Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

Windows 7 RTM 7600.16385 Untouched ISO x86/x64 - MSDN/TechNet

[ 2009-08-08 01:38:50 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

x86: 2.33 GB
x64: 3.00 GB

Original Hashes from Technet for the iso
Link (http://anonymz.com/?http://blogs.technet.com/dmelanchthon/archive/2009/07/23/windows-7-rtm.aspx)
Download 32-bit (x86) Windows 7 Ultimate RTM English Retail DVD ISO Image
File Name: 7600.16385.090713-1255_x86fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULFRER_EN_DVD.iso
Size: 2501894144 bytes
CRC: C1C20F76
MD5: D0B8B407E8A3D4B75EE9C10147266B89
SHA-1: 5395DC4B38F7BDB1E005FF414DEEDFDB16DBF610

Hotfile.com
http://hotfile.com/dl/9142716/f84d954/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part01.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9141943/2c2ee11/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part02.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9142218/2441695/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part03.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9142882/3006472/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part04.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9143237/24d0cae/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part05.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9143507/5b335c3/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part06.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9143851/af601c3/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part07.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9144193/6901e43/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part08.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9144654/9d966f1/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part09.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9145069/c135a6e/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part10.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9145534/f2d17b2/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part11.ra r.html
What are limitations on HotFile for the number of downloads or daily download traffic?
There aren't any limitations! All depends of the user connection speed, also there is restriction for free users: 15 minutes wait between each download

Uploading.com
http://uploading.com/files/QBOM1GFU/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part01.ra r.html
http://uploading.com/files/XA7X5QBP/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part02.ra r.html
http://uploading.com/files/DXSLMSD1/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part03.ra r.html
http://uploading.com/files/1WZCCJML/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part04.ra r.html
http://uploading.com/files/1HSN7REC/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part05.ra r.html
http://uploading.com/files/P7UP8MG1/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part06.ra r.html
http://uploading.com/files/6INJMI6B/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part07.ra r.html
http://uploading.com/files/6S2RN78C/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part08.ra r.html
http://uploading.com/files/XF37RIKC/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part09.ra r.html
http://uploading.com/files/H18X5UL2/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part10.ra r.html
http://uploading.com/files/OEHA338B/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part11.ra r.html
http://uploading.com/files/7DGWN1RC/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part12.ra r.html

Rapidshare.com
http://rapidshare.com/files/259801144/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part01.ra r
http://rapidshare.com/files/259798540/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part02.ra r
http://rapidshare.com/files/259795668/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part03.ra r
http://rapidshare.com/files/259798941/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part04.ra r
http://rapidshare.com/files/259799599/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part05.ra r
http://rapidshare.com/files/259797871/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part06.ra r
http://rapidshare.com/files/259798466/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part07.ra r
http://rapidshare.com/files/259797281/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part08.ra r
http://rapidshare.com/files/259801742/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part09.ra r
http://rapidshare.com/files/259797815/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part10.ra r
http://rapidshare.com/files/259797851/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part11.ra r
http://rapidshare.com/files/259798143/www.softarchive.net__7600.16385x86zukona.part12.ra r

Download 64-bit (x64) Windows 7 Ultimate RTM English Retail DVD ISO Image
File Name: 7600.16385.090713-1255_x64fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_EN_DVD.iso
Size: 3224686592 bytes
CRC: 1F1257CA
MD5: F43D22E4FB07BF617D573ACD8785C028
SHA-1: 326327CC2FF9F05379F5058C41BE6BC5E004BAA7

Hotfile.com
http://hotfile.com/dl/9140636/04b41c5/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part01.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9140823/35f7b5f/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part02.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9140992/4a18b61/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part03.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9141262/2e05cc5/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part04.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9141449/a1c780a/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part05.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9141666/39ebd97/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part06.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9141863/7b10510/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part07.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9142124/58addf4/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part08.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9142288/06823a3/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part09.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9142492/756f616/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part10.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9142700/2562abe/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part11.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9142987/032d2b1/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part12.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9143357/860cac4/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part13.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9143660/077d26a/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part14.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9144053/8a4141d/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part15.ra r.html
http://hotfile.com/dl/9142613/933d686/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part16.ra r.html
What are limitations on HotFile for the number of downloads or daily download traffic?
There aren't any limitations! All depends of the user connection speed, also there is restriction for free users: 15 minutes wait between each download

Uploading.com
http://uploading.com/files/HOI0PH22/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part01.ra r.html
http://uploading.com/files/70UMLYJ3/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part02.ra r.html
http://uploading.com/files/C2U90DXI/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part03.ra r.html
http://uploading.com/files/8ZIRG5QW/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part04.ra r.html
http://uploading.com/files/3KDMOSCZ/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part05.ra r.html
http://uploading.com/files/2P0QH5HT/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part06.ra r.html
http://uploading.com/files/HXJNCL5D/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part07.ra r.html
http://uploading.com/files/ZATKDI9B/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part08.ra r.html
http://uploading.com/files/EX21Z1PS/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part09.ra r.html
http://uploading.com/files/KCENMMVK/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part10.ra r.html
http://uploading.com/files/HW1J0ORI/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part11.ra r.html
http://uploading.com/files/Q5LXXET5/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part12.ra r.html
http://uploading.com/files/P42S83NT/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part13.ra r.html
http://uploading.com/files/6CXPGEOO/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part14.ra r.html
http://uploading.com/files/JBQ7CFQS/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part15.ra r.html
http://uploading.com/files/MWN1DEX4/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part16.ra r.html

Rapidshare.com
http://rapidshare.com/files/259828863/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part01.ra r
http://rapidshare.com/files/259829297/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part02.ra r
http://rapidshare.com/files/259829562/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part03.ra r
http://rapidshare.com/files/259827882/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part04.ra r
http://rapidshare.com/files/259828945/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part05.ra r
http://rapidshare.com/files/259829832/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part06.ra r
http://rapidshare.com/files/259827194/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part08.ra r
http://rapidshare.com/files/259827718/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part09.ra r
http://rapidshare.com/files/259829076/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part10.ra r
http://rapidshare.com/files/259829755/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part11.ra r
http://rapidshare.com/files/259828478/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part12.ra r
http://rapidshare.com/files/259831246/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part13.ra r
http://rapidshare.com/files/259826311/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part14.ra r
http://rapidshare.com/files/259829117/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part15.ra r
http://rapidshare.com/files/259829086/www.softarchive.net__7600.16385x64zukona.part16.ra r

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Biện Pháp Hữu Hiệu
 • Cách kiếm tiền...đẳng cấp pro
 • Rèn luyện kĩ năng giải đề ĐH [ Hóa ]
 • Ebook Giáo dục quốc phòng
 • To Love Ru Tiếng Việt (Update Chapter 121)
 • Nghĩ đến xe đạp - Nghĩ về Thống Nhất
 • CD Bảo mật và khôi phục dữ liệu [SSDG]
 • Race Pro PAL XBOX360-SWAG
 • A-PDF Watermark v2.4.1
 • [English Study] - Language Links: grammar and Vocabulary Reference and Practice

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?