Đóng lại!  Bạn chưa là thành viên của Blog 12B TVT. Hãy click vào đây để đăng ký làm thành viên và tham gia viết bài nhé!

Tổng hợp các FONT chữ

[ 2009-09-03 01:34:17 | Tác giả: bvl91 ]
Cỡ chữ: Lớn | Bình thường | Nhỏ

Nếu bạn là dân thiết kế đồ họa, thường xuyên làm việc trên CorelDRAW, Photoshop, Illustrator thì chắc hẳn các bạn cũng biết một điều hết sức quan trọng, đó là :"Không thể thiếu Font chữ"
Đây là tổnghợp Font chữ bạn mình bên Canada mới share cho mình. Up luôn chia sẽ với anh em!
Với lại Hung Nguyen post bài này là trả nợ cho Admin
12bmemory.tk http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

12bmemory.tk http://www.freesoftware30.com/Image/200811242112350077801.jpg
Western Collection fonts from Elected Art | 101 Font | Windows All | 3 MB
Code: [ Click here to select All ] http://www.filefactory.com/file/62b36b/n/elected_art_western_rar
12bmemory.tk http://www.freesoftware30.com/Image/20081124211233177801.jpg
Distorted Collection fonts from Elected Art | 98 Font | Windows All | 7 MB

Code: [ Click here to select All ] http://www.filefactory.com/file/6a99f1/n/elected_art_distorted_rar
12bmemory.tk http://www.freesoftware30.com/Image/2008112421122077801.jpg
133 Commercial Poster Fonts Pack | TTF & OTF | 5 MB
Code: [ Click here to select All ] http://www.filefactory.com/file/9cd9e4/n/Commercial_Poster_Fonts_Pack_rar
12bmemory.tk http://www.freesoftware30.com/Image/200811242112120377801.jpg
Presidencia Fonts Pack | TTF, OTF | Mac & Win | 3 MB
Code: [ Click here to select All ] http://www.filefactory.com/file/26f07f/n/Presidencia_Fonts_Pack_rar
Pass:www.dl4all.com
12bmemory.tk http://www.freesoftware30.com/Image/200811242112037577801.jpg
In Sign Font Pack Font Pack| TTF & OTF | 5 MB
Code: [ Click here to select All ] http://www.filefactory.com/file/fc14a3/n/Insig_rar
Pass:www.dl4all.com
12bmemory.tk http://www.freesoftware30.com/Image/2008112421115946877801.jpg
Eroded Collection fonts from Elected Art | 224 Font | Windows All | 19 MB
Code: [ Click here to select All ] http://www.filefactory.com/file/ccc24e/n/elected_art_eroded_rar
Pass:www.dl4all.com
12bmemory.tk http://www.freesoftware30.com/Image/2008112421115698477801.jpg
Sudtipos Font Collection 167 TTF | 6 OTF | 6.3 MB
Code: [ Click here to select All ] http://www.megaupload.com/?d=U336VSSV

