Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

4×4 Hummer 2009

[ 2009-08-27 04:49:04 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

12bmemory.tk http://i39.tinypic.com/2nl7qq0.jpg
12bmemory.tk http://i40.tinypic.com/b4g9qv.jpg
Release name: 4×4 Hummer-SKIDROW
Size: 2.71 GB
Filename: sr-4humm
Language: ENG
Published by: Electronic Arts
Developed by: EA Redwood Shores
Release Date: April 7, 2009
Minimum System Requirements
* Operating System: Windows XP/ Vista
* Processor: Pentium IV, 2,4 GHz
* Memory: 512 MB RAM
* Video card: 256 MB RAM, DirectX 9.0-compatible
* Sound card: DirectX 9.0-compatible
* Hard disc: 6 GB of HDD space available
* CD ROM: DVD-ROM
Recommended System Requirements
* Operating System: Windows XP/ Vista
* Processor: Intel Core 2 Duo 3 GHz or AMD Athlon 64 X2 4200+
* Memory: 2 GB RAM
* Video card: 256 MB RAM, DirectX 9.0-compatible
* Sound card: DirectX 9.0-compatible
* Hard disc: 6 GB of HDD space available
* CD ROM: DVD-ROM
12bmemory.tk http://vinashare.net/forum/images/MF.png
Quote:
1.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?n2omwjyyqwm][color=#000000]http://www.mediafire.com/?n2omwjyyqwm[/color][/url]
2.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?mt3wyiogzzz][color=#000000]http://www.mediafire.com/?mt3wyiogzzz[/color][/url]
3.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?mjzajtz52kf][color=#000000]http://www.mediafire.com/?mjzajtz52kf[/color][/url]
4.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?tkhjo02uj3j][color=#000000]http://www.mediafire.com/?tkhjo02uj3j[/color][/url]
5.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?rhzfxndx0qy][color=#000000]http://www.mediafire.com/?rhzfxndx0qy[/color][/url]
6.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?wrmnnmgzhmn][color=#000000]http://www.mediafire.com/?wrmnnmgzhmn[/color][/url]
7.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?gygm3hocmmi][color=#000000]http://www.mediafire.com/?gygm3hocmmi[/color][/url]
8.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?24mkjyz5nym][color=#000000]http://www.mediafire.com/?24mkjyz5nym[/color][/url]
9.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?ywddkmjmwdt][color=#000000]http://www.mediafire.com/?ywddkmjmwdt[/color][/url]
10.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?0tywuiymwbm][color=#000000]http://www.mediafire.com/?0tywuiymwbm[/color][/url]
11.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?ennqzweqmgi][color=#000000]http://www.mediafire.com/?ennqzweqmgi[/color][/url]
12.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?ojhzejtimu3][color=#000000]http://www.mediafire.com/?ojhzejtimu3[/color][/url]
13.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?dkwyqnqjmdw][color=#000000]http://www.mediafire.com/?dkwyqnqjmdw[/color][/url]
14.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?oliggog1zkw][color=#000000]http://www.mediafire.com/?oliggog1zkw[/color][/url]
15.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?ozyytyzmdyb][color=#000000]http://www.mediafire.com/?ozyytyzmdyb[/color][/url]
16.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?hm2izkxejny][color=#000000]http://www.mediafire.com/?hm2izkxejny[/color][/url]
17.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?0m4cmddkydn][color=#000000]http://www.mediafire.com/?0m4cmddkydn[/color][/url]
18.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?dmaqozmduoj][color=#000000]http://www.mediafire.com/?dmaqozmduoj[/color][/url]
19.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?hziwzmzzizn][color=#000000]http://www.mediafire.com/?hziwzmzzizn[/color][/url]
20.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?yjzzwtgdj4j][color=#000000]http://www.mediafire.com/?yjzzwtgdj4j[/color][/url]
21.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?ytwztzrztnt][color=#000000]http://www.mediafire.com/?ytwztzrztnt[/color][/url]
22.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?oi5dtvyjmyt][color=#000000]http://www.mediafire.com/?oi5dtvyjmyt[/color][/url]
23.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?fwr2zmjj5mm][color=#000000]http://www.mediafire.com/?fwr2zmjj5mm[/color][/url]
24.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?yz1gjjmwj2j][color=#000000]http://www.mediafire.com/?yz1gjjmwj2j[/color][/url]
25.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?x23zgdzljze][color=#000000]http://www.mediafire.com/?x23zgdzljze[/color][/url]
26.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?ckkqmcejmly][color=#000000]http://www.mediafire.com/?ckkqmcejmly[/color][/url]
27.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?me2y1zqldim][color=#000000]http://www.mediafire.com/?me2y1zqldim[/color][/url]
28.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?mmmtmyhglc2][color=#000000]http://www.mediafire.com/?mmmtmyhglc2[/color][/url]
