Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!
Bài Viết Chú Ý

Một số wallpaper cực đẹp đây

[ 2009-08-25 08:39:51 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

Extraordinary Clouds
80 IMGs l 87MB
12bmemory.tk http://img81.imageshack.us/img81/262/csextraocloudszh7.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/70071574/Walls-Extrao_Clouds.rar[b]X-ray Wallpapers[/b]
20 IMGs l 2.1 MB
12bmemory.tk http://img145.imageshack.us/img145/1629/cswallsxraysry2.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/70070833/Walls-x-rays_x20.rar[b]Mills Wallpapers[/b]
16 IMGs l 9.4 MB
12bmemory.tk http://img165.imageshack.us/img165/3610/cswallsmillsaj8.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/70070869/Walls-Mills.zip[b]Fantasy Flowers Wallpapers[/b]
25 JPG | 1920x1200 | 7.75 МB
12bmemory.tk http://img138.imageshack.us/img138/4575/cswallsfantasyflowerni0.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/70070854/Walls-FlowFantWalls.rar[b]Experiment Wallpapers[/b]
18 IMGs l 1600х1200, 1920х1200, 2560х1600 l 15.9MB
12bmemory.tk http://img86.imageshack.us/img86/6240/cswallsexperiment1rb1.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/70070929/Walls-Experiment_Walls.zip[b]Birds Wallpapers HQ[/b]
134 JPG | 1600x1200 | 28.3 МB
12bmemory.tk http://img140.imageshack.us/img140/2125/cswallsbirdshqwo6.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/70071043/Walls-BirdsHQ.rar
Summer Drinks Wallpapers
33 HQ JPG l 1600 x 1200 l 5.85 MB
12bmemory.tk http://img517.imageshack.us/img517/5333/cswallssummerdrinksap0.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/70070849/Walls-Summer_drinks.rar
Wonderful Places Wallpapers
50 IMGs l 1600x1200 l 21 MB
12bmemory.tk http://img458.imageshack.us/img458/6901/cswallswonderfulplacesrf7.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/70070990/Walls-Wonderful_places.zip
3D Objects Wallpapers
12bmemory.tk http://img292.imageshack.us/img292/167/cswalls3dobjectsft0.jpg
32 IMGs l 1600x1200 l 3.1MB
Code:http://rapidshare.com/files/70070840/Walls-3D_objects.rar[b]Reborn Wallpapers[/b]
2560 x 1600 (Wide) & 1600 x 1200 (Standard) | 6.7MB
12bmemory.tk http://img527.imageshack.us/img527/4218/wallstravelrebornwallssb1.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/70070853/Walls-Travel----Reborn.rar

Planet Wallpapers
12bmemory.tk http://img521.imageshack.us/img521/8029/cswallsplanetsri7.jpg

Code:http://rapidshare.com/files/54639257/Walls-Planets.rar[b]Color Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://img339.imageshack.us/img339/5064/cswallscolorwallshr6.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/54639190/Walls-ColorWallPP.rar[b]Space Art Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://img441.imageshack.us/img441/2663/cswallsspacearttc0.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/54639835/Walls-SpaceArt.rar[b]Smile Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://img504.imageshack.us/img504/9412/cssmileswallpapersga9.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/54009821/Walls-Smilies-Wallpapers.rar[b]Transfomers Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://img139.imageshack.us/img139/6955/transformers2csuu4.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/54011391/Transformers2.rar[b]Wallpapers Mania Vol 36-46[/b]
12bmemory.tk http://img526.imageshack.us/img526/1815/wallppmaniavol3646ka1.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/55070227/WallPP_Mania_vol36-46.rar[b]3D Animals Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://img510.imageshack.us/img510/9219/csanimal3dwallsox1.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/55066402/3D_Animal_Wall.rar[b]Radiant Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://img233.imageshack.us/img233/5504/cswallsradiantaj3.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/55065125/Walls-RadiantWalls.rar[b]Dreamy_World Dual Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://img254.imageshack.us/img254/9485/cswallsdreamworlddualdo7.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/55063215/Walls-Dreamy_World_DUAL.rar[b]Ultra High Resolution Images for Valentine's Day[/b]
13 JPG | 1600*1200 | 8.5 MB
12bmemory.tk http://pixhost.eu/avaxhome/avaxhome/2007-04-18/ValentineWTs_Day_E10X_copy.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/55060242/Valentine_s_Day.rar

