Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

Danh sách các Hosting Free part2

[ 2011-01-01 21:05:59 | Tác giả: ninhcuong ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

Host without Ads -----
http://www.liquid2k.com/ (recommended)=3D20
http://www.brinkster.com/ (recommended)=3D20
http://www.demented.org/=3D20
http://www.cfm-resources.com/=3D20
http://www.digitalrice.com/=3D20
----- Host support PHP, 15-25 MB, MySQL, Some Ads -----=3D20
http://www.host.sk/ (no-ads)=3D20
http://www.php50.com/ (pop-up)=3D20
http://www.t35.com/ (pop-up)=3D20
http://www.clawz.com/ (banner)=3D20
http://www.tripod.co.uk/ (pop-up, MySQL included)=3D20
----- Large Host for files and FTP -----
http://www.freewebsites.com/=3D20
http://www.gizba.com/=3D20
http://www.webavenue.org/=3D20
http://www.hut.ru/=3D20
http://www.web1000.com/=3D20
http://www.phidji.com/ (100MB, no ads, ASP)
http://www.spacetowns.com/ ( 50 MB, no ad's )=3D20
http://www.freecoolpages.com/ ( 50 MB, PHP4 )=3D20
http://www.topcities.com/ ( 150MB )=3D20
http://www.nerocities.com/ ( 100MB, FTP, no ad's )=3D20
http://www.topzite.com/ ( 1000MB, FTP, no ad's, CGI )=3D20
http://www.tripod.co.uk/ ( 100MB, ad's )=3D20
http://www.mystigall.com/ (75MB, no ads, FTP, CGI)
http://www.webazn.net/ (50MB, no Ads)
----- Host Some ads, small MB -----
http://www.enjetek.com/ ( 15MB )=3D20
http://www.f2g.net/ ( 15MB, FTP, no ads, PHP4 )=3D20
http://www.geocities.com/=3D20
http://www.angelfire.com/=3D20
http://www.tripod.com/=3D20
http://www.topcities.com/=3D20
----- Host Support CGI for Ikonboard and YaBB, FTP -----=3D20
http://www.brinkster.com/ (no FTP, and no ads)=3D20
http://www.raketnet.nl/=3D20
http://www.cfm-resources.com/=3D20
http://www.aspfreeserver.com/=3D20
http://www.websamba.com/=3D20
----- Host >15MB, transfer 1GB/month, PHP, MySQL, CGI -----
http://www.port5.com/ ( 15MB, FTP, no ad's )=3D20
http://www.amzweb.net/signup.php (also offers ASP)=3D20
http://www.spaceports.com/=3D20
http://www.digitalrice.com/ (only 5 MB space)=3D20
http://www.portland.co.uk/ (only 100 MB transfer)=3D20
----- Host 20-30MB, PHP, MySQL, FTP -----=3D20
http://www.host.sk/ (no ads)=3D20
http://www.spaceports.com/=3D20
http://www.tripod.co.uk/=3D20
http://www.multimania.com/=3D20
http://www.amzweb.net/signup.php=3D20
http://www.web1000.com/ (use at your own risk! vious2=3D20
http://youthofamerica.org/ (20MB, browser noads RealVideo RealAudio
POP =3D
Email ASP SSI CGI-BIN)
http://www.t35.com/ ( 35MB, FTP, no ad's )=3D20
----- Host > 20MB , transfer unlimited, FTP -----=3D20
http://www.webavenue.org/ (no ads)=3D20
http://www.ghs20.com/ (no ads)=3D20
http://www.host.sk/ (no ads)=3D20
http://www.amzweb.net/signup.php=3D20
http://www.netfirms.com/=3D20
http://www.fateback.com/=3D20
http://www.barrysworld.com/ (35MB, no ads, fast, PHP)
" không cần nhiều dung lượng host, nhưng cần host không có quảng cáo "
http://www.liquid2k.com/ (recommended)
http://www.brinkster.com/ (recommended)
http://www.demented.org/
http://www.cfm-resources.com/
http://www.digitalrice.com/
-" host có support PHP và dung lượng khoảng 15-25 MB, chấp nhận 1 chút quảng cáo, nếu có mySQl thì quá tốt"
http://www.host.sk/ (no-ads)
http://www.php50.com/ (pop-up)
http://www.t35.com/ (pop-up)
http://www.clawz.com/ (banner)
http://www.tripod.co.uk/ (pop-up, MySQL included)
