.tk http://dl5.glitter-graphics.net/pub/655/655245gdhvvofgvr.gif
12bmemory.tk http://dl5.glitter-graphics.net/pub/714/714835joogjtiytz.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/714/714832md8coqkxsl.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/657/657008qhuxgzpe5o.gif
12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/653/653703qgp9chaw6k.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/738/738320tzxums1ksf.gif
12bmemory.tk http://dl5.glitter-graphics.net/pub/726/726745z5gcpj5cvv.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/705/705630zvvcsq6k4z.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/627/627192ynenupt6me.gif
12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/177/177723dqvv9lsxoc.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/729/729480ajm0oio0we.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/1646/1646892oyy4dct1ba.gif12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/707/707597wdlyg80pxw.gif12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/655/655227d9ttpnxsn5.gif12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/1069/1069451vby3h1ia96.gif
12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/582/582729wp1gz6acst.gif12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/729/729663dl4ubwaaug.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/655/655150o6udwfqjwz.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/558/558556giap5wcg08.gif
12bmemory.tk http://dl4.glitter-graphics.net/pub/683/683194u12u3utsj0.gif12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/819/819971kjllog7pfd.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/729/729640hho61mz0eq.gif
12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/707/707657b39hsqemsd.gif
12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1646/1646867ycbj9vgsh5.gif12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/582/582727ynm9svagg7.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/828/828046nm9i0uvbup.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/762/762880zk1kvpfqe4.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/762/762880zk1kvpfqe4.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/134/134196fm9n6pn8id.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1651/1651128q6pbz9fi3r.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1651/1651128q6pbz9fi3r.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/707/707660ilz8u2db87.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/738/738458laff9tyaiy.gif
12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/606/606483gocd6oeedj.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/92/92946cxn8xmvkw5.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/762/762888r3bmpf66yh.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/657/657028ud8s740990.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/729/729672q3sljx5q7n.gif12bmemory.tk http://dl4.glitter-graphics.net/pub/814/814654w3d2sw03qo.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/762/762648unfkxic9ji.gif
12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/729/729491lsjh7uvcrq.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/725/725038uizyrbnzaa.gif
12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/707/707701bsmzyz7zey.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/590/590940trx4idmwj8.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/738/738322z0khilo37b.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/707/707570g7y1zfvon9.gif12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/590/590969ib0749th0v.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/707/707582hlfkp8g45j.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/707/707582hlfkp8g45j.gif
12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/590/590967ozxbw1ivwz.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/590/590972v0gcur4l30.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1484/1484248avdo5gytjd.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1484/1484248avdo5gytjd.gif
12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/804/804261s5734qt18i.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/721/721292atgy0j8t7u.gif
12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/725/725041zke38g5908.gif
12bmemory.tk http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1020/1020644t38chcbf42.gif12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/590/590937z7yejql58t.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/590/590946k5q5smc6zs.gif
12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/1144/1144833co2b00m8rh.gif
12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/725/725037qj2xjtdjo9.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/379/379596ugtpgqxm67.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/952/952770vbiynkq2zc.gif12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/724/724509b8dlvuc1nz.gif12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/724/724511f1eq5q4am9.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/724/724450up4rrvl6pg.gif
12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/865/865441z8t09dklhl.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/702/702286dvzpqgukte.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/738/738292m4raoodn1d.gif12bmemory.tk http://dl4.glitter-graphics.net/pub/655/655144v8fguu06nl.gif
12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/729/729649bvmsrm5c4d.gif
12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/729/729649bvmsrm5c4d.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1650/1650446andvssale8.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/707/707658idt14mszrv.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/707/707658idt14mszrv.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/707/707658idt14mszrv.gif
12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/610/610951udwmi8f57a.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/655/655038euxm0ji76x.gif12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/602/602937u8e4tlwdkx.gif12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/590/590941r351ykwhz6.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/590/590966tdltan40f8.gif
12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/590/590963r32zjezmm1.gif12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/1024/1024281ymbml25yd5.gif
12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/804/804269fq279eqdxr.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/76/76912l9gnc327mm.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/804/804246r0240k4p8l.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/804/804250loucc5xgf8.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/804/804270vpyczznkqt.gif
12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/652/652759joro8hxukb.gif12bmemory.tk http://dl5.glitter-graphics.net/pub/606/606485a7ko7vk4kq.gif12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/621/621513ozlobi1j4w.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/729/729642g8z5cf0f0r.gif
12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/729/729493jzxzjnb3j9.gif
12bmemory.tk http://dl4.glitter-graphics.net/pub/729/729494slbsccif1n.gif12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/590/590973kq2hvs6owg.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/729/729486iv295fow9b.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/729/729642g8z5cf0f0r.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/729/729642g8z5cf0f0r.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/655/655222plxy6g3lik.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/655/655222plxy6g3lik.gif 12bmemory.tk http://dl4.glitter-graphics.net/pub/729/729494slbsccif1n.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/729/729486iv295fow9b.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/729/729470quxqp5d7da.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/729/729470quxqp5d7da.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/729/729470quxqp5d7da.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/590/590956gqiiwhquvb.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/590/590956gqiiwhquvb.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/590/590956gqiiwhquvb.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/1354/1354052a1azn09aeq.gif 12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/1354/1354052a1azn09aeq.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/1354/1354052a1azn09aeq.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif
Rất nhìu phải hok bạn
Có khá nhiều hình cho các ban chọn lựa, đủ kiểu hok sợ bị **ng hàng đâu nha 12bmemory.tk http://sg.yimg.com/i/vn/blog//i/icon/16/4.gif
chúc các bạn tìm được hình cho phù hợp với blog của mình
nguồn : http://pro9x.com/4zum/showthread.php?t=12361

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • [T.Ngắn] - Trên cao mờ sương
 • Wallpapers in different genres Pack 7
 • 4Videosoft Video Converter Platinum v3.1.08
 • Pronunciation power - Học phát âm tiếng anh cực chuẩn
 • NXPowerLite Desktop Edition v4.1 Multilingual
 • Bao cao su và kẹo cao su
 • Quan li Admin cua 360 plus
 • Portable Memory Improve Master v6.1.2.136
 • Truyện dài Doraemon - Thăm công viên khủng long
 • Hướng dẫn quản trị Joomla

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?