Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!
Mục: Truyện Cười | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >
[Truyện Cười] Chửi có văn hóa: chửi bằng toán học bvl91 2009-01-29 0 | 0 | 1053
[Truyện Cười] Túy quyền bvl91 2009-01-29 0 | 0 | 1070
[Truyện Cười] Lợi ích cuộc hôn nhân 40 năm bvl91 2009-01-29 0 | 0 | 918
[Truyện Cười] Bàn Tay Thoăn Thoắt bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 977
[Truyện Cười] Bao Lâu bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1234
[Truyện Cười] Biện Pháp Hữu Hiệu bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1474
[Truyện Cười] Bệnh Gì bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1312
[Truyện Cười] Bẻ Bớt bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1053
[Truyện Cười] Ba Và Má bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1193
[Truyện Cười] Bao Giờ Mới Hết bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1356
[Truyện Cười] Ba Lí Do Không Chê Vào Đâu Được bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1050
[Truyện Cười] Biết Ứng Xử bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1509
[Truyện Cười] Bà Ế Chồng bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1081
[Truyện Cười] Anh Em Sinh Đôi bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 998
[Truyện Cười] Bác Nông Dân bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1020
[Truyện Cười] Ăn Sơn bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 916
[Truyện Cười] Anh Sợ Vợ bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1080
[Truyện Cười] Bán Gì? bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1004
[Truyện Cười] Bay bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1079
[Truyện Cười] Lá Húng bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1038
[Truyện Cười] Bốc Thuốc Theo Sách bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 996
[Truyện Cười] Sao Nỡ Vội Chết bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1223
[Truyện Cười] Mới Dựng bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1294
[Truyện Cười] Tín Chủ Nguyễn Thị Thẹo bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1050
[Truyện Cười] Con Thanh Tịnh bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1262
[Truyện Cười] Ai Sợ Vợ Nhất bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1359
[Truyện Cười] Hết Trị bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 999
[Truyện Cười] Khó Hơn Đẻ bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 969
[Truyện Cười] Văn Hay bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1162
[Truyện Cười] Sát Sinh Tội Nặng Lắm bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1057
[Truyện Cười] Nụ cười nước Nga hiện đại I bvl91 2008-11-25 0 | 0 | 986
[Truyện Cười] Ước bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1207
[Truyện Cười] Thơm, Thối bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1000
[Truyện Cười] Tâm Đầu Ý Hợp bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 989
[Truyện Cười] Không Có Con Nào Nhỏ Cả bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 997
[Truyện Cười] Vắn Tắt bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1087
[Truyện Cười] Tự Tử Bằng Bún Rượu bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1269
[Truyện Cười] Chết Ngàn Năm bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 960
[Truyện Cười] Trứng Ngót bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 996
[Truyện Cười] Tôi Tưởng Là bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 913
[Truyện Cười] Cái Tội Ham Ăn bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 954
[Truyện Cười] Cắm Cổ Xuống, Thò Đầu Ra bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 965
[Truyện Cười] "Ấy" Đi Xem Nào? bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 912
[Truyện Cười] Bà ế chồng bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 935
[Truyện Cười] Bạn Già Đố Chữ bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 875
[Truyện Cười] Bảng Ở Nhà Hàng bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 912
[Truyện Cười] Chữ Trong Xưởng Sửa Chữa Ô Tô bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 945
[Truyện Cười] Bí Mật Khủng Khiếp bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1175
[Truyện Cười] Bình Tĩnh bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1281
[Truyện Cười] Can Can Đao Thổ bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1032