Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!
Tháng 11, 2008 | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >
[Truyện Cười] ÔNG NỌ BÀ KIA bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1133
[Truyện Cười] Trả Nợ Anh Lái Đò bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1110
[Truyện Cười] MẸO TRẨY KINH bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1133
[Truyện Cười] Ngọc Người bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1102
[Truyện Cười] ĐƠN XIN CHÔN TRÂU bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1579
[Truyện Cười] TRẠNG CHẾT CHÚA CŨNG BĂNG HÀ bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1176
[Truyện Cười] Món Ngon Nhà Trạng bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1111
[Truyện Cười] Vay Tiền Chúa Liễu bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1816
[Truyện Cười] LÀM THƠ XIN ĂN bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1672
[Truyện Cười] Đá bèo bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1178
[Truyện Cười] LỄ TẾ SAO bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1110
[Truyện Cười] MỪNG CHÚA THẮNG TRẬN bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1606
[Truyện Cười] CÂY NHÀ LÁ VƯỜN bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1071
[Truyện Cười] Hút Chết Vì Quả Đào bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1072
[Truyện Cười] Trạng Chữa Bệnh bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1103
[Truyện Cười] Chửi......Vua bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1895
[Truyện Cười] Bà Chúa Mắc Lõm bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1172
[Truyện Cười] CHÚA LIỄU MẮC LỠM bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 986
[Truyện Cười] ĐẦU TO TẠ CHÚA LIỄU BA BÒ bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1092
[Truyện Cười] ĐẦU TO BẰNG CÁI BỒ bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1256
[Truyện Cười] ĐẤT NỨT CON BỌ HUNG bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1070
[Truyện Cười] DÊ ĐỰC CHỬA bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1204
[Truyện Cười] PHƠI SÁCH, PHƠI BỤNG bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1188
[Truyện Cười] TRẢ ƠN BÀ CHÚA LIỄU bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1249
[Truyện Cười] BÀ BANH HẾT CẢ LINH THIÊN bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1081
[Truyện Cười] MIỆNG KẺ SANG bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1110
[Truyện Cười] PHẬT SAY bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1130
[Truyện Cười] Dòm Nhà Quan Bảng bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1009
[Truyện Cười] Đối Đáp Với Đoàn Thị Điểm bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1277
[Truyện Cười] TẤT CẢ ĐỀU CÂM ĐIẾC bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1100
[Truyện Cười] THỪA GIẤY VẼ VOI bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1099
[Truyện Cười] QUỲNH CÚNG THẦN HOÀNG bvl91 2008-11-24 0 | 0 | 1058
[Góc Thơ Văn] Không có khuôn mặt của cái ác bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1021
[Góc Thơ Văn] Khoảng trắng ngày xưa tôi bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1142
[Góc Thơ Văn] Con chung bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1174
[Góc Thơ Văn] Chuyến bay bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1167
[Góc Thơ Văn] Chiều tím sông Giang bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1236
[Góc Thơ Văn] Hương bưởi quê nhà bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1050
[Góc Thơ Văn] Hoàng hôn rực rỡ bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1535
[Góc Thơ Văn] Nhớ... bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1501
[Góc Thơ Văn] Tình thư nhất bức bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1613
[Truyện Cười] THƠ CHÂM BIẾM bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1165
[Truyện Cười] HÃY ĐỢI ĐẤY! bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1114
[Góc Thơ Văn] Bên kia giấc mơ màu hạt dẻ bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1129
[Truyện Cười] Mình là người chồng đàng hoàng… bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1161
[Truyện Cười] chuyện mới sưu tầm do các bạn trong list yahoo gửi bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1177
[Truyện Cười] cô gái Việt kiều dởm và anh lái xe ôm ...! bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1148
[Truyện Cười] truyện cười siêu ngắn ... bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1232
[Truyện Cười] Thế giới I-Tờ bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1054
[Góc Thơ Văn] Tin ở hoa hồng bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1671