Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

[Atlantica] Skill Information (full)!

[ 2009-08-06 04:23:52 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

Đây là thông tin về chỉ số, lv, hiệu ứng của tất cả các skill có trong Atlantica do tớ sưu tầm từ forum của Atlan và đc sự đồng ý của Kaidis chủ nhân của bài viết!

Lưu ý: thông tin chỉ chính xác khi bạn lv 100 max upgrade!

Deadly Strike

[LV] [HP-] [MP cost]

1 -1000 189

21 -2440 229

41 -3880 269

61 -5320 309

70 -5968 327

Deadly Shot

[LV] [HP-] [MP cost]

1 -1000 173

21 -1880 253

41 -2760 333

61 -3640 413

70 -4036 449

--------------------------------------------------------------

Monk

Holy Guard

[LV] [HP ] [MP cost]

1___ 150____ 126

21__ 290____ 206

41__ 430____ 286

60__ 563____ 362

Awakening

[LV] [HP ] [MP cost]

1___ 350____ 105

21__ 430____ 225

41__ 510____ 345

60__ 586____ 459

Protect

[LV]__[HP restore]__[Def ]__[MP use]

1_______ 200_____ 1200______ 63

21______ 300_____ 1300_____ 163

41______ 400_____ 1400_____ 263

60______ 495_____ 1495_____ 358

Shield of Protection

[LV]__[HP restore]__[Def ]__[MP use]

1_______ 125______ 250______ 63

21______ 205______ 290______ 123

41______ 285______ 330______ 183

60______ 361______ 368______ 240

------------------------------------------------------------------

Shaman vs Oracle

Noble Sacrifice

[LV] [HP ] [DEF ] [MP cost]

1___ 1360__ 350____ 361

21__ 2040__ 1250___ 461

41__ 2720__ 2150___ 561

61__ 3400__ 3050___ 661

70__ 3706__ 3455___ 706

Brutal Will

[LV] [HP-] [Atk ] [Hit Rate ] [AP ] [MP cost]

1___-116____ 150_____ 13%_____ 50____ 120

21__-196____ 230_____ 25%_____ 60____ 180

41__-276____ 310_____ 37%_____ 70____ 240

61__-356____ 390_____ 49%_____ 80____ 300

65__-372____ 406_____ 51%_____ 82____ 312

Seth's Will

[LV] [HP-] [Def-] [Atk ] [Hit rate ] [AP ] [MP cost]

1__ -225_ -410__ 150_____ 14%___ 55____ 210

21_ -325_ -418__ 250_____ 28%___ 67____ 310

41_ -425_ -426__ 350_____ 42%___ 79____ 410

61_ -525_ -434__ 450_____ 56%___ 91____ 510

65_ -545_ -425__ 470_____ 58%___ 93____ 530

-------------------------------------------------------------------------

Shaman vs Oracle

Blessing of Life

[LV] [HP ] [MP cost]

1___ 800____ 147

21__ 1140___ 227

41__ 1480___ 307

61__ 1820___ 387

70__ 1973___ 423

Healing

[LV] [HP ] [MP cost]

1___ 950____ 210

21__ 1350___ 310

41__ 1750___ 410

61__ 2150___ 510

70__ 2330___ 555

------------------------------------------------

Shaman vs Oracle

Hex of Darkness

[LV] [HP-] [Max Hp-] [Turn last] [MP cost]

1__ -175___ -70_______ 3______ 100

21_ -235___ -94_______ 5______ 200

41_ -295___ -118______ 7______ 300

61_ -355___ -142______ 9______ 400

70_ -382___ -152______ 9______ 445

Vortex

[LV] [HP-] [Max HP-] [Turn last] [MP cost]

1__ -200___ -75_______ 3______ 210

21_ -280___ -105______ 5______ 330

41_ -360___ -135______ 7______ 450

61_ -440___ -165______ 9______ 570

70_ -476___ -178______ 9______ 624

-----------------------------------------------------

Sword

Flame Sword

[LV] [HP] [MP cost]

1___-800____89

21__-1160__129

41__-1520__169

61__-1880__209

81__-2240__249

91__-2420__269

100_-2582__287

Dark Seed

[LV] [HP] [Turn Last] [MP cost]

1___-60____ 5______ 100

21__-100___ 7______ 200

41__-140___ 9______ 300

61__-180___ 11_____ 400

81__-220___ 13_____ 500

91__-240___ 14_____ 550

95__-248___ 14_____ 570

---------------------------------------------------

Spear

Lightning Spear

[LV] [HP] [AP-] [MP cost]

1__ -350__-50___ 63

21_ -570__-68___ 103

41_ -790__-86___ 143

61_ -1010_-104__ 183

70_ -1109_-112__ 201

----------------------------------------------------

Archer

Silence

[LV] [HP] [MP cost]

1__ -160___ 63

21_ -300___ 164

41_ -440___ 244

61_ -580___ 324

70_ -643___ 360

----------------------------------------------------

Gunner

Wild Shot

[LV] [HP] [MP cost]

