Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

Những điều nên tìm hiểu khi bước đầu học lập trình android

[ 2015-11-25 02:53:34 | Tác giả: nuong ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

Đánh giá Yêu cầu hệ thống
Trước khi cài đặt Android SDK, bạn phải tìm ra nếu hệ thống điều hành của bạn được hỗ trợ, những gì phần mềm bổ sung phải được cài đặt, và làm thế nào không gian đĩa nhiều có sẵn sẽ được yêu cầu

SDK hỗ trợ các hệ điều hành sau:

- Windows XP (32-bit), Vista (32 bit hoặc 64-bit), hoặc Windows 7 (32 bit hoặc 64-bit)
- Mac OS X 10.5.8 hoặc mới hơn (x86 chỉ)
- Linux (thử nghiệm trên Ubuntu Linux, Lucid Lynx): GNU C (glibc) 2,7 hoặc sau đó được yêu cầu. Trên Ubuntu Linux, phiên bản 8.04 hoặc sau này là bắt buộc. Phân phối 64 bit phải có khả năng chạy các ứng dụng 32-bit. Để biết thông tin về làm thế nào để hỗ trợ thêm cho các ứng dụng 32-bit, xem các ghi chú cài Ubuntu Linux.

SDK yêu cầu Java Development Kit (JDK) 5 hoặc JDK 6 được cài đặt - bạn không thể sử dụng các trình biên dịch Gnu cho Java (gcj), mà không được hỗ trợ. Nếu bạn đã cài đặt hoặc dự định cài đặt JDK 7, hãy nhớ rằng bạn không thể sử dụng tính năng thử-với-tài nguyên ngôn ngữ vì tính năng này phụ thuộc vào giao diện java.lang.AutoCloseable, mà không được hỗ trợ bởi Android. Bạn cũng phải cài đặt Apache Ant 1,8 hoặc sau đó. Phần mềm này được sử dụng để xây dựng các dự án Android.

Các phiên bản Windows của SDK (phát hành 16) cần khoảng 50MB không gian đĩa miễn phí để quản lý SDK của nó và các công cụ cơ bản. Bởi vì bạn sẽ sử dụng một trong những công cụ quản lý để thêm các thành phần khác để SDK, và bởi vì các thành phần này có các yêu cầu không gian đĩa của riêng mình, bạn phải đảm bảo rằng không gian đĩa đủ có sẵn. Danh sách sau đây xác định các thành phần và các yêu cầu không gian đĩa của họ:

- Nền tảng Android: một bộ sưu tập các mô tả một phiên bản cụ thể của Android. Theo Google, mỗi nền tảng đòi hỏi 150MB không gian đĩa - nền tảng mới hơn có thể đòi hỏi nhiều không gian hơn. Ít nhất một nền tảng phải được cài đặt
- Công cụ Platform: xây dựng các công cụ được cập nhật định kỳ để hỗ trợ tính năng nền tảng Android mới. Vì lý do này, chúng được lưu giữ riêng biệt từ các công cụ cơ bản của SDK. Về 25MB không gian đĩa được yêu cầu trên nền tảng Windows
- Add-ons: Google hoặc bên thứ ba thư viện mở rộng nền tảng Android. Theo Google, mỗi SDK tùy chọn add-on yêu cầu 100MB
- Trình điều khiển USB cho Windows: một thành phần tùy chọn để chuyển các tập tin giữa các nền tảng phát triển và các thiết bị phần cứng khác nhau (ví dụ, Verizon Droid), và đó (theo Google) đòi hỏi 10MB
Mẫu: một thành phần tùy chọn có chứa mã ví dụ, và đó (theo Google) đòi hỏi 10MB
Tài liệu: một thành phần tùy chọn có chứa tài liệu Android để khám phá ẩn, và đó (theo Google) yêu cầu 250MB

Bắt đầu từ Android là một loạt bảy phần giới thiệu cho bạn phát triển ứng dụng Android. Bạn tìm hiểu làm thế nào để cài đặt phần mềm phát triển cần thiết và còn làm thế nào để xây dựng và chạy ứng dụng đầu tiên của bạn. Mặc dù lý thuyết được giữ ở mức tối thiểu, bạn tìm hiểu khái niệm thiết yếu tại những khoảnh khắc thích hợp. Mỗi bài học kết thúc với một tập hợp các câu hỏi được thiết kế để tăng cường sự hiểu biết của bạn về nội dung của nó.
Lưu ý Đối với một định nghĩa của Android và tổng quan về công nghệ này, tôi đề nghị bạn kiểm tra "Android là gì?" Trong Hướng dẫn của Google phát triển của Android. Ngoài ra, khóa học này đã được phát triển trên nền tảng Windows XP, nhưng nói chung là áp dụng cho Mac OS X và Linux với những thay đổi nhỏ.

Cài đặt Android SDK

Google sẽ cung cấp SDK Android để giúp bạn bắt đầu với việc phát triển ứng dụng. Android SDK cung cấp một khuôn khổ thư mục để tổ chức các thành phần khác nhau, và cũng cung cấp các công cụ cơ bản và các mặt hàng khác. Bài 1 cho bạn thấy làm thế nào để cài đặt Android SDK bằng cách đầu tiên đánh giá yêu cầu hệ thống. Sau đó nó tập trung vào tải về và chạy Windows dựa trên Android cài đặt thực thi.