- " cần host có cho chứa các file lớn và FTP "
http://www.freewebsites.com/
http://www.gizba.com/
http://www.webavenue.org/
http://www.hut.ru/
http://www.web1000.com/
- " cần host 1 chút quảng cáo, dung lượng không cần nhiều "
http://www.geocities.com/
http://www.angelfire.com/
http://www.tripod.com/
http://www.topcities.com/
- " cần host có hỗ trợ CGI cho ikonboard hoặc yabb, có FTP thì rất tốt"
http://www.brinkster.com/ (no FTP, and no ads)
http://www.raketnet.nl/
http://www.cfm-resources.com/
http://www.aspfreeserver.com/
http://www.websamba.com/
-" cần host > 15MB, transfer 1GB/tháng, PHP, MySQL, CGI "
http://www.amzweb.net/signup.php (also offers ASP)
http://www.spaceports.com/
http://www.digitalrice.com/ (only 5 MB space)
http://www.portland.co.uk/ (only 100 MB transfer)
- ' cần host 20-30MB, PHP, MySQL, FTP"
http://www.host.sk/ (no ads)
http://www.spaceports.com/
http://www.tripod.co.uk/
http://www.multimania.com/
http://www.amzweb.net/signup.php
http://www.web1000.com/ (use at your own risk! vious2
- " cần host > 20MB , transfer unlimited, FTP "
http://www.webavenue.org/ (no ads)
http://www.ghs20.com/ (no ads)
http://www.host.sk/ (no ads)
http://www.amzweb.net/signup.php
http://www.netfirms.com/
http://www.fateback.com/
virtue.nu banner 100MB english FTP/FrontPage - subdomain
freehost.nu banner 5MB english Browser - /you
viaduk.net NO ADS! 5MB english Browser - /dir/you
freeshell.org NO ADS! 20MB english FTP CGI & PHP subdomain
liquid2k.com NO ADS! 25MB english FTP/Browser CGI-BIN /you
hostu4free.com NO ADS! 20MB english Browser Collection /you
sphosting.com popup/banner 35MB english Browser Collection /you
brinkster.com NO ADS! 30MB english Browser ASP,ASP.NET /you
cfm-resources.com banner 30MB english FTP - /you
freewebz.com NO ADS! 100MB english FTP CGI-BIN /you
aspfreeserver.com NO ADS! 100MB english FTP CGI & PHP /you
0catch.com banner 100MB english Browser - /you
100megsfree.com banner 100MB english FTP Collection /you
20megs.com banner 20MB english Browser Collection /you
50megs.com banner 50MB english Browser - /you
9cy.com banner 20MB english Browser - /you
angelcities.com banner 20MB english Browser Collection subdomain
anzwers.org banner UNLIMITED english FTP - /you
hometown.aol.com banner 25MB english Browser - /you
bobsville.com banner 12MB english Browser - /you
chattown.com banner 5MB english Browser - /you
crosswinds.net popup UNLIMITED english Browser - /you
dencity.com banner 20MB english Browser - /you
dingojunction.com banner 10MB english FTP ASP /you
dreamwater.com NO ADS! 50MB english Browser Collection /you
eccentrix.com popup/banner 25MB english Browser Collection /you
envy.nu popup/banner 100MB english FTP - /you
esmartstart.com banner 20MB english FTP - /you
fateback.com - 60MB english FTP - /you
host.sk NO ADS! 30MB other FTP CGI-BIN /you
finitesite.com textlink 15MB english Browser Collection /dir/you
folksites.com - 1MB english Browser Collection /you
formosa.cx banner 5MB chinese FTP CGI-BIN subdomain
fortunecity.com popup/banner 20MB english Browser Collection subdomain
free.fr NO ADS! 100MB french FTP Collection subdomain
freebox.com popup/banner 20MB english FTP - /you
freehomepages.com NO ADS! 50MB english Browser Collection /you
freepage.de banner 20MB german FTP/Browser Collection /you