1__ -400___ 89

21_ -610___ 189

41_ -870___ 289

61_ -1130__ 389

70_ -1247__ 434

-----------------------------------------------

Artilleryman

Deep Insight

[LV] [HP-] [Atk-] [Def-] [MP cost]

1___ -95__ -120_ -300___ 78

21__ -215_ -80__ -500___ 138

41__ -335_ -40__ -700___ 198

61__ -455__ 0___-900___ 258

70__ -509_ 18__ -990___ 285

-------------------------------------------------

Viking

Freezing Axe

[LV] [HP-] [Def-] [MDef-] [MP cost]

1__ -150__ 400____ 1_____ 63

21_ -270__ 200___ -79____ 183

41_ -390___ 0___ -159____ 303

61_ -510_ -200__ -239____ 423

70_ -564_ -290__ -275____ 477

-------------------------------------------------

Beast Trainer

Beast Summon

[LV] [HP-] [MP cost]

1__ -510___ 162

21_ -670___ 242

41_ -830___ 322

61_ -990___ 402

70_ -1062__ 438

------------------------------------------------

Witch

Mana drain

[LV] [HP-] [MP-] [MP cost]

1__ -500__ -800___ 50

21_ -600_ -1020___ 90

41_ -700_ -1240__ 130

61_ -800_ -1460__ 170

70_ -845_ -1559__ 188

Mana Recharge

[LV] [MP ] [MP cost]

1___ 700___ 945

21__ 940___ 1105

41__ 1180__ 1265

61__ 1420__ 1425

70__ 1528__ 1497

Meteor Strike

[LV] [HP-] [MP cost]

1__ -850____ 420

21_ -1190___ 720

41_ -1530__ 1020

61_ -1870__ 1320

70_ -2023__ 1455

Mana Trap

[LV] [MP ] [MP cost]

1___ -50____ 140

21__ -150___ 180

41__ -250___ 220

61__ -350___ 260

70__ -395___ 278

--------------------------------------------------

Princess

Princess' Order

[LV] [HP ] [Def ] [MP cost]

1____ 80__ 1300____ 63

21__ 120__ 1336___ 123

41__ 160__ 1372___ 183

60__ 198__ 1406___ 240

Royal Signet

[LV] [HP-] [Atk-] [MP cost]

1___ -40__-300___ 126

21__ -120_-820___ 206

41__ -200_-1340__ 286

61__ -280_-1860__ 366

70__ -316_-2094__ 402

Family Signet

[LV] [HP-] [Atk-] [MP cost]

1___ -40__-300___ 126

21__ -120_-786___ 206

41__ -200_-1260__ 286

61__ -280_-1740__ 366

70__ -316_-1956__ 402

Imperial Signet

[LV] [HP-] [Atk-] [MP cost]

1___ -40__-225___ 126

21__ -120_-665___ 206

41__ -200_-1105__ 286

61__ -280_-1545__ 366

70__ -316_-1743__ 402

-----------------------------------------------------

Prophet

Shattered Sword

[LV] [HP-] [Atk-] [MP cost]

1___-130__-300___ 126

21__-250__-580___ 206

41__-370__-860____286

61__-490__-1140___366

70__-544__-1266___402

Broken Spear

[LV] [HP-] [Atk-] [MP cost]

1___-130__-300___ 126

21__-250__-660___ 206

41__-370__-1020___286

61__-490__-1380___366

70__-544__-1542___402

Rusty Axe

[LV] [HP-] [Atk-] [MP cost]

1___-130__-300___ 126

21__-250__-700___ 206

41__-370__-1100____286

61__-490__-1150___366

70__-544__-1680___402

Concentrate

[LV] [HP ] [ATk ] [Accuracy ] [MP cost]

1___ 150___ 25_____ 4%_______ 73

21__ 250__ 145_____ 16%_____ 133

41__ 350__ 265_____ 18%_____ 193

61__ 450__ 385_____ 40%_____ 253

70__ 495__ 439_____ 45%_____ 280

-----------------------------------------------------

Exorcist

Mana Seal

[LV] [HP-] [MP cost]

1__ -175___ 126

21_ -295___ 206

41_ -415___ 286

61_ -535___ 366

70_ -589___ 402

Seal Staff

[LV] [HP-] [Atk-] [MP cost]

1 -225 -300 126

21 -405 -700 206

41 -585 -1100 286

61 -765 -1500 366

81 -945 -1900 446

90 -1026 -2080 482

Mana Burn

[LV] [HP-] [MP-] [MP cost]

1 -350 -500 126

21 -550 -740 206

41 -750 -980 286

61 -950 -1220 366

81 -1150 -1460 446

85 -1190 -1508 462

Speed Cast

[LV] [HP ] [AP ] [MP cost]

1___ 50___ 18____ 63

21__ 130__ 22___ 103

41__ 210__ 26___ 143

61__ 290__ 30___ 183

70__ 326__ 31___ 201

----------------------------------------------------

Inventor

Summon Machine

[LV] [MP cost]

