Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!
2014-02-21 09:43:15
[star] Chú ý quan trọng khi viết bài >>>
>>>Khung viết bài có thể bị lỗi , nếu xài IE bạn chuyển sang chế độ Compatilibity bằng cách nhấn chọn menu Tools , click chọn Compatibility View.
>>>Để post bài nhanh và dễ dàng hơn thì mình đã tích hợp vào phần viết bài khung soạn thảo FCKeditor, bạn chuyển qua bằng cách nhấn nút FCKeditor. Trước khi chuyển qua khung soạn thảo này bạn hãy nhập một vài chữ cái vào khung soạn thảo mặc định ban đầu rồi mới chuyển sang khung soạn thảo FCKeditor nha, nếu không sẽ bị lỗi, không post bài được.
>>>Hoặc bạn sử dụng chức năng chuyển trực tiếp thành mã BBcode để copy cho nhanh. Bạn copy nội dung trên web rồi click vào nút Dán Từ Clipboard , web sẽ tự động chuyển thành mã Bbcode cho bạn.
Một vài mã Bbcode lưu ý:
[imglink hình ảnh[/img] : Sử dụng mã này để chèn hình ảnh.
[url=địa chỉ web]tên web[/url] : Sử dụng mã này để chèn link

Tháng 2, 2009 | 1 | 2 | >
[Truyện Cười] Tính đãng trí của Ampe bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 3141
[Truyện Cười] Ban-dăc và kẻ trộm bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1719
[Truyện Cười] Nên ăn cá bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1519
[Truyện Cười] Thời gian và vô tận bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1689
[Truyện Cười] Sophocle làm thơ bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1363
[Truyện Cười] Quốc hữu hóa bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1377
[Truyện Cười] Phần giải lao bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1322
[Truyện Cười] Bằng cái đuôi của ta bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1307
[Truyện Cười] Sai địa chỉ bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1275
[Truyện Cười] Nghi ông nhà văn quá bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1330
[Truyện Cười] Nói thế nào bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1554
[Truyện Cười] Có lý bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1311
[Truyện Cười] Không hiểu được Plăng đâu bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1347
[Truyện Cười] Một điều đơn giản bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1452
[Truyện Cười] Giá trị của lời từ chối bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1267
[Truyện Cười] Ban-dăc bói chữ bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1276
[Truyện Cười] Sáng kiến bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1676
[Truyện Cười] Cùng mù chữ cả bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1406
[Truyện Cười] Quảng cáo bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1441
[Truyện Cười] Bécnasô bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1424
[Truyện Cười] Mark Twain sang Pháp bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1617
[Truyện Cười] Im lặng là vàng bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1841
[Truyện Cười] Nữ Hoàng gõ cửa bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1376
[Truyện Cười] Hợp âm cuối cùng bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1688
[Truyện Cười] Để lại danh thiếp bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1362
[Truyện Cười] Kinh doanh ngòi bút bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1281
[Truyện Cười] Thiếu bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1254
[Truyện Cười] Trí thông minh của người mạnh khoẻ bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1297
[Truyện Cười] Không gặp những con lừa bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1290
[Truyện Cười] Nguyên nhân bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1267
[Truyện Cười] Không xứng đáng bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1323
[Truyện Cười] Đừng lo bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1377
[Truyện Cười] Vali của Gaiđa bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1348
[Truyện Cười] Không còn ngủ được bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1360
[Truyện Cười] Đánh giá tác phẩm bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1456
[Truyện Cười] Tên gì? bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1540
[Truyện Cười] Quốc tịch bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1374
[Truyện Cười] Bài giảng của Đemosten bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1317
[Truyện Cười] Luôn luôn phải đứng bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1254
[Truyện Cười] Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 6) bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1375
[Truyện Cười] Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 5) bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1321
[Truyện Cười] Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 4) bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1298
[Truyện Cười] Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 3) bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1349
[Truyện Cười] Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 2) bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1397
[Truyện Cười] Cô bé Quàng Khăn Đỏ và... các nhà văn (phần 1) bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1363
[Truyện Cười] Vợ là thế đấy! bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1594
[Truyện Cười] Tự thú bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1094
[Truyện Cười] Thư tình thời hiện đại bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1446
[Truyện Cười] Tạt về thôi bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1377
[Truyện Cười] Điều bí mật bvl91 2009-02-19 0 | 0 | 1403
1 | 2 | >