Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

[sinh 12] Lai hai cặp tính trạng. Định luật phân li độc lập

[ 2009-07-22 08:08:29 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

1.Tỉ lệ hợp tử A-B-D- được tạo từ phép lai AaBbDd x Aabbdd bằng bao nhiêu?
Chọn một đáp án dưới đây

A. 25% B. 18,75%
C. 50% D. 37,5%

2.Phép lai giữa AaBbDd x aaBbDDcho tỉ lệ đời con có kiểu gen aabbDd là bao nhiêu ?
Chọn một đáp án dưới đây

A. 6.25% B. 12.5%
C. 25% D. 75%

3.Trong một phép lai giữa hai cây P, thu được F1, tiếp tục giao phấn F1, ở F2 có tổng số 20000 cây, trong đó có 1250 cây thấp, quả vàng. Biết hai tính trạng còn lại là thân cao và quả đỏ, di truyền theo hiện tượng tính trội hoàn toàn, mỗi gen qui định một tính trạng. Kết luận nào sau đây đúng về cặp P đã mang lai? Chọn một đáp án dưới đây

A. Đều đồng hợp trội
B. Đều đồng hợp lăn
C. Đều dị hợp 2 cặp gen
D. Thuần chủng về 2 cặp tính trạng tương phản

4.Trong một phép lai giữa hai cây P, thu được F1, tiếp tục giao phấn F1, ở F2 có tổng số 20000 cây, trong đó có 1250 cây thấp, quả vàng. Biết hai tính trạng còn lại là thân cao và quả đỏ, di truyền theo hiện tượng tính trội hoàn toàn, mỗi gen qui định một tính trạng. Những tính trạng trội là: Chọn một đáp án dưới đây

A. Thân cao và quả đỏ B. Thân cao và quả vàng
C. Thân thấp và quả đỏ D. Thân thấp và quả vàng

5.Ở một loại côn trùng, gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường và di truyền theo hiện tượng trội hoàn toàn.
Gen A: thân xám; gen a: thân đen
Gen B: mắt đỏ; gen b: mắt vàng
Gen D: lông ngắn; gen d: lông dài
Các gen nói trên phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân.
Tỉ lệ của kiểu gen aaBbdd tạo ra từ phép lai aaBbDd x AabbDd là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây

A. 3,125% B. 6,25%
C. 56,25% D. 18,75%

6.Ở một loại côn trùng, gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường và di truyền theo hiện tượng trội hoàn toàn.
Gen A: thân xám; gen a: thân đen
Gen B: mắt đỏ; gen b: mắt vàng
Gen D: lông ngắn; gen d: lông dài
Các gen nói trên phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân.
Phép lai nào sau đây không tạo ra kiểu hình thân đen, mắt vàng, lông dài ở con lai? Chọn một đáp án dưới đây

A. AaBbDd x aaBbdd B. Aabbdd x aaBbDd
C. AaBBdd x aabbdd D. aabbDd x aabbDd

7.Ở một loại côn trùng, gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường và di truyền theo hiện tượng trội hoàn toàn.
Gen A: thân xám; gen a: thân đen
Gen B: mắt đỏ; gen b: mắt vàng
Gen D: lông ngắn; gen d: lông dài
Các gen nói trên phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân
Tỉ lệ của loại hợp tử A- B- D- tạo ra từ phép lai AaBbDd x AaBbDD là: Chọn một đáp án dưới đây

A. 6,35% B. 18,75%
C. 37,5% D. 56,25%

8.Ở một loại côn trùng, gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường và di truyền theo hiện tượng trội hoàn toàn.
Gen A: thân xám; gen a: thân đen
Gen B: mắt đỏ; gen b: mắt vàng
Gen D: lông ngắn; gen d: lông dài
Các gen nói trên phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân
Bố mẹ có kiểu gen, kiểu hình nào sau đây sinh ra con lai có 50% thân xám, mắt đỏ và 50% thân xám, mắt vàng? Chọn một đáp án dưới đây

A. AAbb (thân xám, mắt vàng) x aaBb (thân đen, mắt đỏ)
B. AaBB (thân xám, mắt đỏ) x aabb (thân đen, mắt vàng)
C. Aabb (thân xám, mắt vàng) x AaBB (thân xám, mắt đỏ)
D. aaBB (thân đen, mắt đỏ) x aaBb (thân đen, mắt đỏ)

