Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!
Mục: Truyện Cười | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >
[Truyện Cười] THƠ CHÂM BIẾM bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1107
[Truyện Cười] Mình là người chồng đàng hoàng… bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1100
[Truyện Cười] Thế giới I-Tờ bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1001
[Truyện Cười] truyện cười siêu ngắn ... bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1181
[Truyện Cười] cô gái Việt kiều dởm và anh lái xe ôm ...! bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1087
[Truyện Cười] chuyện mới sưu tầm do các bạn trong list yahoo gửi bvl91 2008-11-23 0 | 0 | 1127
[Truyện Cười] Vui Chut Thoi !!! Bài Viết Chú Ý anhpham 2008-10-06 0 | 0 | 1734
[Truyện Cười] Thơ con gái bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1299
[Truyện Cười] Tết... sợ bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1103
[Truyện Cười] Sự tích con gái bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1100
[Truyện Cười] Rầu... thiếu hụt bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1549
[Truyện Cười] Tình yêu và PC bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1300
[Truyện Cười] Ca dao... cạo bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1609
[Truyện Cười] Học ngoại ngữ bằng... thơ bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1249
[Truyện Cười] Vợ và bồ bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1317
[Truyện Cười] Định nghĩa "Vợ" bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1121
[Truyện Cười] Ca... rao học trò bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1142
[Truyện Cười] "Ranh" ngôn bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1099
[Truyện Cười] Tiền và vợ bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1510
[Truyện Cười] Nàng... bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1175
[Truyện Cười] Vợ anh bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1335
[Truyện Cười] Ca... rao của sinh viên bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1237
[Truyện Cười] Đường và xe bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1457
[Truyện Cười] Vang cảnh hội đền bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1027
[Truyện Cười] Liều bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1190
[Truyện Cười] Cầm Tinh Con Gì? bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1148
[Truyện Cười] Trẻ Em Thời Nay bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1259
[Truyện Cười] Chuyện Vợ Chồng bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1494
[Truyện Cười] Kiếp Làm Chồng bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1728
[Truyện Cười] Bớ Kẻ Lấy Sách Của Bà bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1750
[Truyện Cười] Hạnh Kiểm Của Cha Con bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1530
[Truyện Cười] Nói Thẳng Có Hơn Không bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1526
[Truyện Cười] Xuất cảnh cần bán nhà gấp bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1146
[Truyện Cười] Tác hại của Tiếng Việt không dấu bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1084
[Truyện Cười] Lọt vào mắt bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1176
[Truyện Cười] Thơ thời nay bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1123
[Truyện Cười] Đôi giày mới bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1107
[Truyện Cười] Giá và Lương bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1528
[Truyện Cười] Càng già càng dai bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1602
[Truyện Cười] Vượt đèn đỏ bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1069
[Truyện Cười] Tác dụng của VODKA !!! bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1122
[Truyện Cười] Bí mật của thành công bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1125
[Truyện Cười] Nhậu tới bến bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1103
[Truyện Cười] Thôi để cho con nó khóc cũng được bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1036
[Truyện Cười] Rung động bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 985
[Truyện Cười] Gọi hồn chồng bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1038
[Truyện Cười] Ba Cú Đá Được...Con Vịt bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1146
[Truyện Cười] Rửa Chén Ca bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1074
[Truyện Cười] Cái tội ăn trộm bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1065
[Truyện Cười] Nghề mới bvl91 2008-10-01 0 | 0 | 1177