Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

[X.sở TT] Cách build mới all class

[ 2009-08-06 04:23:52 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

1.Tân Thủ
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/TanBinh.jpg
Job Tân Thủ cần 6 điểm để bạn có thể lên Job kế tiếp
Chính vì vậy bạn dùng 6 điểm này sao cho có lợi nhất ! 1 điểm cho skill đánh và 5 điểm vào skill bị động tăng damg cơ bản !
Áp dụng cho tất cả người chơi ! tất cả các Job
Chấn Liệt Kích
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/image002.jpg
Skill tân thủ có kèm tác động làm choáng
Max lv 5 : +56damg 30% gây choáng - 1s casttime and 0.5s cooldown
Thiết Quyền
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/image003.jpg
Kỹ năng bị động , tăng tấn công cơ bản
Max lv 5 : +16 attack
Lv 14 max
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/Rookie2.jpg
Dành cho những bạn mún train khỏe
2.Du Hiệp
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/Ranger.jpg
Job Du Hiệp cần 13 điểm ! bảng trên áp dụng cho Thương Hào
Tuy nhiên : Sau lv 60 bạn sẽ đc reset điểm ! Hủy bỏ skill Kích Tướng Pháp và dùng 1 point đó cộng vào Kinh Công Thuật lên 3 .
Nếu bạn nào lên 9x chơi Đao Quân thì có Kích Tâm Chiến rồi hãy hủy Kích Tướng Pháp ! Skill rất lợi hại đối với 1 tanker ! có tác dụng lợi dụng cái defence và HP trâu bò của mình vào việc làm lá chắn cho đồng đội khi war or hunt boss
Lạc Yến Trãm
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Ranger/image006.jpg
Tấn công 1 mục tiêu - tác động đứng yên
Lv : 18
Max lv : 8
1s casttime and cooldown
Cang Khí
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Ranger/image007.jpg
Tăng sát thương cơ bản - tác dụng 30 phút
Skill lv : 14
Max lv : 8
Lv 8 : +80 attack
Rất quan trọng
Kích Tướng Pháp
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Ranger/image008.jpg
Làm mục tiêu tấn công bất cứ giá nào
Skill để ks quái
KIẾM
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/SSS.jpg
3.Tản Nhân
a.Tản Nhân -> Y Sư
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/Poet-Medico.jpg
13 điểm
- Sau khi lên lv 60 bạn reset lại điểm ! bỏ luôn các skill heal máu ! +3 vào Kinh Công Thuật !
Còn dư 1 số điểm bạn có thể cộng vào Cang Khí Hộ Thể để pvp hay là Tử Khí Đông Phương để AoE khi làm Q đánh hàng ngàn con mobs lv thấp
b.Tản Nhân - Thuật Sĩ
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/Poet-Warlock.jpg
13 point
Thuật sĩ cần build max Cang Khí Hộ Thể ngay từ đầu để xài liên tục kể cả khi train ! thay thế cho Chân Nguyên Hộ Thể ở lv cao !
Sau khi reset lại ở job 60 thì giảm skill heal xuống còn 3 và nâng Kinh Công Thuật lên 3
.
.
.
4.Thương Hào
def cao - máu trâu - train nhanh
Thương Hào lv 30->60 cần build max HP và max AoE để train
Dưỡng Quyết Công
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Ranger/SpearMaster/image016.jpg
Skill bị động - tăng HP
lv : 30
Max lv : 5/5
Lv 5/5 : +200 HP
Vũ Bão Lê Hoa Thương
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Ranger/SpearMaster/image017.jpg
Skill AoE - Tác động trong phạm vi hình cánh quạt 150 độ và 3 mét
Max lv : 10/10
Lv học : 32
Skill quyết định độ train nhanh điên cuồng của Thương
Phá Lôi Âm
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Ranger/SpearMaster/image022.jpg
Tấn công hai lần cùng một mục tiêu, gây ra tác động đứng yên
Max lv : 10/10
Lv học : 34
Vjp PK - PVP
Phá Cầm Phong
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Ranger/SpearMaster/image020.jpg
Tấn công hai lần cùng một mục tiêu, gây ra tác động yếu dần
Max lv : 10/10
Lv học : 42
Damg Khỏe - vjp PVP
Phá Tụ Huyết
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Ranger/SpearMaster/image020.jpg
Tấn công hai lần cùng một mục tiêu, gây ra tác động làm chậm