100 Best Commercial Fonts Ever Made from FONTSHOP

12bmemory.tk http://www.freesoftware30.com/Image/2008112421115631277801.jpg1. Helvetica [1957 - Max Miedinger]
2. Garamond [1530 - Claude Garamond]
3. Frutiger [1977 - Adrian Frutiger]
4. Bodoni [1970 - Giambattista Bodoni]
5. Futura [1927 - Paul Renner]
6. Times [1931 - Stanley Morison]
7. Akzidenz Grotesk [1966 - Günter Gerhard Lange]
8. Officina [1990 - Erik Spiekermann]
9. Gill Sans [1930 - Eric Gill]
10. Univers [1954 - Adrian Frutiger]
11. Optima [1954 - Hermann Zapf]
12. Franklin Gothic [1903 - Morris Fuller Benton]
13. Bembo [1496 - Francesco Griffo]
14. Interstate [1993 - Tobias Frere-Jones]
15. Thesis [1994 - Lucas de Groot]
16. Rockwell [1934 - Frank H. Pierpont]
17. Walbaum [1800 - Justus Walbaum]
18. Meta [1991 - Erik Spiekermann]
19. Trinité [1982 - Bram De Does]
20. Din [1926 - Ludwig Goller]
21. Matrix [1986 - Zuzana Licko]
22. OCR [1965 - American Type Founders]
23. Avant Garde [1968 - Herb Lubalin]
24. Lucida [1985 - Chris Holmes / Charles Bigelow]
25. Sabon [1964 - Jan Tschichold]
26. Zapfino [1998 - Hermann Zapf]
27. Letter Gothic [1956 - Roger Roberson]
28. Stone [1987 - Summer Stone]
29. Arnhem [1998 - Fred Smeijers]
30. Minion [1990 - Robert Slimbach]
31. Myriad [1992 - Twombly & Slimbach]
32. Rotis [1988 - Olt Aicher]
33. Eurostile [1962 - Aldo Novarese]
34. Scala [1991 - Martin Majoor]
35. Syntax [1968 - Hans Eduard Meier]
36. Joanna [1930 - Eric Gill]
37. Fleishmann [1997 - Erhard Kaiser]
38. Palatino [1950 - Hermann Zapf]
39. Baskerville [1754 - John Baskerville]
40. Fedra [2002 - Peter Bil'ak]
41. Gotham [2000 - Tobias Frere-Jones]
42. Lexicon [1992 - Bram De Does]
43. Hands [1991 - Letterror]
44. Metro [1929 - W. A. Dwiggins]
45. Didot [1799 - Firmin Didot]
46. Formata [1984 - Bernd Möllenstädt]
47. Caslon [1725 - William Caslon]
48. Cooper Black [1920 - Oswald B. Cooper]
49. Peignot [1937 - A. M. Cassandre]
50. Bell Gothic [1938 - Chauncey H. Griffith]
51. Antique Olive [1962 - Roger Excoffon]
52. Wilhelm Klngspor Gotisch [1926 - Rudolf Koch]
53. Info [1996 - Erik Spiekermann]
54. Dax [1995 - Hans Reichel]
55. Proforma [1988 - Petr van Blokland]
56. Today Sans [1988 - Volker Küster]
57. Prokyon [2002 - Erhard Kaiser]
58. Trade Gothic [1948 - Jackson Burke]
59. Swift [1987 - Gerald Unger]
60. Copperplate Gothic [1901 - Frederic W. Goudy]
61. Blur [1992 - Neville Brody]
62. Base [1995 - Zuzana Licko]
63. Bell Centennial [1978 - Matthew Carter]
64. News Gothic [1908 - Morris Fuller Benton]
65. Avenir [1988 - Adrian Frutiger]
66. Bernhard Modern [1937 - Lucian Bernhard]
67. Amplitude [2003 - Christian Schwartz]
68. Trixie [1991 - Erik van Blokland]
69. Quadraat [1992 - Fred Smeijers]
70. Neutraface [2002 - Christian Schwartz]
71. Nobel [1929 - Sjoerd de Roos]
72. Industria [1990 - Neville Brody]
73. Bickham Script [1997 - Richard Lipton]
74. Bank Gothic [1930 - Morris Fuller Benton]
75. Corporate ASE [1989 - Kurt Weidemann]
76. ~censored~ [2000 - Ole Schafer]
77. Trajan [1989 - Carol Twombly]
78. Kabel [1927 - Rudolf Koch]
79. House Gothic 23 [1995 - Tal Leming]
80. Kosmik [1993 - Letterror]
81. Caecilia [1990 - Peter Matthias Noordzij]
82. Mrs Eaves [1996 - Zuzana Licko]
83. Corpid [1997 - Lucas de Groot]
84. Miller [1997 - Matthew Carter]
85. Souvenir [1914 - Morris Fuller Benton]
86. Instant Types [1992 - Just van Rossum]
87. Clarendon [1845 - Benjamin Fox]
88. Triplex [1989 - Zuzana Licko]
89. Benguiat [1989 - Ed Benguiat]
90. Zapf Renaissance [1984 - Hermann Zapf]
91. Filosofia [1996 - Zuzana Licko]
92. Chalet [1996 - House Industries]
93. Quay Sans [1990 - David Quay]
94. Cézanne [1995 - Michael Want, James Grieshaber]
95. Reporter [1938 - Carlos Winkow]
96. Legacy [1992 - Ronald Arnholm]
97. Agenda [1993 - Greg Thompson]
98. Bello [2004 - Underware]
99. Dalliance [2000 - Frank Heine]
100. Mistral [1953 - Roger Excoffon]
12bmemory.tk http://i194.photobucket.com/albums/z91/luan7749/dow.png
Code: [ Click here to select All ] http://uploading.com/files/QWT3RKDT/100Bestwww.dl4all.com.tar.bz2.html
Link:
http://w18.easy-share.com/1702427368.html
B Fonts - Over 6,900 .ttf Fonts that begin with “B”
12bmemory.tk http://www.freesoftware30.com/Image/2008112421115470377801.jpg12bmemory.tk http://i194.photobucket.com/albums/z91/luan7749/dow.png
Code: [ Click here to select All ] http://rapidshare.com/files/144244072/BbBb.4.part1.rar
http://rapidshare.com/files/144249018/BbBb.4.part2.rar
http://rapidshare.com/files/144249519/BbBb.4.part3.rar
181 Famous Font Collection (NEW)
12bmemory.tk http://www.freesoftware30.com/Image/2008112421115418777801.jpg12bmemory.tk http://i194.photobucket.com/albums/z91/luan7749/dow.png
Code: [ Click here to select All ] http://rapidshare.com/files/144588713/181_Famous_Font_Collection__NEW_.rar