Unique Wallpaper Series #1
12bmemory.tk http://i303.photobucket.com/albums/nn142/coder32/TEM-2008/UWPS_1.jpg
32 JPEG Wallpapers | 1024×768 - 1280×1024 - 1600×1200 | 8.7 MB
Code:http://rapidshare.com/files/135948583/Unique.Wallpaper.Series.1.rar[b]Unique Wallpaper Series #2[/b]
12bmemory.tk http://i303.photobucket.com/albums/nn142/coder32/TEM-2008/UWPS_2.jpg
41 JPEG Wallpapers | 1024×768 - 1280×1024 - 1600×1200 - 2020×1070 | 9.3 MB
Code:http://rapidshare.com/files/135948585/Unique.Wallpaper.Series.2.rar[b]Unique Wallpaper Series #3[/b]
12bmemory.tk http://i303.photobucket.com/albums/nn142/coder32/TEM-2008/UWPS_3.jpg
50 JPEG Wallpapers | 1024×768 - 1280×1024 - 1600×1200 - 2020×1070 | 10 MB
Code:http://rapidshare.com/files/135948586/Unique.Wallpaper.Series.3.rar[b]Unique Wallpaper Series #4[/b]
12bmemory.tk http://i303.photobucket.com/albums/nn142/coder32/TEM-2008/UWPS_4.jpg
32 JPEG Wallpapers | 1024×768 - 1280×1024 - 1600×1200 | 12.59 MB
Code:http://rapidshare.com/files/135948601/Unique.Wallpaper.Series.4.rar[b]Unique Wallpaper Series #5[/b]
12bmemory.tk http://i303.photobucket.com/albums/nn142/coder32/TEM-2008/UWPS_5.jpg
30 JPEG Wallpapers | 1024×768 - 1280×1024 - 1600×1200 - 1920×1200 | 15.2 MB
Code:http://rapidshare.com/files/135948616/Unique.Wallpaper.Series.5.rar[b]Unique Wallpaper Series #6[/b]
12bmemory.tk http://i303.photobucket.com/albums/nn142/coder32/TEM-2008/UWPS_6.jpg
20 JPEG Wallpapers | 1024×768 - 1280×1024 - 1600×1200 - 1920×1440| 5.6 MB
Code:http://rapidshare.com/files/135948565/Unique.Wallpaper.Series.6.rar[b]Cartoon Walls! [/b]
27,00 MB Mixed cartoons in great quality and in different resolutions.
12bmemory.tk http://img231.imageshack.us/img231/4751/disney6esd1ie8.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/135948628/Cartoons.rar[b]Best Flowers - 71 pxs - 18..3MB[/b]
12bmemory.tk http://img66.imageshack.us/img66/2491/hua006zv9.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/135951691/Flowers.rar[b]Nature[/b]
53 cool images 1600 x 1200 - 27MB
12bmemory.tk http://www.sharez.biz/files/z1wax482xlvd5nknrl5r.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/135948632/Nature3.rar[b]Pixwall[/b]
9.4MB - 30px
12bmemory.tk http://img297.imageshack.us/img297/4434/12pix21sq2.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/135951647/PIXPack.rar

