Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!
Mục: Truyện Cười | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >
[Truyện Cười] Chửi có văn hóa: chửi bằng toán học bvl91 2009-01-29 0 | 0 | 1221
[Truyện Cười] Túy quyền bvl91 2009-01-29 0 | 0 | 1238
[Truyện Cười] Lợi ích cuộc hôn nhân 40 năm bvl91 2009-01-29 0 | 0 | 1047
[Truyện Cười] Bàn Tay Thoăn Thoắt bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1098
[Truyện Cười] Bao Lâu bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1414
[Truyện Cười] Biện Pháp Hữu Hiệu bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1787
[Truyện Cười] Bệnh Gì bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1554
[Truyện Cười] Bẻ Bớt bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1184
[Truyện Cười] Ba Và Má bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1319
[Truyện Cười] Bao Giờ Mới Hết bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1604
[Truyện Cười] Ba Lí Do Không Chê Vào Đâu Được bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1172
[Truyện Cười] Biết Ứng Xử bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1779
[Truyện Cười] Bà Ế Chồng bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1206
[Truyện Cười] Anh Em Sinh Đôi bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1129
[Truyện Cười] Bác Nông Dân bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1148
[Truyện Cười] Ăn Sơn bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1041
[Truyện Cười] Anh Sợ Vợ bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1205
[Truyện Cười] Bán Gì? bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1140
[Truyện Cười] Bay bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1215
[Truyện Cười] Lá Húng bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1164
[Truyện Cười] Bốc Thuốc Theo Sách bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1138
[Truyện Cười] Sao Nỡ Vội Chết bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1389
[Truyện Cười] Mới Dựng bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1553
[Truyện Cười] Tín Chủ Nguyễn Thị Thẹo bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1210
[Truyện Cười] Con Thanh Tịnh bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1498
[Truyện Cười] Ai Sợ Vợ Nhất bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1565
[Truyện Cười] Hết Trị bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1163
[Truyện Cười] Khó Hơn Đẻ bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1092
[Truyện Cười] Văn Hay bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1371
[Truyện Cười] Sát Sinh Tội Nặng Lắm bvl91 2008-11-26 0 | 0 | 1193
[Truyện Cười] Nụ cười nước Nga hiện đại I bvl91 2008-11-25 0 | 0 | 1117
[Truyện Cười] Ước bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1349
[Truyện Cười] Thơm, Thối bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1124
[Truyện Cười] Tâm Đầu Ý Hợp bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1115
[Truyện Cười] Không Có Con Nào Nhỏ Cả bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1122
[Truyện Cười] Vắn Tắt bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1222
[Truyện Cười] Tự Tử Bằng Bún Rượu bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1562
[Truyện Cười] Chết Ngàn Năm bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1089
[Truyện Cười] Trứng Ngót bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1137
[Truyện Cười] Tôi Tưởng Là bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1031
[Truyện Cười] Cái Tội Ham Ăn bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1156
[Truyện Cười] Cắm Cổ Xuống, Thò Đầu Ra bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1082
[Truyện Cười] "Ấy" Đi Xem Nào? bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1037
[Truyện Cười] Bà ế chồng bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1057
[Truyện Cười] Bạn Già Đố Chữ bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 993
[Truyện Cười] Bảng Ở Nhà Hàng bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1026
[Truyện Cười] Chữ Trong Xưởng Sửa Chữa Ô Tô bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1063
[Truyện Cười] Bí Mật Khủng Khiếp bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1362
[Truyện Cười] Bình Tĩnh bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1450
[Truyện Cười] Can Can Đao Thổ bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1161