Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

Toàn bộ các bài lab quản trỊ mạng(CD+DVD): mcsa+mcse+cisco(ccna+ccnp),linux

[ 2009-04-15 23:27:44 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

TẤT CẢ TÀI LIỆU VỀ MẠNG(Các bài lab:CD+DVD)
Bao gồm tổng hợp tất cả các chứng chỉ của Microsoft(MCSA,MCSE);cISCO(CCNA;CCNP..);Linux!...t ÀI LIỆU QUÝ!

PASS ALL: SOFTVNN.COM

LAB 1: Active Directory #1
Code:
http://www.megaupload.com/?d=UR6MJ4W7
http://www.megaupload.com/?d=UVIS1062
http://www.megaupload.com/?d=L1IDHFOY
http://www.megaupload.com/?d=37NI48L3
http://www.megaupload.com/?d=LS04GYQT
http://www.megaupload.com/?d=GM52PR12
http://www.megaupload.com/?d=5ECSU17Q
http://www.megaupload.com/?d=LC1PP7IV
http://www.megaupload.com/?d=Y0PYB1HZ
http://www.megaupload.com/?d=QP5P20J9
LAB 1 : Active Directory #2

Code:
http://www.megaupload.com/?d=1Y3TI0RY
http://www.megaupload.com/?d=P4NN4NHD
http://www.megaupload.com/?d=VVSU66TS
http://www.megaupload.com/?d=G5TW6C95
http://www.megaupload.com/?d=BLG7C84F
http://www.megaupload.com/?d=RXNOX3UQ
http://www.megaupload.com/?d=WR1UOWE0
http://www.megaupload.com/?d=E363X1LN
http://www.megaupload.com/?d=I88P7IIU
http://www.megaupload.com/?d=TSNMZQF1
1. TrainSignal Lab 2 (File Servers):
Code:
http://www.megaupload.com/?d=WQ0758K2
http://www.megaupload.com/?d=46TDO0Q7
http://www.megaupload.com/?d=73P2P8XV
http://www.megaupload.com/?d=OLUO4BGR
http://www.megaupload.com/?d=6II72JA8
http://www.megaupload.com/?d=SP3ENWHY
http://www.megaupload.com/?d=1E3M6S1M
http://www.megaupload.com/?d=OH5OTCMH
4. TrainSignal Lab 5 ( DHCP Servers )
Code:
http://www.megaupload.com/?d=3JWO2SIP
http://www.megaupload.com/?d=7ZBXOWRT
http://www.megaupload.com/?d=RCTLYTIZ
http://www.megaupload.com/?d=AUE7QFM9
http://www.megaupload.com/?d=WIBXLU7Z
http://www.megaupload.com/?d=WV5EHMA1
http://www.megaupload.com/?d=0TPYZ0S4
http://www.megaupload.com/?d=001PW4KD
http://www.megaupload.com/?d=NVD9LVO5
http://www.megaupload.com/?d=XWKXKVAU
http://www.megaupload.com/?d=VBYNCX0Y
http://www.megaupload.com/?d=F9W6ORU3
http://www.megaupload.com/?d=RKK91OJK
http://www.megaupload.com/?d=LJOO77LP
5. TrainSignal Lab 7 ( Internet Gateways )

Code:
http://www.megaupload.com/?d=8VF68EC3
http://www.megaupload.com/?d=40EC8AWI
http://www.megaupload.com/?d=YK0JVR8A
http://www.megaupload.com/?d=MP9OL4EM
http://www.megaupload.com/?d=JLPGKXQ9
http://www.megaupload.com/?d=VVI6CW3T
http://www.megaupload.com/?d=QDRTOWDC
http://www.megaupload.com/?d=YDBL178N
http://www.megaupload.com/?d=74MPH4NL
http://www.megaupload.com/?d=B2YXZZKG
http://www.megaupload.com/?d=11EUUTR5
6. TrainSignal Lab 8 ( Virtual Private Networks )
Code:
http://www.megaupload.com/?d=GUYJT3AO
http://www.megaupload.com/?d=WU84UXAG
http://www.megaupload.com/?d=QLLFBTU8
http://www.megaupload.com/?d=ZKLLBKX4
http://www.megaupload.com/?d=P3ELWTQG
http://www.megaupload.com/?d=KWM1F3HM
http://www.megaupload.com/?d=ME9XTTTC
http://www.megaupload.com/?d=IJPARZ22
http://www.megaupload.com/?d=9FN6DO0Y
http://www.megaupload.com/?d=Y69RAVX7
http://www.megaupload.com/?d=O4FAHTEH
7. TrainSignal Lab 9 ( Routers & Packet Filters )
Code:
http://www.megaupload.com/?d=0B83ABVA
http://www.megaupload.com/?d=F1AYP68S
http://www.megaupload.com/?d=NNHUW12O
http://www.megaupload.com/?d=FUNIEA3B
http://www.megaupload.com/?d=FTE8STWA
http://www.megaupload.com/?d=6ZRVN723
http://www.megaupload.com/?d=BBZN7V6K
8. TrainSignal Advanced Security Lab 12 (PKI, IPSec & EFS)
Code:
http://www.megaupload.com/?d=H5JL8X67
http://www.megaupload.com/?d=GZTQTG0R
http://www.megaupload.com/?d=2FQV2M03
http://www.megaupload.com/?d=ZVMESZ7Z
http://www.megaupload.com/?d=C6CX3XD2
http://www.megaupload.com/?d=SKU391JB
http://www.megaupload.com/?d=VLSXCGW9
http://www.megaupload.com/?d=PLAJE5U7
http://www.megaupload.com/?d=A835SNL3
http://www.megaupload.com/?d=V9RKLTIB
9. TrainSignal Lab15 ( Active Directory and Deploy Clients )