51 High Quality Desktop Wallpapers
51 JPG | 1280x1024 - 3200x1200 | 24 M6
12bmemory.tk http://farm4.static.flickr.com/3254/2531304455_f668af68d8.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/135952767/High_Quality_Desktop_Wallpapers__3.rar
password: dcoder405Fantasy Flowers Wallpapers
25 JPG | 1920x1200 | 7.75 МB
12bmemory.tk http://i65.photobucket.com/albums/h239/prescott_nvd/cswallsfantasyflowerni0.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/135951857/Walls-FlowFantWalls.rar[b]DragonBall Wallpapers (DB & DBZ)[/b]
12bmemory.tk http://img206.imageshack.us/img206/989/dragonball11024pz9.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/135989474/Walls-Dragon.Ball.rar[b]St. Valentine Love Cards[/b]
12bmemory.tk http://img181.imageshack.us/img181/2264/wallsvalentinelcyi2.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/136057277/Valentine_love_cards.rar[b]Backgrounds Collection[/b]
12bmemory.tk http://img291.imageshack.us/img291/9623/wallsbackcollectionswv7.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/136060961/Walls-BackCollection.rar[b]100 Games Wallpapers HQ[/b]
12bmemory.tk http://img167.imageshack.us/img167/4192/wallsgames100ar0.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/136064683/Walls-100Games.rar
Ultrawide Wallpapers
12bmemory.tk http://img292.imageshack.us/img292/6926/ultrawideaq2.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/55064069/Wallpapers_-_UltraWide_3840x1024.zip[b]Summer's Shine Wallpapers[/b]
49 imgs l 1900x1200 l 10MB
12bmemory.tk http://img205.imageshack.us/img205/6937/cswallssummersshinewb8.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/55060244/Walls-Summer_s_Shine.rar[b]Flowers Wallpapers[/b]
132 IMGS l 1600x1200 l 50MB
12bmemory.tk http://img479.imageshack.us/img479/5726/1189154854flow4jpg50982gw7.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/55060467/Walls-Flowers.HQ.132jpg.rar[b]Transfomers Wallpapers 3[/b]
12bmemory.tk http://img228.imageshack.us/img228/9606/transformers3csqo4.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/55061108/Walls-Transformers_P3.rar

HQ Picture with FX effet | hight Resolution 300dpi | 66 Files JPEG
12bmemory.tk http://img293.imageshack.us/img293/416/2fl0swuu3mj7hnhakrpvbb8.jpg

Code:http://rapidshare.com/files/141701783/HQ-Pictures.rar[b]3D Wallpapers Pack[/b]
12bmemory.tk http://img291.imageshack.us/img291/3442/2a5cbaa85ec4dc0.jpg
55 JPG | 1024x768 - 1600х1200| 12MB
Code:http://rapidshare.com/files/141699387/3Dwallnice.rar
Revours Wallpaper Pack
12bmemory.tk http://img225.imageshack.us/img225/8631/ad4b56a9cacc605d197d0b7ci8.jpg
16 JPG l 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1200 l 10.4MB
Code:http://rapidshare.com/files/141697571/Revours_Wallpaper_Pack.rarWeapon Wallpapers
12bmemory.tk http://www.part.lt/img/a3317ab567425fccf5fe241d7f7866dd500.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/141700742/WP_Weapon.zip[b]Wallpapers - SloggiGirls[/b]
18 jpg | 1280*960 to 1600*1200 | 5.55 MB
12bmemory.tk http://i37.tinypic.com/b46pzk.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/141703300/Sloggi.rar
High Quality Desktop Wallpapers #1
37 images | 1280x960 and 3600x2400 | 28 Mb