Update thêm nài 12bmemory.tk http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Pass: www.dl4all.com
12bmemory.tk http://i212.photobucket.com/albums/cc94/Dl4All/album1/Martin-Fewell-Fonts.jpg
Download: 5.7 MB
http://rapidshare.com/files/14745232...onts__NEW_.rar
12bmemory.tk http://i212.photobucket.com/albums/cc94/Dl4All/album1/C-Fonts-Over-7500-ttf-Fonts.jpg
.ttf Format | 7,550 Fonts | 225 MB
Download:
http://rapidshare.com/files/146841577/CcCc.4.part1.rar
http://rapidshare.com/files/146847494/CcCc.4.part2.rar
http://rapidshare.com/files/146850159/CcCc.4.part3.rar
12bmemory.tk http://i212.photobucket.com/albums/cc94/Dl4All/album2/Template-Central-ALL-Fonts.jpg
334 Fonts | TTF | 5.04 MB
http://rapidshare.com/files/14581170...dows__NEW_.rar
12bmemory.tk http://i212.photobucket.com/albums/cc94/Dl4All/album1/140-DeviantArt-ttf-Fonts.jpg
140 .ttf Fonts by DiviantArt | 4.35 MB
Download:
http://rapidshare.com/files/144669722/DevArF.4.rar
12bmemory.tk http://i212.photobucket.com/albums/cc94/Dl4All/album1/181-Famous-Font-Collection.jpg
181 Famous Font Collection | 3.15 MB
Download:
http://rapidshare.com/files/14458871...tion__NEW_.rar
12bmemory.tk http://i212.photobucket.com/albums/cc94/Dl4All/dl4all/Graffiti-Dragoon-Fontset-Fonts-Coll.jpg
Graffiti & Dragoon Fontset Fonts Collection | 4.04 MB
Download:
http://rapidshare.com/files/14056499...Collection.rar

12bmemory.tk http://i212.photobucket.com/albums/cc94/Dl4All/album1/C-Fonts-Over-7500-ttf-Fonts.jpg
.ttf Format | 7,550 Fonts | 225 MB
Link Mediafire đây rồi nè các bạn 12bmemory.tk http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif!! Down về thêm .rar cho nó rồi giải nén bình thường!!
Pass: www.dl4all.com
Code: [ Click here to select All ] http://www.mediafire.com/?fxhzwyptcmj
http://www.mediafire.com/?wyt2vifmwag
http://www.mediafire.com/?3pjoajamybo

UP DATE 1040 FRONT MỚI CHO DÂN DESIGN 2008
12bmemory.tk http://img300.imageshack.us/img300/3154/symbonokme5.jpg12bmemory.tk http://i194.photobucket.com/albums/z91/luan7749/dow.png
Code: [ Click here to select All ] http://www.mediafire.com/?bxdyqjujz12