Max lv : 10/10
Lv học : 38
Full lv : +120damg +500+weapon+Hiệu Ứng
Damg siêu khủng ! vjp PK-PVP
Sau khi reset có thể đi 2 đường
a.Thương Hào -> Đao Quân
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/Spear-BladeSor.jpg
28 point
Đao Quân có def cao nhất . lv 1 -> lv 5 hơn thua 200 HP ! sẽ tốt hơn nếu để dành 4 point này cho các skill hiệu ứng 3 Turn . Cho ai thích PK ! He's tanker
Nếu cảm thấy phí 200 HP thì bạn có thể build giống bảng dưới đây !
b.Thương Hào -> Thần Kích
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/Spear-Balor.jpg
32 point
Thần Kích có HP cao nhất . Build max luôn HP ! skill tương tự Đao Quân
c.Thương Hào - Phá Lôi Âm
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/Spearr.jpg
Góp Ý By KuTe
28 point
.
.
.
.
7.Thuật Sĩ
a. Thuật Sĩ ->Thiên Sư
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/AOE-DivineMaster.jpg
Build AoE
20 point
Để build như thế này , ở bảng trước bạn phải max Cang Khí Hộ Thể - hấp thu 30% tấn công của đối phương - cooldown nhanh ! Ko tệ khi AoE
b.Thuật Sĩ - Cổ Vương
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/TendrilCall-BaneLord.jpg
22 Point
Build như thế này ! bạn ko phải tốn Vgold reset point ! từ lv 30 -> 60 ta có thể build lần lượt cho tới 9x
+Nâng skill Thiên Vân Bộ lên 2 để tăng tốc bản thân
+Nâng 2 skill bẫy là Triền Nhiễu Thuật và tương lai skill job Cổ Vương Bách Bệnh Kì Độc có tầm xa 20 meter
Kết hợp những skill này khi PK - PVP rất lợi hại
.
.
.
5.Kiếm Khách
Damg To - Skill kèm trạng thái nhìu
Knock-Out
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Ranger/Swordsman/image032.jpg
Vũ Liễu Hoàn Phong
Attack 1 mục tiêu , gây hiệu ứng silence
Full level = 22% damg cơ bản +1200 damage +90 silence. 2 sec cast , 1 sec cool down
Best choise >> everyone
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Ranger/Swordsman/image035.jpg
Kinh Thiên Động Địa
Tấn công 3 lần 1 mục tiêu ! gây hiệu ứng suy yếu
+20% base damg ! Full lv : + 500 damg - 70 suy yếu -3 sec cast, 10 sec cool down ! vjp skill khi PK - PVP
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Ranger/Swordsman/image029.jpg
lv 32 : Lôi Phong Kiếm
Tấn công 2 lần 1 mục tiêu - gây hiệu ứng suy yếu
>> Skill rất tốt để train lv
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Ranger/Swordsman/image027.jpg
Phá Mộng Kiếm
Tấn công 1 mục tiêu , gây hiệu ứng làm chậm
NOT BAD
^"^
A.Build Kiếm Khách -> Thánh Kiếm
a.1 Build thông thường
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/Sword-Sage.jpg
Tổng cộng 20 point
a2.Thánh Kiếm - Kiếm Khí Trãm
Năng lượng của kiếm, có ma pháp và huyền bí
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/EscrimePneuma-SwordSage.jpg
20 point
Cách build hơi bị khác người khác người nhưng có tính sáng tạo ~.~ chỉ dành cho dân Thánh Kiếm 9x reset
Tận dụng skill Kiếm Khí Trãm lv 66 ở Job trên với 1s cast - 0.5s cooldown tăng 28% damg cơ bản +640 damg . Cơ bản +4500 của skill Kiếm Khí Trãm tuy yếu so với Vũ Liễu Hoàn Phong 300 nhưng skill này có thể kết hợp sữ dụng tốt hơn
Cast time và cooldown nhanh - kết hợp dể dàng với các skill trên => train lv nhanh ! nốc ao đối thủ dể dàng khi pk - pvp
a3.Thánh Kiếm - Kháng Long Quyết
Sự tàn phá của Rồng, Hiến tế HP của bản thân để gây ra mức sát thương trong một phạm vi nhất định. HP là 1 sau khi dùng chiêu này.
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/DragonPerish-SwordSage.jpg
24 point
9x reset
B.Build Kiếm Khách -> Tà Vương
b1.Build Tà Vương thông thường
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/Nomarl.jpg
24 point
b2.Tà Vương - Phá Mộng Kiếm
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/job/DreamSmaser-DoomLord.jpg
34 point
.
.
.
.
5.Y Sư
