Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!
Tháng 11, 2008 | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >
[Truyện Cười] ÔNG NỌ BÀ KIA bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1087
[Truyện Cười] Trả Nợ Anh Lái Đò bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1073
[Truyện Cười] MẸO TRẨY KINH bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1104
[Truyện Cười] Ngọc Người bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1076
[Truyện Cười] ĐƠN XIN CHÔN TRÂU bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1546
[Truyện Cười] TRẠNG CHẾT CHÚA CŨNG BĂNG HÀ bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1133
[Truyện Cười] Món Ngon Nhà Trạng bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1082
[Truyện Cười] Vay Tiền Chúa Liễu bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1750
[Truyện Cười] LÀM THƠ XIN ĂN bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1624
[Truyện Cười] Đá bèo bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1149
[Truyện Cười] LỄ TẾ SAO bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1081
[Truyện Cười] MỪNG CHÚA THẮNG TRẬN bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1578
[Truyện Cười] CÂY NHÀ LÁ VƯỜN bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1036
[Truyện Cười] Hút Chết Vì Quả Đào bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1043
[Truyện Cười] Trạng Chữa Bệnh bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1069
[Truyện Cười] Chửi......Vua bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1843
[Truyện Cười] Bà Chúa Mắc Lõm bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1139
[Truyện Cười] CHÚA LIỄU MẮC LỠM bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 961
[Truyện Cười] ĐẦU TO TẠ CHÚA LIỄU BA BÒ bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1069
[Truyện Cười] ĐẦU TO BẰNG CÁI BỒ bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1224
[Truyện Cười] ĐẤT NỨT CON BỌ HUNG bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1036
[Truyện Cười] DÊ ĐỰC CHỬA bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1155
[Truyện Cười] PHƠI SÁCH, PHƠI BỤNG bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1155
[Truyện Cười] TRẢ ƠN BÀ CHÚA LIỄU bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1216
[Truyện Cười] BÀ BANH HẾT CẢ LINH THIÊN bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1046
[Truyện Cười] MIỆNG KẺ SANG bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1077
[Truyện Cười] PHẬT SAY bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1101
[Truyện Cười] Dòm Nhà Quan Bảng bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 974
[Truyện Cười] Đối Đáp Với Đoàn Thị Điểm bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1235
[Truyện Cười] TẤT CẢ ĐỀU CÂM ĐIẾC bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1068
[Truyện Cười] THỪA GIẤY VẼ VOI bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1071
[Truyện Cười] QUỲNH CÚNG THẦN HOÀNG bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1030
[Góc Thơ Văn] Không có khuôn mặt của cái ác bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 992
[Góc Thơ Văn] Khoảng trắng ngày xưa tôi bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1110
[Góc Thơ Văn] Con chung bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1142
[Góc Thơ Văn] Chuyến bay bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1130
[Góc Thơ Văn] Chiều tím sông Giang bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1206
[Góc Thơ Văn] Hương bưởi quê nhà bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1016
[Góc Thơ Văn] Hoàng hôn rực rỡ bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1504
[Góc Thơ Văn] Nhớ... bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1464
[Góc Thơ Văn] Tình thư nhất bức bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1584
[Truyện Cười] THƠ CHÂM BIẾM bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1126
[Truyện Cười] HÃY ĐỢI ĐẤY! bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1078
[Góc Thơ Văn] Bên kia giấc mơ màu hạt dẻ bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1092
[Truyện Cười] Mình là người chồng đàng hoàng… bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1126
[Truyện Cười] chuyện mới sưu tầm do các bạn trong list yahoo gửi bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1145
[Truyện Cười] cô gái Việt kiều dởm và anh lái xe ôm ...! bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1114
[Truyện Cười] truyện cười siêu ngắn ... bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1201
[Truyện Cười] Thế giới I-Tờ bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1019
[Góc Thơ Văn] Tin ở hoa hồng bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1632