freeservers.com banner 12MB english Browser Collection /you
freeweb.hu banner 999MB hungarian Email Collection subdomain
fw.cz banner 10MB czech FTP Collection /you
freewebsites.com banner 50MB english FTP CGI-BIN /you
galore.com banner - english Browser - /dir/you
gizba.com - 500MB english Browser Collection /you
graffiti.net - 20MB english Browser - /you
gurl.com topbanner 20MB english Browser - /you
nowehg.hoga.pl banner 50MB polish FTP/FrontPage CGI & PHP /you
entry.home.ch banner 50MB french FTP - /you
hostu4free.com NO ADS! 20MB english Browser Collection /you
htmlpublishing.com textlink 5MB english Browser - /dir/you
icq.com banner 20MB english Browser - subdomain
indosentris.net banner 10MB english Browser CGI & SSL subdomain
infhost.com banner 10MB english Browser Collection /dir/you
intercosmos.com popup/banner 25MB english FTP - subdomain
internations.net textlink 100MB english Browser - /you
maxi-web.net banner 10MB english FTP/Browser/FrontPage PHP & MySQL /you
megspace.com NO ADS! 50MB english Browser Collection /you
netcolony.com popup/banner 100MB english Browser Collection /you
netfirms.com banner 20MB english FTP/Browser CGI-BIN subdomain
netomia.com popup/banner 60MB english Browser Collection /you
home.netscape.com topbanner 11MB english FTP/Browser Collection /you
oamweb.com banner 5MB english Browser Collection /you
ournet.md - 2MB other FTP - /you
pegacity.it banner 1MB italian FTP - /you
personales.com textlink 30MB spanish FTP/Browser Collection /you
phatstart.net banner 5MB english Browser Collection /you
free.polbox.pl banner 2MB polish FTP Collection /you
polbox.com banner 2MB english FTP Collection /you
free.prohosting.com banner 50MB english FTP CGI-BIN /you
freecoolpages.com banner 10MB english FTP - /you
homepages.rediff.com button 10MB english Browser Collection /you
sitepalace.com NO ADS! 8MB english Browser Collection /you
spaceports.com popup/banner UNLIMITED english Browser CGI,PHP,MySQL subdomain
spanweb.spancity.com banner 999MB english Browser - subdomain
sphosting.com popup/banner 35MB english Browser Collection /you
stormloader.com banner 50MB english Browser Collection /you
topcities.com banner 150MB english FTP/Browser Collection subdomain
tbns.net popup 20MB english Browser Collection /you
thethai.net watermark 25MB other FrontPage Collection subdomain
timecities.com topbanner 15MB english Browser - /dir/you
myweb.vector.ch NO ADS! 1MB french FTP Collection subdomain
virtualave.net popup/banner 50MB english FTP/Browser/FrontPage CGI-BIN /you
vr9.com banner 5MB english FTP CGI-BIN subdomain
www1.websamba.com banner 30MB english FTP ASP /you
world-free.com NO ADS! 15MB english Browser Collection /you
worldzone.net footbanner 50MB english Browser - /dir/you
xoasis.com - 20MB english Browser CGI & PHP subdomain
yoogo.com banner 20MB english Browser Collection /you

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Phân phối thùng phuy uy tín
 • Vũ trụ trong một vỏ hạt
 • Lộ diện các team tham gia King of FPS
 • Thi Thử ĐH Sinh
 • Ảnh vui: Hình ảnh ngộ nghĩnh về động vật (tt)
 • WYSIWYG Web Builder 6.1.01
 • UltraISO Premium Edition v9.3.2.2656 Retail
 • [D-link] Hikaru kỳ thủ cờ vây - 33 tập
 • Graffiti Vector - bộ font chữ cực đẹp
 • Tổng hợp Detective Conan

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?