Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

Code Làm tuyết, Mưa Rơi Trên nền Blog VÀ Bộ Sưu Tập

[ 2009-08-25 13:07:42 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

1 - Làm tuyết rơi trên nền Blog :
[color=#bfdfff]Các bạn dùng Code sau nhé :

#head{background:transparent url(http://img200.imageshack.us/img200/8838/snowe.gif) center bottom;}
#bd{background:transparent url(http://img200.imageshack.us/img200/8838/snowe.gif) center bottom;}

2 - Thay tuyết rơi bằng các nền động khác :
[b]Ngoài tuyết, ta có thể thay bằng các ảnh có nền trong suốt khác, như mưa,

lá rơi .... bằng Code sau, chỉ cần thay link ảnh vào thôi :

Code:
#head{background:transparent url([b]Link ảnh) center bottom;}
#bd{background:transparent url(Link Ảnh) center bottom;}
[/b]
Dưới đây là một số nền về tuyết các bạn chỉ việc thay link ảnh bên dưới
12bmemory.tk http://i267.photobucket.com/albums/ii289/luongthuc/snow.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/590/590938stswwg4xyf.gif12bmemory.tk http://dl5.glitter-graphics.net/pub/590/590935ankbyj1xx4.gif
12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/729/729489qnt6unsdgw.gif
12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/275/275067k4a1ryw7d4.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1646/1646876qniqk6sh5o.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1175/1175326qnvhegwl77.gif
12bmemory.tk http://dl5.glitter-graphics.net/pub/729/729655fpnz7a6vt7.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/762/762900jp74tokzuh.gif12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/655/655239mbxyr0htsx.gif12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/655/655239mbxyr0htsx.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/655/655202zkeuv7immi.gif
12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1646/1646887pmoke2324u.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/722/722548pctrqrqxsm.gif12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/722/722549c05uf0gr7t.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/655/655236x9a857j1gu.gif12bmemory.tk http://dl4.glitter-graphics.net/pub/707/707654lcbnj65dtg.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/101/101612agqzreqyft.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/101/101612agqzreqyft.gif12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/714/714831ekfvg9kjcl.gif
12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/953/953573cxnlnfqyko.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/726/726746ghhtvg23tb.gif
12bmemory.tk http://dl5.glitter-graphics.net/pub/655/655245gdhvvofgvr.gif12bmemory.tk http://dl5.glitter-graphics.net/pub/655/655245gdhvvofgvr.gif
12bmemory.tk http://dl5.glitter-graphics.net/pub/714/714835joogjtiytz.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/714/714832md8coqkxsl.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/657/657008qhuxgzpe5o.gif
12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/653/653703qgp9chaw6k.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/738/738320tzxums1ksf.gif
12bmemory.tk http://dl5.glitter-graphics.net/pub/726/726745z5gcpj5cvv.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/705/705630zvvcsq6k4z.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/627/627192ynenupt6me.gif
12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/177/177723dqvv9lsxoc.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/729/729480ajm0oio0we.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/1646/1646892oyy4dct1ba.gif12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/707/707597wdlyg80pxw.gif12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/655/655227d9ttpnxsn5.gif12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/1069/1069451vby3h1ia96.gif
12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/582/582729wp1gz6acst.gif12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/729/729663dl4ubwaaug.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/655/655150o6udwfqjwz.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/558/558556giap5wcg08.gif
12bmemory.tk http://dl4.glitter-graphics.net/pub/683/683194u12u3utsj0.gif12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/819/819971kjllog7pfd.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/729/729640hho61mz0eq.gif
12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/707/707657b39hsqemsd.gif
12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1646/1646867ycbj9vgsh5.gif12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/582/582727ynm9svagg7.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/828/828046nm9i0uvbup.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/762/762880zk1kvpfqe4.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/762/762880zk1kvpfqe4.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/134/134196fm9n6pn8id.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1651/1651128q6pbz9fi3r.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1651/1651128q6pbz9fi3r.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/707/707660ilz8u2db87.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/738/738458laff9tyaiy.gif
12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/606/606483gocd6oeedj.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/92/92946cxn8xmvkw5.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/762/762888r3bmpf66yh.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/657/657028ud8s740990.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/729/729672q3sljx5q7n.gif12bmemory.tk http://dl4.glitter-graphics.net/pub/814/814654w3d2sw03qo.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/762/762648unfkxic9ji.gif
12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/729/729491lsjh7uvcrq.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/725/725038uizyrbnzaa.gif
