Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

Những anh hùng huyền thoại trong Tam Quốc Chí

[ 2009-07-13 01:50:38 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

1/Lưu Bị - Quan Vũ - Trương Phi
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp01.jpg
2/Quan Vũ (một trong ngũ hổ tướng của Thục)

12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp02.jpg
3/Trương Phi (một trong ngũ hổ tướng của Thục)
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp03.jpg
4/Tào Tháo
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp04.jpg
5/Hạ Hầu Đôn
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp05.jpg
6/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp06.jpg
7/Trương Liêu
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp07.jpg
8/Tử Hoàng
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp08.jpg
9/Bàng Đức
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp09.jpg
10/Hứa Chử
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp10.jpg
11/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp11.jpg
12/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp12.jpg
13/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp13.jpg
14/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp14.jpg
15/Tào Phi
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp15.jpg
16/Tư Mã Ý
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp16.jpg
17/Quan Hưng (con Quan Vũ)
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp17.jpg
18/Hoàng Trung (một trong ngũ hổ tướng của Thục)
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp18.jpg
19/Bàng Thống (tự Phụng Sồ)
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp19.jpg
20/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp20.jpg
21/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp21.jpg
22/Triệu Vân (một trong ngũ hổ tướng của Thục)
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp22.jpg
23/Mã Siêu (một trong ngũ hổ tướng của Thục)
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp23.jpg
24/Không Minh (tự Ngọa Long)
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp24.jpg
25/Trương Bàng (con Trương Phi)
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp25.jpg
26/Nguỵ Diên
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp26.jpg
27/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp27.jpg
28/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp28.jpg
29/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp29.jpg
30/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp30.jpg
31/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp31.jpg
32/Cam Ninh
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp32.jpg
33/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp33.jpg
34/Chu Du
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp34.jpg
35/Tôn Sách
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp35.jpg
36/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp36.jpg
38/Hoàng Cái
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp38.jpg
39/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp39.jpg
40/Lữ Mông
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp40.jpg
41/Điêu Thuyền
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp41.jpg
42/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp42.jpg
43/Lữ Bố
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp43.jpg
44/
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp44.jpg
45/Đổng Trác
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp45.jpg
46/Viên Thiệu
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp46.jpg
47/Thiền Vu Hung Nô
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp47.jpg
48/Trương Giác
12bmemory.tk http://i16.photobucket.com/albums/b3/vozmember/tamquocchi/bbp48.jpg
Phụ mình bổ sung tên những nhân vật còn thiếu nào các bạn

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Kiến thức tin học
 • Bộ sưu tập thật đỉnh: Những lời chúc Tết 2009 và hơn thế nữa ^^
 • BỘ SƯU TẬP 50.000 DRIVER CHO WINDOWS XP
 • PostgreSQL Maestro v9.2.0.4
 • Wondershare DVD Converter v4.5.11
 • Đen đủi
 • SoftPerfect Persional Firewall
 • Khách sạn ven đường
 • Các dịch vụ web 2.0 Việt Nam đang đình đám hiện nay - Phần 2: Tìm kiếm
 • Thủ thuật máy tính số 24 (Thứ hai 4-07-2008)

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?