Tải về và chạy Windows SDK Android Installer

Trang tải về SDK Android tại website nhà phát triển Android của Google cung cấp quyền truy cập vào các SDK. Xem hình 1.
ảnh

Bạn có thể tải SDK cho Windows của bạn, Intel dựa trên Mac OS X, hoặc nền tảng Linux i386-based. Nếu nền tảng của bạn là Windows, có thể bạn sẽ tìm thấy nó dễ dàng hơn để tải về bộ cài đặt EXE dựa trên. Tôi đã tải về installer_r16-Windows.exe cho nền tảng Windows XP SP3 của tôi. Chạy trình cài đặt này cho thấy một hộp thoại với một Chào mừng ban đầu để các công cụ SDK Android cửa sổ Setup Wizard.

Các bước sau đây SDK hoàn thiện cài đặt:

- Nhấn vào nút Next để chuyển sang cửa sổ Java Development Kit SE.
- Sau khi xem xét các JDK tìm thấy sẽ được sử dụng với Android, nhấp vào nút Next để chuyển sang Choose Install Location pane.
- Chọn một thư mục đích thích hợp hoặc giữ C: Program FilesAndroidandroid-sdk mặc định - Tôi đã thay đổi thư mục C: sdk android- cho thuận tiện. Nhấp vào nút Next để chuyển sang các Chọn Start Menu cửa sổ Folder.
- Chọn một thư mục Start Menu Windows thích hợp hoặc giữ các công cụ Android SDK mặc định, và nhấn vào nút Install để di chuyển đến cửa sổ cài đặt.
- Các cửa sổ Cài đặt hiển thị tiến trình cài đặt. Sau khi cài đặt hoàn tất, cửa sổ này biến thành Installation Complete. Nhấp vào nút Next để chuyển sang các Hoàn Tools SDK Android cửa sổ Setup Wizard.
- Bỏ chọn hoặc để lại kiểm tra các hộp kiểm Bắt đầu SDK Manager trên các Hoàn Tools SDK Android cửa sổ Setup Wizard. Nhấn Finish.

Sau cài đặt của SDK, các thư mục android-sdk nhà chứa các thư mục và các tập tin sau đây:

- Add-ons: Đây ban đầu trống API cửa hàng thư mục Google và các tiện ích khác từ Google và các nhà cung cấp khác.
- AVD Manager.exe: Công cụ này được sử dụng để quản lý các thiết bị ảo Android (cấu hình thiết bị đang chạy với giả lập Android).
- Nền tảng: Đây ban đầu trống cửa hàng thư mục nền tảng Android trong thư mục con riêng biệt. Ví dụ, Android 2.2 sẽ được lưu trữ trong một thư mục con, trong khi Android 3.2 sẽ được lưu trữ trong thư mục con khác.
- SDK Manager.exe: Công cụ này được sử dụng để quản lý các SDK Android (ví dụ, thêm một nền tảng mới hoặc thành phần khác).
- SDK Readme.txt giới thiệu đến bạn các SDK Android và nói với bạn rằng, để bắt đầu ứng dụng phát triển, bạn cần phải sử dụng SDK Manager để cài đặt các công cụ nền tảng và ít nhất một phiên bản nền tảng Android.
- Công cụ: công cụ lưu trữ thư mục này nền tảng độc lập. Ví dụ, các công cụ cửa hàng emulator.exe, đó là một ứng dụng khởi chạy giả lập Android với cấu hình thiết bị cụ thể.
- Uninstall.exe: Công cụ này được sử dụng để gỡ bỏ cài đặt Android SDK.

Cũng như emulator.exe, bạn sẽ tìm thấy sqlite3 (quản lý cơ sở dữ liệu SQLite được tạo ra bởi các ứng dụng Android), zipalign (tối ưu hóa Android gói [apk] liên kết lưu trữ), và các công cụ công cụ khác thư mục để có ích.

Sau khi cài đặt Android SDK, xem xét thêm các đường dẫn tuyệt đối của android-sdk và đường dẫn tuyệt đối của android-sdktools để biến môi trường PATH nền tảng của bạn. Bằng cách đó, bạn có thể thuận tiện thực hiện AVD Manager, SDK Manager, và các công cụ cơ bản khác từ bất cứ nơi nào trong hệ thống tập tin của bạn, mà là đặc biệt hữu ích, bạn nên muốn phát triển các ứng dụng Android tại dòng lệnh.

Câu hỏi tổng quan

Các câu hỏi đánh giá sau đây giúp bạn kiểm tra chủ của tài liệu Bài 1 của:

- SDK Android là gì?
- Các hệ điều hành được hỗ trợ bởi các SDK?
- Những phiên bản JDK được hỗ trợ?
- Bạn không thể sử dụng thử-với-nguồn năng ngôn ngữ Java 7 khi viết một ứng dụng. Tại sao?
- Xác định các thành phần khác nhau có thể được thêm vào SDK.
- Sau cài đặt của SDK, tên mặc định của thư mục chính của Android là gì? Những gì các thư mục và tập tin được lưu trữ trong thư mục này?
[Sửa lần cuối bởi:nuong, vào lúc 2015-12-03 02:05:39]

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Siêu Quậy Cầu Trường hấp dẫn người chơi với nhiều ưu đãi
 • Cạm bẫy xinh đẹp
 • Cậu Trạc
 • Office Password Recovery Magic 6.1.1.22 - Phục hồi pasword của office dễ dàng
 • Skin WMP - DeepBlueSomething
 • Người Láng Giềng Xinh Đẹp
 • Fifa Street 2
 • Nhiệm vụ bất khả thi
 • Ontrack Easy Recovery v 6.10
 • CBL Electronics E-Mix.Pro v5.4.0

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?