1 162

21 322

41 482

61 642

70 714

-------------------------------------------------

Cannoneer

Smoke Bomb

[LV] [HP-] [Accuracy-] [MP cost]

1 -95 -2% 78

21 -215 -10% 138

41 -335 -18% 198

61 -455 -26% 258

70 -509 -29% 285

-------------------------------------------------

Lady Knight

Light Slash

[LV] [HP-] [MP cost]

1 -250 89

21 -770 129

41 -1290 169

61 -1810 209

81 -2330 249

91 -2590 269

100 -2824 287

-------------------------------------------------

Janissary

Snipe

[LV] [ATK ] [MP cost]

1 50 45

21 290 105

41 530 165

61 770 225

70 878 252

----------------------------------------

Spartan

Warcry

[LV] [HP-] [Turn Last] [Hit Rate - ] [MP cost]

1___-100_____3________-14________210

11__-230_____4________-21________270

21__-360_____5________-28________330

31__-490_____6________-35________390

41__-620_____7________-42________450

51__-750_____8________-49________510

61__-880_____9________-56________570

70__-997_____9________-62________624

-----------------------------------------------------

Combo

Hell Fire

= Swordman (Dark Seed) Shaman (Hex of Darkness)

[LV]____[HP]____[Turn Last]

1______-770________5

21_____-870________7

41_____-970________9

61_____-1070_______11

70_____-1115_______11

------------------------------------------------------------------------------------

Max damage of Hell Fire (base on magic skill lv91 with "Spell Scroll of Concentration"

Turn Last = 14

Max Damage = 1200

------------------------------------------------------------------------------------

Bombing Campaign

= Cannoner (Smoke Bomb) Princess (any skill ends with Signet)

[LV]____[HP]____[Accuracy]____[MP]

1_______??________???________???

21______??________???________???

41______??________???________???

61______??________???________???

71______??________???________???

----------------------------------------------------------------------------------

Max damage of Boming Campaign (base on magic skill lv91 with "Spell Scroll of Concentration")

Max Damage = 5900

------------------------------------------------------------------------------------

Divine Slash

= Lady Knight (Light Slash) Oracle (Vortex)

[LV]_____[HP]

1_______-400

21______-1100

41______-1800

61______-2500

70______-2815

--------------------------------------------------------------------------------------------

Max damage of Divine Slash (base on magic skill lv91 with "Spell Scroll of Concentration")

Max Damage = 5900

--------------------------------------------------------------------------------------------

Schizophrenia

= Witch (Mana Trap) Oracle (Seth's Will) or Shaman (Brutal Will)

[LV] [HP] [MP(opponent)]

1___-100_____-400

21__-220_____-1680

41__-340_____-2960

61__-460_____-4240

70__-514_____-4816

-------------------------------------------------------------

Main Character skills.

Following damage is base on lv100.

Range Hero (Chaos Wind) (turn last : 4 , turn delay : 3)

1lv 125 > 20lv 182 > 40lv 242 > 60lv 302 > 65lv 317

Skill last 4turn on begining, additional 1turn after each 10lv.

e.g.) 1lv:4turn, 11lv:5turn, 21lv:6turn...

Melee Hero (Break Down) / Mage Hero (Evanescent Scud) (turn last : 1 , turn delay : 3)

1lv 250 > 20lv 326 > 40lv 406 > 60lv 486 > 65lv 506

----------------------------------------------------------------------------

Main Character's Combo skills

Destructive Wind (turn last : 4)

= Range Hero (Chaos Wind) Melee Hero (Break Down)

1lv 400 > 20lv 514 > 40lv 634 > 60lv 754 > 65lv 784

Skill last 4turn on begining, additional 1turn after each 10lv.

e.g.) 1lv:4turn, 11lv:5turn, 21lv:6turn...

------------------------------------------------------------------------------------------

Max damage of Destructive Wind (base on magic skill lv91 with "Spell Scroll of Concentration")

Turn Last = 12

Max Damage = 1500

------------------------------------------------------------------------------------------

Destructive Light (turn last : 1)

= Range Hero (Chaos Wind) Melee Hero (Break Down) Mage Hero (Evanescent Scud)

1lv 400 > 20lv 1160 > 40lv 1960 > 60lv 2760 > 65lv 2960

Max damage of Destructive Light (base on magic skill lv91 with "Spell Scroll of Concentration")

Max Damage = 5000

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • [DRIVER - MTXT] - Acer 3684
 • [English Study] - Very Easy TOEIC, Second Edition, Beginning TOEIC Test-taking Skills
 • Mã nguồn ebook4share.info
 • Học tiếng Nhật (VTV2)
 • Thành Cát Tư Hãn
 • chuyện cười thư giãn đê
 • Network Bandwidth Monitor 10.16.0
 • Giới thiệu các dịch vụ dùng để tạo trang web bắt đầu - StartPage
 • Hơn 10k software registered-Serial cho hơn 10 nghìn phần mềm
 • FiFa Online 2 - Các Skill trong Fifa online

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?