29.- [url=http://lik.cl/?http://www.mediafire.com/?zzmmy3ddj2n][color=#000000]http://www.mediafire.com/?zzmmy3ddj2n[/color][/url]
12bmemory.tk http://vinashare.net/forum/images/MU.png
Quote:
1.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=ROV4W6A7][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=ROV4W6A7[/color][/url]
2.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=U7436C30][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=U7436C30[/color][/url]
3.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=CIUF5B4N][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=CIUF5B4N[/color][/url]
4.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=6DBRJ3BG][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=6DBRJ3BG[/color][/url]
5.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=FWHH8BGL][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=FWHH8BGL[/color][/url]
6.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=3UUJ00ZN][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=3UUJ00ZN[/color][/url]
7.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=3K3MTRDA][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=3K3MTRDA[/color][/url]
8.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=JJQXDRIJ][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=JJQXDRIJ[/color][/url]
9.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=BTPSO915][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=BTPSO915[/color][/url]
10.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=WNQ4SIJX][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=WNQ4SIJX[/color][/url]
11.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=74EO62CN][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=74EO62CN[/color][/url]
12.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=S5III4K0][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=S5III4K0[/color][/url]
13.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=MAS9LWK6][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=MAS9LWK6[/color][/url]
14.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=ULPI31JH][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=ULPI31JH[/color][/url]
15.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=3AZXL2KI][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=3AZXL2KI[/color][/url]
16.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=SDEA14OU][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=SDEA14OU[/color][/url]
17.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=E1G965ML][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=E1G965ML[/color][/url]
18.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=BKLE9LZ4][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=BKLE9LZ4[/color][/url]
19.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=MNU3JR85][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=MNU3JR85[/color][/url]
20.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=Y0BAZAKC][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=Y0BAZAKC[/color][/url]
21.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=SAFFI1T0][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=SAFFI1T0[/color][/url]
22.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=N5HEJ0M7][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=N5HEJ0M7[/color][/url]
23.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=PNP32084][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=PNP32084[/color][/url]
24.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=PM2G6107][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=PM2G6107[/color][/url]
25.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=FMFZEHYE][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=FMFZEHYE[/color][/url]
26.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=Z5RQDOER][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=Z5RQDOER[/color][/url]
27.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=50ZZKZ03][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=50ZZKZ03[/color][/url]
28.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=U1R4I5A2][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=U1R4I5A2[/color][/url]
29.- [url=http://lik.cl/?http://www.megaupload.com/?d=3I2QTXOS][color=#000000]http://www.megaupload.com/?d=3I2QTXOS[/color][/url]

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Tổng hợp các Ebook về Thương Mại Điện Tử
 • [Icon-Img] PSD Template 2009 DVD1 Part1
 • Câu Chuyện tình cảm của Les
 • "Người khổng lồ" của Volkswagen
 • Lọt vào mắt
 • Apex Video Converters Collection
 • [Truyện Ma] Người bạn ma
 • Portable FairStars Recorder 3.25 - Phần mềm ghi âm chuyên nghiệp
 • Yves Saint Laurent: Người theo đuổi sự nổi tiếng và sang trọng
 • Shop máy tính Tín Thành Đạt

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?