9.Ở một loại côn trùng, gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường và di truyền theo hiện tượng trội hoàn toàn.
Gen A: thân xám; gen a: thân đen
Gen B: mắt đỏ; gen b: mắt vàng
Gen D: lông ngắn; gen d: lông dài
Các gen nói trên phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân
Phép lai nào sau đây có khả năng tạo ra nhiều biến dị tổ hợp nhất? Chọn một đáp án dưới đây

A. AaBbDD x AaBbDd B. AABBDD x aabbdd
C. AabbDd x AabbDd D. AaBbDd x AaBbDd

Tham khảo cách giải

1.B

Trong phép lai Aa X Aa tỉ lệ A_ chiếm 75%

Còn Bb X bb chiếm 50%, Dd x dd D_ chiếm 50%

Tỉ lệ = 75% * 50% * 50% =18,75%

2.A

Aa x aa để ra aa -->50%

Bb x Bb để ra bb -->25%

Dd x DD để ra Dd --> 50%

vậy để ra aabbDd --> 50% x 25% x 5% = 6,25%

3.D

theo hiện tượng tính trội hoàn toàn , thấy tỉ lệ của thấp -vàng ở F2 là 1:16 => f1 x f1 cho 16 tổ hợp đổng đều => f1 giảm phân cho 4 loại giao tử tỉ lệ bằng nhau =>thế hệ p thuần chủng về hai cặp tính trạng tương phản

4.A

tổng số cây là 20000

cây thấp quả vàng là 1250

vậy cây cao quả đỏ là 20000-1250=18750

vậy số lượng cây cao quả dỏ lớn hơn cây thấp quả vàng

suy ra cây cao quả đỏ là tính trạng trội

A là đáp án đúng

5.B

xét riêng sự di truyền của từng cặp tính trạng .tính trạng màu thân : tỉ lệ xuất hiện aa la 50%.tính trạng màu mắt : tỉ lệ xuất hiện Bb la 50% .tính trạng đồ dài lông : tỉ lệ xuất hiện dd là 25%.do các gen phân li độc lập nên tỉ lệ xuất hiện kiểu gen aaBbdd là 50%*50%*25% =6.25%

6.C

con lai có kiểu hình thân đen mắt vàng lông dài => có kiểu gen là aabbdd =>mỗi bên bố mẹ phải cho một giao tử a, b, và d.

Nhận thấy ở thế hệ bố mẹ chỉ có AaBBdd cho giao tử chỉ có B ==> đáp án đúng là C

7.D

xét từng cặp tính trạng riêng rẽ. Tỉ lệ xuất hiện của A_ khi : Aa x Aa là 3/4 , của B_ khi lai Bb x Bb là 3/4 ,của D_ khi lai Dd x DD là 1 suy ra tỉ lệ A_B_D_ là: 3/4 x3/4x1 = 9/16 =56,25%

8.A

Con thân xám mắt đỏ có kiểu gen : A-B-

Con thân xám mắt vàng có kiểu gen : A-bb

với tỷ lệ : thân xám mắt đỏ : thân xám mắt vàng = 50% :50% = 1:1

vậy 2 bên bố mẹ :

1 bên cho 1 loại giao tử

1 bên cho 2 loại giao tử

=> kiểu gen của bố mẹ : AAbb x aaBb

G : 100% Ab ; 50% aB : 50% ab

F : 50% AaBb : 50% aabb

kiểu hình : 50% thân xám mắt đỏ : 50% thân xám mắt vàng

Chọn A

9.D

Để tạo nhiều biến dị tổ hợp nhất ở F thì kiểu gen của P đem lai phải là kiểu gen di hợp tử nhiều nhất . Đó là kiểu gen ( AaBbDd) => phép lai :

AaBbDd x AaBbDd

Chọn D

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Ez Backup Ultimate
 • Wedding Album Maker Gold 2.96
 • Arcsoft Software Collection
 • Viet Calculator
 • ImTOO DVD Creator 3.0.45.0717
 • Tạo Album Ảnh 3D Trực Tuyến
 • Ký ức tuổi thơ
 • [DRIVER] - Hp compaq c303tu
 • 12 lỗi thường gặp của Windown
 • MMS - Tin nhắn đa phương tiện

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?