Code:
http://www.megaupload.com/?d=CMOTJNUG
http://www.megaupload.com/?d=2EP0AM6V
http://www.megaupload.com/?d=BM1A9564
http://www.megaupload.com/?d=KTEEM4PX
http://www.megaupload.com/?d=N2UNDLUK
http://www.megaupload.com/?d=803ORBHE
http://www.megaupload.com/?d=WBXJBMEZ
http://www.megaupload.com/?d=EABAO27E
http://www.megaupload.com/?d=R9LXPR3X
http://www.megaupload.com/?d=H1P2JUXO
http://www.megaupload.com/?d=RQ8FQ1GF
http://www.megaupload.com/?d=XX6BHISO
http://www.megaupload.com/?d=DF9PWFVY
12. TrainSignal Lab 22 ( Linux Networking): Fedora Core 2

CD1:
Code:
http://www.megaupload.com/?d=85583BE3
http://www.megaupload.com/?d=9EFFHP7N
http://www.megaupload.com/?d=1R0UET34
http://www.megaupload.com/?d=7HK3WAM7
http://www.megaupload.com/?d=YSUUQVBL
http://www.megaupload.com/?d=VNCS691W
CD2:
Code:
http://www.megaupload.com/?d=LOUM0CJD
http://www.megaupload.com/?d=3QU3VJHR
http://www.megaupload.com/?d=Z2E5ZE4B
http://www.megaupload.com/?d=8WK3RC5L
LAB 2 : Advanced Security
Code:
http://www.megaupload.com/?d=AC8X8TGE
http://www.megaupload.com/?d=AC8X8TGE
http://www.megaupload.com/?d=ATT5LD2U
http://www.megaupload.com/?d=3YMXSIXY
http://www.megaupload.com/?d=AD6YWF1F
http://www.megaupload.com/?d=EXU9NFUY
http://www.megaupload.com/?d=QH74G8DC
http://www.megaupload.com/?d=WWVM1VQO
http://www.megaupload.com/?d=TMP6E4I6
http://www.megaupload.com/?d=8UAMWC2Q
http://www.megaupload.com/?d=X4V63Z5D
LAB 3 : Cisco CCNP BCMSN1
Code:
http://www.megaupload.com/?d=K89KGI25
http://www.megaupload.com/?d=E6IFWNY6
http://www.megaupload.com/?d=XEU2RX4A
http://www.megaupload.com/?d=P8P0UKL6
http://www.megaupload.com/?d=WVZ3SHUX
http://www.megaupload.com/?d=YT5YNDTL
http://www.megaupload.com/?d=Z3WGOG9C
http://www.megaupload.com/?d=YDR2C5RZ
http://www.megaupload.com/?d=S84XRGDK
http://www.megaupload.com/?d=Y4TDA6VL
LAB 3 : Cisco CCNP BCMSN2
Code:
http://www.megaupload.com/?d=FW1CJXUJ
http://www.megaupload.com/?d=SBJYLHQD
http://www.megaupload.com/?d=RS1WB5M9
http://www.megaupload.com/?d=G9RHZDSB
http://www.megaupload.com/?d=BJV02DMV
http://www.megaupload.com/?d=RYJ13W21
http://www.megaupload.com/?d=X45JMS9W
http://www.megaupload.com/?d=MN8HAHMG
http://www.megaupload.com/?d=KAOHLZBK
http://www.megaupload.com/?d=QUXHPBHH
LAB 4 : Cisco CCNP BCRAN1
Code:
http://www.megaupload.com/?d=8YR8XBX0
http://www.megaupload.com/?d=5WUWVSMI
http://www.megaupload.com/?d=SARGUYD3
http://www.megaupload.com/?d=S3CA5E9J
http://www.megaupload.com/?d=PRQ0XM00
http://www.megaupload.com/?d=DKA2F5J6
http://www.megaupload.com/?d=SRC2V4FP
http://www.megaupload.com/?d=8HDTLY2T
http://www.megaupload.com/?d=EY3PNZF0
http://www.megaupload.com/?d=QO7SYWVZ
LAB 4 : Cisco CCNP BCRAN 2

Code:
http://www.megaupload.com/?d=3P8FOIUA
http://www.megaupload.com/?d=NBHIC08O
http://www.megaupload.com/?d=1YNCCJZ0
http://www.megaupload.com/?d=I2G9G770
http://www.megaupload.com/?d=DP40NJRE
http://www.megaupload.com/?d=0ZKHQTC7
http://www.megaupload.com/?d=NP0CS5NI
http://www.megaupload.com/?d=I1LE3KPY
http://www.megaupload.com/?d=PVQ1N0CK
http://www.megaupload.com/?d=9ABUQAC2

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • CEO ở Trung Quốc
 • [wps] ♥♥ Gấu iu ♥♥
 • Worm 3D : Những chiến binh sâu
 • [MU] bản Hack Speed của MU Bá Vương 29/07/2009
 • Code Tivi Online
 • Code Shop annacoco.com
 • Vẽ đường cho hươu chạy
 • [English Study] - Kaplan TOEFL iBT with CD-ROM 2008-2009 [Audio Books]
 • Gặp gỡ giữa đám đông
 • [English Study] - Better English Pronunciation

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?