Code:http://rapidshare.com/files/141707174/HQDW1.rar
Sexy 3D Wallpapers
12bmemory.tk http://www.imgnet.tk/images/8kn7y7ku83e8ojkl448.png
Code:http://rapidshare.com/files/141715249/3DSexyWoman.rar[b]Maxim Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://i37.tinypic.com/opvko9.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/144037661/MAXIMWallpapers.rar[b]Cars Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://fotosigis.xz.lt/Nuotraukos/1c4e68268ec9.jpg
60 | 1280x1024.
Code:http://rapidshare.com/files/144037687/auto.rar[b]Fire Water Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://img34.picoodle.com/img/img34/4/5/21/f_collage2m_6649d2e.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/144037663/FireWater_Wall.rar--> het 10 cai
Butterflies Wallpapers
12bmemory.tk http://i017.radikal.ru/0801/37/261248899d24.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/144037717/farfalle2.rar[b]Wallpaper Pack - Great Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://i19.tinypic.com/8elp2s1.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/144042478/Great_Wallpapers.rar[b]Pixeldestiny Planets Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://i11.tinypic.com/6o2y60z.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/144042485/Pixeldestiny_Planets_Wallpapers.rar[b]Sci-fi Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://i210.photobucket.com/albums/bb40/silver107/file_1580463.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/144042516/Sci_fi_wall-s4l.rar[b]Gold Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://i31.tinypic.com/2uff0qt.jpg
50 JPG | 1024x768 - 1600x1200 | 29.5 MB
Code:http://rapidshare.com/files/144042528/Gold_Wallpapers.rar

FIRE Abstraction JPG|2160X3840|933dpi|6mb
12bmemory.tk http://i34.tinypic.com/1zqzwi9.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/152293284/fire-abstraction.rar
37 HQ Cool Wallpapers | 1680x1200 | 14.6 MB
12bmemory.tk http://i27.tinypic.com/29dcn06.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/152295250/HQCoolWallpapers.rar[b]50 Universe Artistic Wallpapers HD 1600 X 1200[/b]
12bmemory.tk http://i38.photobucket.com/albums/e124/lolomaster/Universe.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/181258360/UAWHD.zip
http://www.megaupload.com/?d=DOHZP3CP[b]Maps texture [3660X2440 | 20 Images | 24MB][/b]
12bmemory.tk http://pic.ipicture.ru/uploads/090105/thumbs/XjJaMhQMcI.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/201564739/M_text.rar
60 Sexy Anime Girls HD Wallpapers 1600 X 1200
12bmemory.tk http://i38.photobucket.com/albums/e124/lolomaster/anime.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/201565682/60SyAnimeGirlsHD_Wall.zip--> het 5 cai 12bmemory.tk http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Girls HD Wallpaper Collection
12bmemory.tk http://i44.tinypic.com/2j1odvc.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/201564073/GirlsHD_Wall.zip[b]3D Animals[/b]
12bmemory.tk http://i44.tinypic.com/b565at.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/201565736/3DAnimals.zip
3D Glass Imaginations Wallpapers [1600x1200] HD Collection
12bmemory.tk http://i37.tinypic.com/24n4g0y.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/201568930/3DGlassImaginations_Wall.zip[b]White X-mas[/b]
12bmemory.tk http://i44.photobucket.com/albums/f19/linh1991/collage-2.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/201567093/w_xmas.rar
Water set[/COLOR][/SIZE] [32 Images | 3500x2480 | 30MB]
12bmemory.tk http://pic.ipicture.ru/uploads/090102/thumbs/F6VtTCQnB7.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/201569526/W_set.rar
HQ Wallpapers Collection 3D - Perspective [61 JPG | 1600x1200 | 10 MB]
12bmemory.tk http://i38.tinypic.com/eve58l.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/201568052/HQWallpapersCollection3D.rar[b]New year [EPS | 8 Files | 7.6 Mb] [/b]
12bmemory.tk http://i38.tinypic.com/21o4jts.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/201571064/Newyear_v2.rar[b]Wallpaper of the zodiac[/b] JPG | 1600 X 1200 |
12bmemory.tk http://i42.tinypic.com/i29376.jpg
12bmemory.tk http://i39.tinypic.com/28stvu1.jpg
12bmemory.tk http://i24.tinypic.com/4lsw1g.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/201578558/Zodiac_Wallpapers.rar---> 10 cai nua 12bmemory.tk http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Aero Wallpaper Pack 30 High Quality Wallpapers | 1933x1333 | 14.1 mb
12bmemory.tk http://i231.photobucket.com/albums/ee142/neilbla/8c2e7e1f2bf380bcda1426ffk1.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/201861963/Aero_Wall.rar[b]Final Fantasy IX Visual Arts Collection | 123 mb[/b]
12bmemory.tk http://i140.photobucket.com/albums/r5/Klown79/ffix.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/201866218/fan9vc.part1.rar
http://rapidshare.com/files/201866034/fan9vc.part2.rar[b]Heart Picture[/b]
12bmemory.tk http://img511.imageshack.us/img511/866/heartpicturecollectionsim7.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/201898143/heart_pic.part1.rar
http://rapidshare.com/files/201898066/heart_pic.part2.rar[b]New 3D Smileys 405 GIF | 12.67 MB [/b]
12bmemory.tk http://i33.tinypic.com/rctthi.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/201961512/3DSm.rar