Fonts collection
Dung lượng: 307 Mb
Số lượng: 12.300 Font
Lời khuyên: Bộ sưu tập này làm dạng AutoPlay nên giải nén rất lâu, cách tốt nhất là bạn chỉ nên chạy nó sau đó vào Run - gõ lệnh %temp% , vào thư mục tạm của chương trình (ir_ext_temp) và Copy lại thư mục Docs chứa tất cả các Font để lưu trữ ra nơi khác.
http://www.mediafire.com/?15zolygtiim
http://www.mediafire.com/?j4njz2qyrmy
http://www.mediafire.com/?mnr0tjdmilz
http://www.mediafire.com/?ezytdjuqnyt
http://www.mediafire.com/?2m0iftex2ls
http://www.mediafire.com/?il3ylwmkoim

Design Font Collect:
- Dung lượng: 11,64 Mb
- Số lượng: 302 font
http://www.mediafire.com/?nninolzymen

Graffiti Fonts:
Dung lượng 6,4Mb
http://www.mediafire.com/?njdnimiy4hj

Umbrella Type Selects 1 Library Fonts
12bmemory.tk http://www.tkshare.com/wp-content/uploads/2009/03/010513ddj.jpg
Code: [ Click here to select All ] Upload by Jokymoon

Tiếp tục Update!
Decorative Fonts
12 Fonts | TTF and OTF | 5.8 MB

12bmemory.tk http://www.tkshare.com/wp-content/uploads/2009/05/1351165ln.jpg
12bmemory.tk http://i194.photobucket.com/albums/z91/luan7749/dow.png

Code: [ Click here to select All ] Upload by TTNDTeam


TOP40 MyFonts.com Collection
12bmemory.tk http://www.tkshare.com/wp-content/uploads/2009/06/101025l6i.jpg
40 fonts series - 540 TTF - 17 Mb
01. Adobe-Garamond, 02. Avenir, 03. Bank-Gothic, 04. Boycott, 05. Carpenter, 06. Cezanne-Regular, 07. Chato-Band, 08. Engravers-Gothic, , 09. Eurostile, 10. Frutiger, 11. Futura, 12. Gill-Sans, 13. Grilled-Cheese-Btn, 14. Helvetica, 15. Interstate, 16. Itc-Avant-Garde-Gothic, 17. Itc-Franklin-Gothic, 18. Lamar-Pen, 19. Lassigue-Dmato, 20. Machia, 21. Mrs-Eaves, 22. Myriad, 23. Nat-Vignette, 24. Neue-Helvetica, 25. Optima, 26. P22-Corinthia, 27. P22-Zaner.Jpg, 28. Passions-Conflict, 29. Satisfaction, 30. Shelley-Script, 31. Sloop, 32. Swan-Song, 33. Swiss-721, 34. The-Nauti-Gal, 35. Trade-Gothic, 36. Trajan, , 37. Univers, 38. Water-Brush, 39. Yevida, 40. Zapfino

12bmemory.tk http://i194.photobucket.com/albums/z91/luan7749/dow.png[code]
Code: [ Click here to select All ] Uload by TTNDTeam


[ Click here to select All ] http://www.mediafire.com/?sharekey=3...15fb47302ee5e8
Pass : www.YoDownload.NET

**************** Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Bài Viết Ngẫu Nhiên:
 • Real VNC Enterprise Edition 4.5
 • Thủ thuật window
 • Ảnh vui: "Vui tổng hợp"
 • Portable Opera Turbo 10.00.2568 Beta
 • [DRIVER] - nVidia Detonator 50.06 for Win2k/xp 64bit
 • Ebook LAB CCNA tiếng Việt
 • Mẹ ơi....đừng lo...
 • Error Smart Portable
 • Need For Speed Carbon+Collector’S Edition
 • Piriform Portables - những công cụ giúp máy tính bạn chạy nhanh hơn

 • Hiện chưa có lời bình nào cho bài viết này.

  Gởi Ý Kiến
  Hình vui
  [smile] [confused] [cool] [cry]
  [eek] [angry] [wink] [sweat]
  [lol] [stun] [razz] [redface]
  [rolleyes] [sad] [yes] [no]
  [heart] [star] [music] [idea]
  Có thể dùng BBCode
  Tự nhận Link
  Hiển thị Smilies
  Ẩn comment
  Tài khoản:   Mật khẩu:   Đăng Ký?