12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/707/707701bsmzyz7zey.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/590/590940trx4idmwj8.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/738/738322z0khilo37b.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/707/707570g7y1zfvon9.gif12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/590/590969ib0749th0v.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/707/707582hlfkp8g45j.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/707/707582hlfkp8g45j.gif
12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/590/590967ozxbw1ivwz.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/590/590972v0gcur4l30.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1484/1484248avdo5gytjd.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1484/1484248avdo5gytjd.gif
12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/804/804261s5734qt18i.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/721/721292atgy0j8t7u.gif
12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/725/725041zke38g5908.gif
12bmemory.tk http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1020/1020644t38chcbf42.gif12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/590/590937z7yejql58t.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/590/590946k5q5smc6zs.gif
12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/1144/1144833co2b00m8rh.gif
12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/725/725037qj2xjtdjo9.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/379/379596ugtpgqxm67.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/952/952770vbiynkq2zc.gif12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/724/724509b8dlvuc1nz.gif12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/724/724511f1eq5q4am9.gif12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/724/724450up4rrvl6pg.gif
12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/865/865441z8t09dklhl.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/702/702286dvzpqgukte.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/738/738292m4raoodn1d.gif12bmemory.tk http://dl4.glitter-graphics.net/pub/655/655144v8fguu06nl.gif
12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/729/729649bvmsrm5c4d.gif
12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/729/729649bvmsrm5c4d.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1650/1650446andvssale8.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/707/707658idt14mszrv.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/707/707658idt14mszrv.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/707/707658idt14mszrv.gif
12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/610/610951udwmi8f57a.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/655/655038euxm0ji76x.gif12bmemory.tk http://dl7.glitter-graphics.net/pub/602/602937u8e4tlwdkx.gif12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/590/590941r351ykwhz6.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/590/590966tdltan40f8.gif
12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/590/590963r32zjezmm1.gif12bmemory.tk http://dl.glitter-graphics.net/pub/1024/1024281ymbml25yd5.gif
12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/804/804269fq279eqdxr.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/76/76912l9gnc327mm.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/804/804246r0240k4p8l.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/804/804250loucc5xgf8.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/804/804270vpyczznkqt.gif
12bmemory.tk http://dl9.glitter-graphics.net/pub/652/652759joro8hxukb.gif12bmemory.tk http://dl5.glitter-graphics.net/pub/606/606485a7ko7vk4kq.gif12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/621/621513ozlobi1j4w.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/729/729642g8z5cf0f0r.gif
12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/729/729493jzxzjnb3j9.gif
12bmemory.tk http://dl4.glitter-graphics.net/pub/729/729494slbsccif1n.gif12bmemory.tk http://dl3.glitter-graphics.net/pub/590/590973kq2hvs6owg.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/729/729486iv295fow9b.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/729/729642g8z5cf0f0r.gif
12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/729/729642g8z5cf0f0r.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/655/655222plxy6g3lik.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/655/655222plxy6g3lik.gif 12bmemory.tk http://dl4.glitter-graphics.net/pub/729/729494slbsccif1n.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/729/729486iv295fow9b.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/729/729470quxqp5d7da.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/729/729470quxqp5d7da.gif
12bmemory.tk http://dl10.glitter-graphics.net/pub/729/729470quxqp5d7da.gif
12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/590/590956gqiiwhquvb.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/590/590956gqiiwhquvb.gif12bmemory.tk http://dl6.glitter-graphics.net/pub/590/590956gqiiwhquvb.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/1354/1354052a1azn09aeq.gif 12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/1354/1354052a1azn09aeq.gif12bmemory.tk http://dl2.glitter-graphics.net/pub/1354/1354052a1azn09aeq.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif
12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif12bmemory.tk http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724518fhl4nf3p09.gif
Rất nhìu phải hok bạn
Có khá nhiều hình cho các ban chọn lựa, đủ kiểu hok sợ bị **ng hàng đâu nha 12bmemory.tk http://sg.yimg.com/i/vn/blog//i/icon/16/4.gif
chúc các bạn tìm được hình cho phù hợp với blog của mình
nguồn : http://pro9x.com/4zum/showthread.php?t=12361

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • TweakNow PowerPack 2006 v2.02
 • Win7codecs 1.2.0 Final - Trình chơi hầu hết các định dạng
 • Lễ trao giải BOP & BOS - Tôn vinh xạ thủ 3 miền
 • All Codecs For Windows Media Player
 • WiFi Cr4cker n Stealer AiO - Freak - 2009
 • Kava Software Products 2009 MacOSX
 • Wedding Album Maker Gold 3.03 Portable
 • Hỏa phụng liêu nguyên
 • Salammbo: Battle for Carthage (ISO)
 • Ebook về IT hay đây!!!

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?