3D Character HD Wallpapers
12bmemory.tk http://i541.photobucket.com/albums/gg384/kunkun8989/pb2/pb3/s1q7av.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203554867/3D_CharHDWall.rar[b]100_Disney_Classics_Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://2.bp.blogspot.com/_8KJO31tiz3E/SXG8hzLTIwI/AAAAAAAAAVU/YQumWc41yyw/s400/000a96f8.jpeg
Code:http://rapidshare.com/files/203555340/DisneyClassics_Wall.rar[b]Abstract_Landscapes_Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/30/05/68531238410479.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203560483/Abstract_Landscapes_Wall.rar[b]Final_Fantasy_-_Wallpaper_Pack_Widescreen[/b]
Code:http://rapidshare.com/files/203561413/FFWallPack.rar[b]Amazing_Digital_Universe_HD_Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/30/05/69561238410495.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203562626/Amazing_Digital_Universe_Wall.rar[b]Amazing_HD_Abstract_Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://i40.tinypic.com/142fpy0.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203563778/Amazing_HDAbstract_Wal.rar[b]Flower Collection[/b]
12bmemory.tk http://i28.tinypic.com/347ej9c.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203566704/Flower_Coll.rar[b]Game Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://i43.tinypic.com/2ry54eg.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203806967/Game_Wall1.rar
http://rapidshare.com/files/203807636/Game_Wall2.rar.
Kristin Kreuk (Lana Lang - Smallville) 62 FULL HD wallpapers
12bmemory.tk http://i38.tinypic.com/2hs8chj.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203808769/kk.rar[b]Weapon wallpaper collection [/b]
12bmemory.tk http://i85.photobucket.com/albums/k48/hailuasg/Pictures/Capture2.jpg
12bmemory.tk http://i85.photobucket.com/albums/k48/hailuasg/Pictures/Capture1.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203810751/GunWall1.rar
http://rapidshare.com/files/203811713/GunWall2.rar[b]Creative Wallpapers 40 pics | 1680*1050 | 19.8 MB[/b]
12bmemory.tk http://www.pic4u.us/images/hhw40o63c13gjsfxx1vk.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203812619/Creative_Wall.rar[b]The Way Wallpaper Pack~ [/b]
12bmemory.tk http://i67.photobucket.com/albums/h309/tunezEre/WBB%20Pics/2454510010_93899f9a80.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203812605/TheWay_Wall.rar[b]Jojo wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://www.messengermods.com/data/media/4/jojo_desktop1_800x600.jpg
Code:htp://rapidshare.com/files/203813398/JoJo.rarTrees - Wallpaper HQ
12bmemory.tk http://i9.tinypic.com/6keev0n.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203818335/Trees_-_Wall.rar[b]Hackers Wallpaper[/b]
12bmemory.tk http://i25.tinypic.com/2ltob9x.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203820043/Hackers_Wall.rarPassword : wrz.ro
Graphics WallPapers
12bmemory.tk http://i29.tinypic.com/flizqp.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203822204/GraWall.rar[b]New Themes for Windows XP (2008)[/b]
12bmemory.tk http://i159.photobucket.com/albums/t151/cyberserg/5e5a15b95e1f.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203823229/New_Themes_for_XP.rar[b]40 HQ Game Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://i28.tinypic.com/j17es4.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203824037/40HQGAMESWall.rar[b]79 3D Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://i25.tinypic.com/ounqf8.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203824386/793d_Wall.rar[b]Pussycat Dolls _ Wallpapers HQ.[/b]
12bmemory.tk http://static.desktopnexus.com/wallpapers/67546-bigthumbnail.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203824597/Pd_wals.rar[b]Seasons Wallpapers [/b]12 Images | 1920×1200 | 11.8 MB
12bmemory.tk http://i30.tinypic.com/29ggbar.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203824896/Seasons_Wall.rar[b]Fantasy Girls Wallpapers[/b] | 26 JPEG Images | 1024 x 768 | 1600 x 1200 | 6.51 MB
12bmemory.tk http://www.alltollz.org/images/stories/Graphics/fantasy_girls_wallpapers.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203826915/fg_wall.rar[b]Ultrawide Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://img292.imageshack.us/img292/6926/ultrawideaq2.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203827245/UltraWide_wall.rar[b]Kagaya Wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://i32.tinypic.com/2cxjejl.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203830872/Kagaya_wall.rar[b]BMW Wallpapers Pack [/b]| 119 JPG | 1024×768…1600×1200 | 19,1Mb
12bmemory.tk http://kepfeltoltes.pirateclub.hu/pics/bmwpack.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/203848777/BMW_Pack_wall.rar
Pass kodax

