Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

không cầu mong cho rieng mình

[ 2009-07-11 05:33:11 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, vua Bình Vương nước Sở nghe lời gièm pha, giết đại tướng Ngũ Xa và con cả là Ngũ Thượng. Con thứ của Ngũ Xa là Ngũ Viên chạy sang hàng nước Ngô và làm đại tướng cho Ngô. Trước khi đi Ngũ Viên đến chào từ biệt một người bạn là quan đại phu Thân Bao Tư và bảo rằng :

-“Sau này, nước Sở không mất, thời tôi không trông thấy anh nữa”.

Thân Bao Tư nói:

-“Anh vì thù riêng muốn diệt nước Sở,tôi lại vì bá tánh mà làm hết sức để giữ cho nước Sở còn”.

Quả nhiên ba năm sau, Ngũ Viên đem quân Ngô về đánh Sở. Vua Sở khi đó là Chiêu Vương nối ngôi Bình Vương, thua chạy phải trốn vào trong núi.

Thân Bao Tư thấy Ngũ Viên cường bạo, bèn lặn lội sang cầu cứu nước Tần, tâu với vua Tần rằng: “Nước Ngô vô đạo quân khỏe, người nhiều, sắp đánh cả thiên hạ, bây giờ mới bắt đầu đánh nước Sở tôi trước. Vua nước tôi phải chạy trốn, sai tôi đến cầu cứu thượng quốc”.

Vua nước Tần là Ai Công, bảo: “Ừ! Để từ từ rồi ta liệu. Ngươi hãy ra nhà trọ nghỉ ngơi ”.

Thân Bao Tư nói: “Nước tôi đang khốn đốn, phận tôi không nằm yên một chỗ mà nghỉ ngơi được”.

Nói đoạn, cứ đứng ở trước sân triều khóc lóc thảm thiết suốt bảy ngày đêm.

Ai Công thấy vậy cảm động, nói rằng: “Một nước có bầy tôi trung như thế, ta không cứu cũng không đành”. Rồi đem quân sang cứu nước Sở. Quân Ngô phải rút về.

Nước Sở được cứu, vua Chiêu Vương lập tức cho tìm Thân Bao Tư để thăng chức, thưởng công, thì không thấy đâu cả. Thân Bao Tư đã đi ẩn cư rồi. Trước khi đi, Thân Bao Tư có nói rằng:

-“Đi mượn quân Tần không phải vị thân; cứu dân cứu nước không phải vị danh. Bây giờ nước được thái bình dân được yên ổn rồi, thì ta còn cầu gì nữa?”

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Cogniview PDF2XL Enterprise 4.6.4.183 Chuyển PDF sang Excell
 • Sư tích chùa Trinh Nữ
 • Bất đẳng thức và một số vấn đề liên quan
 • DVDPean Pro v5.8.5 Build: 20090224
 • Tài liệu: Mẹo lập trình
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong sinh viên
 • [English Study] - Tiếng Anh cho ngành Luật: Legal English
 • |wps| Beautiful girls ♥_♥
 • K-Lite Codec / Mega Codec Pack 4.5.3 - xem phim mọi định dạng
 • Google Chrome 3.0.193.0 Dev

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?