Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!
Mục: Truyện Cười | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >
[Truyện Cười] Chửi có văn hóa: chửi bằng toán học bvl91 2009-01-29 0 | 0 | 1175
[Truyện Cười] Túy quyền bvl91 2009-01-29 0 | 0 | 1188
[Truyện Cười] Lợi ích cuộc hôn nhân 40 năm bvl91 2009-01-29 0 | 0 | 1003
[Truyện Cười] Bàn Tay Thoăn Thoắt bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1059
[Truyện Cười] Bao Lâu bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1356
[Truyện Cười] Biện Pháp Hữu Hiệu bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1693
[Truyện Cười] Bệnh Gì bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1515
[Truyện Cười] Bẻ Bớt bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1137
[Truyện Cười] Ba Và Má bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1276
[Truyện Cười] Bao Giờ Mới Hết bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1510
[Truyện Cười] Ba Lí Do Không Chê Vào Đâu Được bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1130
[Truyện Cười] Biết Ứng Xử bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1737
[Truyện Cười] Bà Ế Chồng bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1166
[Truyện Cười] Anh Em Sinh Đôi bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1083
[Truyện Cười] Bác Nông Dân bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1102
[Truyện Cười] Ăn Sơn bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 998
[Truyện Cười] Anh Sợ Vợ bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1164
[Truyện Cười] Bán Gì? bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1095
[Truyện Cười] Bay bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1168
[Truyện Cười] Lá Húng bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1119
[Truyện Cười] Bốc Thuốc Theo Sách bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1084
[Truyện Cười] Sao Nỡ Vội Chết bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1345
[Truyện Cười] Mới Dựng bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1488
[Truyện Cười] Tín Chủ Nguyễn Thị Thẹo bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1139
[Truyện Cười] Con Thanh Tịnh bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1406
[Truyện Cười] Ai Sợ Vợ Nhất bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1488
[Truyện Cười] Hết Trị bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1120
[Truyện Cười] Khó Hơn Đẻ bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1045
[Truyện Cười] Văn Hay bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1328
[Truyện Cười] Sát Sinh Tội Nặng Lắm bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1147
[Truyện Cười] Nụ cười nước Nga hiện đại I bvl91 2008-11-25 0 | 0 | 1073
[Truyện Cười] Ước bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1310
[Truyện Cười] Thơm, Thối bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1085
[Truyện Cười] Tâm Đầu Ý Hợp bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1067
[Truyện Cười] Không Có Con Nào Nhỏ Cả bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1082
[Truyện Cười] Vắn Tắt bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1178
[Truyện Cười] Tự Tử Bằng Bún Rượu bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1495
[Truyện Cười] Chết Ngàn Năm bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1050
[Truyện Cười] Trứng Ngót bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1101
[Truyện Cười] Tôi Tưởng Là bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 996
[Truyện Cười] Cái Tội Ham Ăn bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1117
[Truyện Cười] Cắm Cổ Xuống, Thò Đầu Ra bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1041
[Truyện Cười] "Ấy" Đi Xem Nào? bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 997
[Truyện Cười] Bà ế chồng bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1018
[Truyện Cười] Bạn Già Đố Chữ bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 958
[Truyện Cười] Bảng Ở Nhà Hàng bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 992
[Truyện Cười] Chữ Trong Xưởng Sửa Chữa Ô Tô bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1021
[Truyện Cười] Bí Mật Khủng Khiếp bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1326
[Truyện Cười] Bình Tĩnh bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1410
[Truyện Cười] Can Can Đao Thổ bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1116