Eyes Wallpapers
12bmemory.tk http://i40.tinypic.com/vy63pl.jpg

Code:http://rapidshare.com/files/228546245/eyes_wall.rar[b]HQ MAGIC WALLPAPERS[/b]
12bmemory.tk http://i42.tinypic.com/nxkug2.png
Code:http://rapidshare.com/files/228552886/Magic_wall.rar[b]Cool Desktop Wallpapers [/b]
12bmemory.tk http://4share.ws/images/20090418/pdzc9ss19/25-desktops.jpg
25 jpg wallpapers | 1024x768 ~ 2560x1024 | 24.63 MB
Code:http://rapidshare.com/files/228556699/cool_wall.rar[b]LAST WORLD WALLPAPERS [/b]
12bmemory.tk http://i42.tinypic.com/6fwawn.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/228561678/lastworld_wall.rar[b]Amazing Earth HQ Wallpapers [/b]
12bmemory.tk http://i39.tinypic.com/zxjok7.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/232766555/Earth_walls.rar[b]Collection wallpapers[/b]
12bmemory.tk http://www.freeimageload.com/images/9t9dpq1kzuxa3w3y0kg6.jpeg
Code:http://rapidshare.com/files/232765687/Collection_wallpapers73.rar[b]Cool Backgrounds Wallpapers[/b]
JPG | 14 Pics | 1920x1200 | 7,99 mb
12bmemory.tk http://i44.tinypic.com/2mqnn00.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/235816755/Cool_Bg_wall.rar[b]Best Abstract Wallpapers [/b]
60 JPG | 1280x1024~1920x1200 pix | 29Mb
12bmemory.tk http://g.imagehost.org/0887/Untitled-1.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/235826745/Best_Abs_Wall.rar[b]Windows 7 wallpaper pack[/b]
36 Wallpapers | 32MB | 1920×1200 HD Wide
12bmemory.tk http://i39.tinypic.com/t8q9vb.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/235832662/win7wall.rar
Street 3D
12bmemory.tk http://www.fototube.pl/pictures/street_artbestlx0113430x336.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/235828533/street3d.rar
3D Wallpapers
12bmemory.tk http://i728.photobucket.com/albums/ww281/soft4all/DL4ALL1/3DWallpaper.jpg