Lv 30 : Vũ Độc Vô Ảnh
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Poet/Medico/image046.jpg
Tấn công một mục tiêu, dùng độc gây tổn thương liên tục mà không quan tâm đến khả năng phòng thủ của đối phương
Max lv : 10/10
lv 34 : Hoàn Dương Thuật
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Poet/Medico/image048.jpg
Hồi HP liên tục cho bản thân và người khác
Max lv : 10/10
lv 34 : Y Tâm Hộ Nhân
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Poet/Medico/image049.jpg
Kỹ năng bị động, Tăng đối đa Mana
Max lv : 5
lv 42 : Thanh Tâm Chú
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Poet/Medico/image050.jpg
Giải thoát mục tiêu khỏi bẫy, nó phụ thuộc vào tỉ lệ thành công của kỹ năng.
Max lv : 5
Full lv : 75% thành công
lv 49 : Vô Vọng Chú
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Poet/Medico/image051.jpg
Giải thoát mục tiêu khỏi bẫy, nó phụ thuộc vào tỉ lệ thành công của kỹ năng.
Max lv : 5
Full lv : 75% thành công
Lv 30 : Khô Mộc Phùng Xuân
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Poet/Medico/image056.jpg
Hồi Sinh , khôi phục lượng ít HP - MP
Max lv : 1
Lv 32 : Quả Cầu Âm Ty
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Poet/Medico/image047.jpg
Hồi HP cho bản thân và mục tiêu
Max skill lv : 10/10
Full lv : heal 1366 HP
Lv 42 : Xuân Phong Hóa Vũ
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Poet/Medico/image052.jpg
Hồi HP cho bản thân và team bán kính 15 mét
Max skill lv : 10/10
Full lv : heal đc ~1500
Lv 54 : Thánh Phong Hộ Thể
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Poet/Medico/image053.jpg
Tăng % def và HP cho bản thân và mục tiêu
Max skill lv : 5/5
Full Skill : 5% defence và 5% HP cơ bản
Vjp skill của Buff ! tăng max
Lv 54 : Phá Ma Chân Khí
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Poet/Medico/image054.jpg
Tăng % attack cho bản thân và mục tiêu
Max skill lv : 5/5
Full lv : +10% damg cơ bản
Vjp skill ! max lv
Lv 50 : Bách Linh Hộ Thể
12bmemory.tk http://www.qworld.com.my/images/Wulin_web_image/Game_Info/Job_Skill/Rookie/Poet/Medico/image055.jpg
Tạo ra tấm chắn bảo vệ - hấp thu tổn thương
Max lv skill : 5/5
Full lv : Hấp thu 40%
a.Build Y Sư Thông Thường để trajn
Y Sư lên Thần Toán cũng build theo hướng này
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/craft/Medico-Oracle.jpg
24 Point
Cách build này để cho Thần Toán train bớt tốn máu ! nhưng khi lên 9x thì 1366 chẳng xi nhê ! lúc này bạn phải quay lại cách build Bách Linh Hộ Thể dưới đây
b.Attack - Thần Toán
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/craft/AttOralce.jpg
25 Point
Build như thế này khi lên Job 3 ! có thêm Huyền Điểu Đồ Đằng bạn sẽ có +25% attack và 5% HP+DEF ! Skill Bách Linh Hộ Thể sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc war khi bạn Outside để bắn tỉa or hổ trợ đồng đội
c.Y Sư lên Thần Y
12bmemory.tk http://i56.photobucket.com/albums/g185/ngao_van/craft/Iatricmaster.jpg
20 point
Sau khi lên Thần Y lv 66 ! bạn sẽ học được 2 skill heal máu mới cực kỳ vjp là Phổ Tế Liên Tâm Chú và Thanh Loan Bạch Ván Chú với cooldown và casttime chỉ 1sec ! nên bỏ skill Quả Cầu Âm Ty để chuyển point sang skill bị động tăng MP

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Windows Shortcuts : Học các phím tắt Windows thông qua... screensaver
 • Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới
 • Sự tương giao giữa hai đồ thị
 • Aimersoft Complete Collection
 • AIO PDF Tools
 • Nine - Adachi
 • Better Homes And Gardens Home Designer Suite 8.0 - Bonus Content
 • [English Study] - Let's Talk 2: Student's Book
 • Second Copy v7.1.0.33
 • Sherlock Holmes - Doyle Conan - Chàng quý tộc độc thân

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?