Code:http://rapidshare.com/files/235832589/3-dwalls.rar[b]Tigaer Hecker[/b]
70 jpg | 1680x1050 | 21.2 MB | RS/HF
12bmemory.tk http://i728.photobucket.com/albums/ww281/soft4all/DL4ALL1/Tigaer-Hecker.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/235834905/Tigaer_Hecker.rar[b]Breathtaking Landscapes[/b]
42 jpg | 1280x800 pixels | 21.53 MB | RS/HF
12bmemory.tk http://i728.photobucket.com/albums/ww281/soft4all/DL4ALL1/Breathtaking-Landscapes.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/235834963/Breathtaking.Landscapes.rar
Widescreen Wallpapers Collection #2
109 Images | 1680x1050 ~ 6458x2020 pixels | 65.MB
12bmemory.tk http://i728.photobucket.com/albums/ww281/soft4all/DL4ALL1/Widescreen-2.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/235842688/Widescreen_Wallpapers_Part_2.rar
Digital Spring Art HQ Wallpapers
25 | JPG | 1680 x 1050 & 1920 x 1200 | 20.2 MB
12bmemory.tk http://i42.tinypic.com/30acg1x.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/237261737/dsa_wall.rar[b]Colorful Wallpapers 1920 x 1200 [/b]
78 | JPG | 1920 x 1200 | 24.5 MB
12bmemory.tk http://i42.tinypic.com/mvlrm1.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/237265097/colorful_walls.rar[b]HQ Wallpapers 2 dellopos [/b]
20 | JPG | 1600 x 1200 | 20.5 MB
12bmemory.tk http://i39.tinypic.com/2wlvbld.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/237266510/walls2dellopos.rar
Desktopography 2008 Wallpapers Pack
39 | JPG | 1280 x 1024 to 5120 x 1600 | 29.5 MB
12bmemory.tk http://i42.tinypic.com/2igf6gy.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/237271651/Desktopography_walls.rar[b]Skynight Wallpapers[/b]
11 | JPG | 1920 x 1200 | 18 MB
12bmemory.tk http://img132.imageshack.us/img132/2303/snwpreview.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/238099921/WideWallpaper.rar[b]Spring Wallpapers[/b]
26 | JPG | 1920 x 1200 | 10.44 MB
12bmemory.tk http://img241.imageshack.us/img241/8691/sprwallpreview.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/238406754/SpringWallpapers.zip[b]Videogame Remark Wallpapers[/b]
24 | JPG | all resolution | 74 MB
12bmemory.tk http://img33.imageshack.us/img33/8434/vrwpreviews.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/238425519/video_remark_wall.rar[b]Wall_collections 2[/b]
34 | JPG | all resolution | 10.5 MB
12bmemory.tk http://img241.imageshack.us/img241/3310/wallcolpreview.jpg
Code:http://rapidshare.com/files/238406977/Wallpaperthapcam2.rar

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Bài toán tình yêu
 • [DRIVER - MTXT] - HP Compaq Workstation nw9440 Mobile Printer Driver 3.1
 • Tạp chí t-Magazine 001 - (15.03.2009)
 • Battlestar Galactica - PC Rip 35MB only
 • Thư tình thời hiện đại
 • Các Website Cung Cấp Search Engine & Catalogies
 • [CF] Hình Nền CF thay đổi + HS + dao + bôm ( gở bôm ) + combo ( 1 sao = 5 sao)
 • Tục ngữ Việt Nam
 • WinFamily 2009 v2009.0.1.5
 • [T.Cổ Tích] - Bơ Tin Chung

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?